Vitana, a.s.: značení heterogenních palet v brzké budoucnosti

Tradiční potravinářská společnost Vitana (od r. 1992 součást norského koncernu Rieber & Son, který byl letos integrován do norské skupiny Orkla) v ČR provozuje tři závody s více než 650 kmenovými pracovníky. Továrna v Byšicích, která patří mezi závody s nejdelší tradicí v Evropě, produkuje polévky, bujony, hotová jídla a tekutá ochucovadla. Závod ve Varnsdorfu ve Šluknovském výběžku se specializuje na kořenicí směsi a provozovna v Roudnici nad Labem dodává rýži a luštěniny.

Zapojení do systému EAN: 1990

Společnost Vitana má ve využívání systému EAN dlouholetou tradici. Dne 18. 5. 1990 byla uzavřena smlouva mezi uživatelem Vitana, s. p., se statutárním zástupcem Hynkem Slavíkem a provozovatelem, čs. střediskem EAN se statutárním zástupcem Jaroslavem Martinicem, o sdružení finančních prostředků za účelem zapojení uživatele do systému EAN. Provozovatel se zavázal poskytovat technické rady a pomoc při přidělování kódových čísel EAN a jejich označení na výrobcích. Dále stanovovat základní struktury systému kódu EAN, a hlavně zahrnout uživatelskou organizaci do systému EAN. Smlouva byla obnovena 30. 12. 1994. V roce 1998 Vitana, a. s., rozšířená o firmy EMARKO a BASK zažádala EAN Českou republiku o sloučení – převedení identifikačních čísel v EAN na společnost Vitana pro výrobky, kde se zatím nepočítalo se změnou obalu.

Značení heterogenních palet v brzké budoucnosti

Motivací pro implementaci standardní automatické identifikace byla její rychlost, jednoznačnost a možnost systémové sledovatelnosti. Zároveň je automatická identifikace nezbytnou podmínkou pro EDI komunikaci, výměnu informací a zajištění fyzického toku zboží jak od dodavatelů, tak směrem k zákazníkům.

„Automatická identifikace provází celý životní cyklus našich výrobků od okamžiku tvorby designu jeho obalu přes příjem na sklad z vlastní výroby nebo od externího dodavatele, veškeré skladové pohyby a interní přesuny až po vyskladnění a příjem zboží ve skladech našich zákazníků a následný prodej koncovému spotřebiteli,“ říká Lada Veselá, vedoucí zákaznického servisu. Identifikace spotřebitelských a obchodních jednotek se datuje do počátku 90. let. Označování palet jedinečným kódem EAN bylo zavedeno současně s přechodem na nový informační systém (SAP) v roce 2005. „V roce 2009 jsme implementovali značení logistických jednotek paletovými etiketami, které umožňuje rychlý a bezproblémový příjem našeho zboží ve skladech odběratelů díky SSCC kódu, jenž přenáší všechny požadované informace o dodaném výrobku,“ popisuje další rozvoj Systému GS1 ve firmě Lada Veselá.

„Značení logistických jednotek paletovými etiketami je pro všechny skladové pohyby a pro expedici zboží k našim zákazníkům pro nás nejdůležitější. Na základě tohoto jedinečného kódu, který je generován systémem a jednoznačně určuje každou paletu, můžeme kdykoliv určit umístění této palety v zakladačovém regále nebo v kompletační zóně,“ navazuje distribuční manažerka Jaroslava Kloudová.

Při kompletaci zboží podle zákaznických objednávek slouží paletový štítek operátorům k identifikaci správné palety a sejmutím čárového kódu z tohoto štítku dochází k potvrzení údajů o druhu, množství a šarži vychystávaného zboží.

Jak při interních skladových pohybech, tak i při expedici je pro podnik toto jedinečné značení zásadní a zaručuje rychlý, přesný a efektivní pohyb logistických jednotek v celém procesu výroby a prodeje.

„Toto značení využívají zatím jen někteří z našich zákazníků. V současné době značíme pomocí SSCC kódů pouze homogenní, tj. jednodruhové logistické jednotky. Do budoucna se chystáme zavést i značení heterogenních logistických jednotek, abychom vyhověli požadavkům našich zákazníků a přizpůsobili se v tomto směru požadavkům moderního trhu,“ doplňuje Jaroslava Kloudová.

