Standardní sledovatelnost v ČR stále chybí

Každý z nás je zákazníkem, který většinou v pravidelných intervalech navštěvuje některý z mnoha supermarketů velkých řetězců, které v 90. letech postupně ovládly český trh. Tento způsob běžnému spotřebiteli vyhovuje, neboť svou relativně propracovanou a širokou strukturou nabídky produktů šetří čas a díky konkurenčnímu prostředí, které vyvolalo silný tlak na cenu, i jeho finanční prostředky. Potud ta příjemná strana mince. Otočíme-li ji, můžeme narazit na celou řadu negativ. Jedním z nejvážnějších je reálná kvalita potravin tuzemského i zahraničního původu.

Něco není v pořádku

Palčivý problém poslední doby: masné výrobky s nejasným původem
Palčivý problém poslední doby: masné výrobky s nejasným původem
Zdroj: GS1

Kvalita produktů a především potravin na českém trhu se stala v poslední době mediálním tématem číslo jedna. O tom, že „něco není v pořádku“, nikdo nepochybuje a situace se stále zhoršuje. Téměř denně přicházejí zprávy o porušení základních pravidel práce s produkty, ať již přímo ve výrobě, distribuci, prodeji či dovozu. Téměř denně se objevuje nová kauza, ať se jedná o kriminální čin, nedbalostní delikt či snahu zastřít nějaký problém třeba jen s cílem „neprodělat“. Přimíchané koňské maso v produktech, posypová sůl v polských výrobcích, do výrobků zpracované maso uhynulých zvířat, jed na krysy v potravinách a doznívající metylalkoholová aféra, která stála život již více než čtyřicet lidí, jsou jen špičky ledovce. A spotřebitel, tj. ten, který je téměř vždy na konci řetězce nějakým způsobem poškozen, se ptá: Jak je to v rozvinuté evropské společnosti možné a co je třeba udělat, aby se situace neopakovala? Jsme vůbec schopni adekvátně reagovat? Co dělají kompetentní orgány pro urychlené zlepšení?

Rychle se vyvíjející globální trh vyžaduje akceptaci široké kooperace, sdílení informací a komunikaci mezi partnery

Standard je základem řešení Téma standardní sledovatelnosti a přístupu organizace GS1, která vyvinula velmi účinný nástroj sledovatelnosti – mezinárodní standard GS1 GTS (Global Traceability Standard) – bylo rozvedeno již v minulém čísle.

Slůvko standardní přitom představuje klíč k řešení, jednoznačnou podmínku porozumění mezi rozvětveným portfoliem partnerů spolupracujících mnohdy na veliké vzdálenosti a mezi jazykově naprosto rozdílnými regiony. Pomineme-li oblast záměrných trestných činů, pak základním předpokladem pro zlepšení situace je dosažení vysokého průběžného přehledu o produktech pohybujících se v celém logistickém řetězci. Spolehlivé řešení v rámci současného rozvinutého obchodu vyžaduje standardizovaný systém založený na automatickém zpracování dat. Souvisejícím předpokladem je vysoká míra spolupráce mezi partnery a schopnost sdílení dat.

Kde je problém?

Globálně unikátní SSCC kód v provedení čárového kódu GS1-128 - základ řešení pro vysledovatelnost produktů na úrovni palety
Globálně unikátní SSCC kód v provedení čárového kódu GS1-128 - základ řešení pro vysledovatelnost produktů na úrovni palety
Zdroj: GS1

Otázkou v současnosti není, zdali existuje nějaký vhodný prostředek či spolehlivý nástroj k postupnému zlepšení stavu. Otázkou je, zdali máme snahu či chceme-li vůbec situaci profesionálně řešit!

Považují-li kompetentní orgány problém za vážný, vadí-li stav velkým klíčovým hráčům na trhu, pak je společnost GS1 připravena maximálně pomoci. Standard GS1 GTS není lékem na již existující skandály a na prodejním regále či až u zákazníka objevená kvalitativní pochybení. Představuje však vysokou míru jistoty, že avizovaný problém bude v budoucnu efektivně a s co nejmenšími ekonomickými ztrátami vyřešen, příslušná partie defektního zboží bude beze zbytku kontrolovaně stažena z trhu a zbývající část produktů případně prodána s jistotou garantované kvality a originality.

Absence systému standardní sledovanosti přinese další kauzy

Jsme-li k situaci lhostejní, ignorujeme-li realitu globálního obchodu, pak ještě asi dlouho budeme coby zákazníci trpět dlouhodobě se snižující kvalitou produktů, které kupujeme. Budeme se stále pozastavovat nad zvyšujícím se počtem případů, o kterých se díky práci médií dozvíme.

Můžeme reálně předpokládat, že bez zavedeného systému standardní sledovatelnosti bude problémových kauz přibývat, neboť objem mezinárodního obchodu, a to i s „problémovými regiony“, intenzivně roste a statisticky tak narůstá i pravděpodobnost případů, o kterých bychom raději neslyšeli.

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.