Valná hromada GS1 2013

Zasedání valné hromady globální organizace GS1, které se v letošním roce konalo v americkém Los Angeles, bylo plně ve znamení oslav 40. výročí využívání standardního čárového kódu pro identifikaci produktů.

Zasedání zahájil předseda správní rady José Lopez, výkonný viceprezident Nestlé. Na úvod řekl, že význam standardní identifikace v prostředí globálního obchodu dnes zcela určitě mnohonásobně přesahuje i ty nejodvážnější představy obchodníků a průmyslníků, kteří se před 40 lety sešli, aby se dohodli na zavedení jednotného standardu pro automatickou identifikaci a snímání dat v maloobchodním prodeji. „Velké nadnárodní dodavatelské společnosti,“ uvedl, „jsou dnes na globálních standardech skutečně závislé, jsou pro ně předpokladem efektivního fungování logistického řetězce, zárukou kvalitní komunikace s obchodními partnery a v neposlední řadě i významným faktorem úspěšné prezentace produktů koncovým spotřebitelům.“

Klíčové oblasti: standardy pro datovou kvalitu a synchronizaci pro B2B i B2C

V následujícím programu delegáti valné hromady věnovali pozornost především vyhodnocení činnosti organizace GS1 v uplynulém roce. Bylo konstatováno, že hlavní cíle a projekty byly splněny nebo probíhají podle plánu. Pouze vývoj nové verze standardu pro elektronický kód produktu (EPC GEN2 v2) vykazuje v některých technických pasážích mírné zpoždění oproti původnímu plánu ratifikace.

Za klíčové oblasti pro následující období jsou považovány standardy pro datovou kvalitu a synchronizaci, a to jak pro B2B, tak i pro B2C data. V rámci této priority bude dále pokračovat interní proces modernizace a rozšiřování funkčností globální databáze GS1 Company Prefixů GEPIR, vrcholí také práce na přípravě platformy pro datovou agregaci a přizpůsobení GDSN pro potřeby evropské regulace týkající se digitálních etiket. GS1 v této souvislosti oslovila prostřednictvím GS1 in Europe významné evropské asociace, jako je AIM, EuroCommerce, Food Drink Europe, aby bylo dosaženo dohody o společném postupu ohledně naplnění podmínek uvedené evropské regulace č. 1169, která vstoupí v platnost již v prosinci příštího roku. GS1 zamýšlí připravit manuál, který by byl dostupný pro všechny uživatele Systému GS1, kteří budou povinni nařízení EU implementovat do své obchodní praxe. Zdaleka se totiž nebude týkat pouze evropských firem. Podmínky nařízení budou muset plnit například i všichni importéři.

Jak umožnit digitální revoluci v maloobchodu

Pokud jde o nově připravovanou platformu pro B2B2C data, tzv. GS1 Source, první funkční verze by měla být k dispozici již ve 2. čtvrtletí příštího roku. Už letos však bude probíhat její testování ve vybraných lokálních organizacích GS1. Sběr dat do GS1 Source bude možné provádět prostřednictvím GDSN katalogů, specializovaných certifikovaných společností (jako například Brandbank) nebo přímo přes lokální organizace GS1, které již mají vyvinutu vlastní platformu pro datovou agregaci. Součástí GS1 Source budou data z databází GEPIR a Logger®.

GS1 Source bude minimálně v první fázi provozován globální centrálou GS1 a bude poskytován především menším národním organizacím formou bezplatné služby. Tím bude zajištěn rychlý rozvoj podpory a služeb v oblasti B2C dat široké škále uživatelů Systému GS1.

Byla diskutována a nakonec i schválena budoucí strategie GS1, a to jak z hlediska jednotlivých průmyslových sektorů, tak i z hlediska pozice, které chce organizace GS1 dosáhnout v oblasti digitalizace obchodu. Tato strategie bude samozřejmě mít vliv na strukturu a vnitřní organizaci GS1, která by měla důrazně pokračovat směrem k vyšší míře federalizace svých 111 stávajících lokálních organizací.

Delegátům valné hromady byly prezentovány výsledky studie pod názvem Jak umožnit digitální revoluci v maloobchodu, zadané GS1 US a zpracované společností McKinsey. Konzultanti rozmlouvali se zástupci šedesáti největších hráčů na trhu se spotřebním zbožím a identifikovali jejich tři základní požadavky související s digitalizací obchodu: unikátní identifikace online produktů, vybudování důvěryhodného zdroje dat a standardu pro hierarchii a strukturu online obchodování.

Jednání o využívání standardů GS1 ve finančním sektoru

Miguel Lopera, CEO GS1, dále informoval o aktuálním stavu jednání GS1 se sektorem finančních služeb o využívání standardů GS1. Zdůraznil, že tento sektor může být velkou příležitostí pro uplatnění našich standardů a je nutno mu věnovat patřičnou pozornost, i když se zatím jedná víceméně pouze o americký trh. Do standardů GS1 se připravuje zařazení nového identifikačního klíče, který by identifikoval právě subjekty v rámci sektoru finančních služeb, tzv. Legal Entity ID (LEI). Jeho schválení je však podmíněno uzavřením dohody s příslušnými regulátory finančního sektoru a souhlasem komunity GS1.

V rámci strategie a na ni navazujícího plánu činnosti prezentoval Miguel Lopera také hlavní dlouhodobé priority. Patří k nim především upevňování pozice v tradičních sektorech, jako jsou obchod, průmysl, doprava a logistika nebo zdravotnictví. Organizace GS1 se chce stát významným hráčem v procesu digitalizace obchodu, kde by ráda uplatnila své nástroje pro standardizaci dat, datovou kvalitu a sledovatelnost. Má za cíl se prosadit i v nových strategických sektorech. Z hlediska vnitřní organizace se GS1 soustředí na další posilování federalizace a bude pokračovat v inovativním přístupu ke vlastní značce. Hodlá také využít 40. výročí využívání čárových kódů k masivní kampani a prezentaci standardů GS1 i mimo stávající komunitu uživatelů. V závěru valné hromady proběhly volby do správní rady. Předsedou se na budoucí dvouleté období stal Mike McNamara, IT ředitel společnosti Tesco. Na pozice místopředsedů byli zvoleni Zong-nan Wang, předseda čínské společnosti Bright Foods Company, a Tim Smucker, předseda správní rady Smucker Company.

O autorce – Pavla Cihlářová

avatar: Pavla Cihlářová

ředitelka, GS1 Czech Republic

Je členem regionálního výboru GS1 in Europe, kde se podílí na koordinaci evropských pracovních skupin a projektů. Pod jejím vedením byl mimo jiné zahájen projekt datové synchronizace i užší spolupráce s technologickými i odbornými institucemi.