Příprava pro lepší využití zpráv INVRPT a RECADV

Důležitým předělem v životě společnosti bylo zavedení elektronické komunikace. „Implementace každé jednotlivé EDI zprávy je svým způsobem významným mezníkem,“ potvrzuje Lada Veselá. „Za nejzásadnější považujeme výměnu základních zpráv ORDERS, DESADV a v neposlední řadě zprávy INVOIC vedoucí s řadou zákazníků k zahájení plně bezpapírové fakturace.“

Vitana využívá elektronickou výměnu dat (EDI) při komunikaci se zákazníky dlouhodobě. Jako jedna z prvních firem použila elektronické řešení od firmy Editel, které do dnešní doby stále využívá a samozřejmě i zdokonaluje. V rámci EDI využívá GLN kódy pro identifikaci partnerů a dodacích míst a také GTIN čárové kódy pro identifikaci produktů. V současné době probíhá elektronická výměna dat s dvanácti hlavními partnery v ČR a s osmnácti partnery na Slovensku. Větší počet partnerů na Slovensku je zapříčiněn rozpadem sítě COOP na jednotlivé samostatné subjekty. „Těchto Jednot je nyní napojeno na náš EDI systém celkem 13,“ upřesňuje IT specialista Miloslav Pařízek.

Vitana využívá téměř kompletní sadu základních i potvrzujících EDI zpráv. Hlavní strategie byla zaměřena na bezpapírovou fakturaci a elektronické dodací listy. „Také elektronické objednávky od zákazníků jsou velkým benefitem, neboť jsou automaticky načítány do našeho hlavního informačního systému bez nutnosti ručního pořizování,“ pokračuje Miloslav Pařízek.

Aktuálně Vitana připravuje software pro lepší využití zpráv INVRPT a RECADV. V budoucnu se uvažuje i o využití REMADV. Při pohledu na počet elektronických dokladů je na první pohled zřejmé, že EDI komunikace přináší značnou časovou úsporu při zpracování jednotlivých obchodních dokladů a také úsporu nákladů na tisk. Samozřejmě obrovská výhoda je i v rychlosti toku vyměňovaných dokladů.

Jak bylo zmíněno, Vitana aktuálně intenzivně pracuje na využití zprávy INVRPT, tj. monitoringu skladových zásob v jednotlivých skladech zákazníků. „Se zprávou INVRPT již umíme pracovat interně v oblasti řízení zásob skladů našich či našich logistických providerů. V současné době jsme zahájili práci na rozšíření využití této zprávy také externě, tj. o výměnu dat s našimi zákazníky. Věříme, že nám právě probíhající pilotní projekt otevře nové možnosti ve zlepšování kvality naší spolupráce se zákazníky,“ vysvětluje Lada Veselá.

Počet označení v průměru za měsíc
Spotřebitelské jednotky 14 mil. Obchodní jednotky 900 tis. Logistické jednotky 10 tis. Počet EDI zpráv v průměru za měsíc (údaje za rok 2012) ORDERS 1810 INVOIC 1950 DESADV 1460

Výrobce volá po rozšíření elektronického katalogu

V souvislosti s EDI provozem ve společnosti Vitana je třeba zmínit elektronický katalog zboží. „Automatizované datové výměny kladou vysoké nároky na údržbu a aktualizaci materiálových logistických dat v našem informačním systému a v informačních systémech našich zákazníků. Vzhledem k nízkému rozšíření zprávy PRICAT, kterou nezavedlo tolik EDI partnerů, aby mohla být účelně ve Vitaně využita, jsme začali v roce 2011 hledat nové řešení,“ prozrazuje Miloslav Pařízek.

Z tohoto důvodu společnost Vitana uvítala nabídku společnosti GS1 Czech Republic na využití katalogu zboží na webové platformě. „Byla zakoupena licence na používání aplikace Datapool, do které jsme jednorázově naplnili logistické parametry výrobků obchodovaných společností Vitana. Data jsou průběžně – prozatím ručně či poloautomaticky – aktualizována a jsou v aplikaci Datapool plně k dispozici všem EDI partnerům, kteří se do procesu elektronického katalogu zapojí.“ Společnost Vitana vkládala velké naděje do této aplikace, která umožňuje nahrazení jednotlivých zalistovacích souborů jediným datovým úložištěm a tím přináší nezanedbatelnou časovou úsporu. Bohužel partnerů aktivně využívajících funkcionalitu elektronického katalogu je zatím minimum. „Přesto věříme, že brzy dojde k zásadnímu rozšíření využití webového katalogu GS1 a čas ušetřený na údržbě mnoha listovacích souborů budeme moci vložit do práce na vývoji automatického plnění dat z našeho informačního systému přímo do aplikace Datapool,“ uzavírá Miloslav Pařízek.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.