Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR

Čeká maloobchod v Evropě zářná budoucnost?

ECR Europe a EuroCommerce společně diskutovaly výzvy a příležitosti, jimž budou čelit evropští maloobchodní prodejci a výrobci spotřebního zboží v nejbližší době. Podrobněji report z konference ECR Europe.

„Celosvětově rostoucí spotřební průmysl čeká pozitivní budoucí vývoj, a to i přes aktuální ekonomické problémy.“ Tímto kladným verdiktem vedoucích pracovníků v oblasti dodavatelsko-odběratelského řetězce byla zakončena konference ECR Europe, která se konala 14. –15. května v Bruselu. Více než 600 delegátů ze 30 zemí – včetně vzdálenějších míst, jako je Singapur, Brazílie, Kanada a Jižní Afrika, stanovilo výzvy a příležitosti, jimž čelí a v budoucnu budou čelit výrobci a maloobchodníci. Konference byla poprvé organizována společně s Euro- Commerce, evropskou maloobchodní organizací, jejíž prezidentka Dame Lucy Neville-Rolfe vystoupila společně s předsedajícími ECR Europe Thomasem Hübnerem (Carrefour) a Janem Zijderveldem (Unilever) a v úvodním slovu přivítala přítomné delegáty.

Příležitost, která se neopakuje

Joanne Denney-Finch, výkonná ředitelka IGD (organizace specializující se na průzkum trhu v odvětví spotřebního zboží), vidí budoucnost maloobchodu jako bezprecedentní příležitost. „Věřím, že míříme k lepší – mnohem lepší budoucnosti,“ řekla ve svém projevu. Zároveň určila „šest důvodů, proč slavit“:

 

  • Čeká nás největší růst počtu nových potenciálních zákazníků v historii, a to díky rostoucímu bohatství a požadavkům rozvojových zemí (jako je např. Čína), které potřebují evropské výrobky a zkušenosti;
  • Výrazně se zlepšuje oblast účinného využívání zdrojů v průmyslu;
  • Zvyšuje se počet možností, jak zajistit transparentnost a získat trvalou loajalitu zákazníků;
  • Účastníci dodavatelského řetězce si stále více uvědomují nutnost týmové spolupráce v oboru (výrobce – poskytovatel logistických služeb – maloobchodník);
  • Nastává zlatý věk technologií a podněcování k inovacím;
  • Obchod láká čím dál tím více talentovaných lidí.

 

Největšími předpoklady pro růst jsou podle Dominique Reiniche, presidentky Coca-Cola, Europe tyto: Kolektivní a transparentní jednání, ukončení války mezi sebou a začátek vzájemné spolupráce a vybudování nového modelu spolupráce, to vše založené na vzájemné důvěře. „Chceme-li obnovit růst v Evropě, věřím, že potřebujeme posílit důvěru," řekla. „Posilování vzájemné důvěry je poněkud těžší v této náročné ekonomické situaci, ale musíme apelovat na prodejce a výrobce, aby potřebný krok udělali – jistě pak nebudou litovat.“

Nesporným přínosem bylo zařazení soutěže o nejlepší společné řešení založené na principech spolupráce – ECR Europe Awards. Mezi pěti projekty, které byly vybrány do finále stojí za to zmínit především projekt Speed Docking Contest, který formou soutěže umožňuje porovnat efektivitu logistických procesů při zavážení zboží do velkoskladů a distribučních center. Dalším do finále vybraným projektem bylo společné řešení distribuce, využívání sdílené přepravy a vratných, přepravních obalů mezi více dodavateli. Vítězem ECR Europe Awards se poněkud překvapivě stal projekt karierní výměny manažerů společností Tesco a Coca-Cola ve Velké Británii.

Speed Docking Contest

Společnost MARS se v Nizozemsku začala zabývat myšlenkou snižování emisí při výrobě a distribuci zboží s cílem zároveň zvýšit efektivitu logistiky. Projekt Speed Docking, ke kterému se následně připojila společnost H. J. Heinz, měl za cíl formou soutěže identifikovat slabá a neefektivní místa v procesu distribuce a vykládky zboží od dodavatele k obchodnímu řetězci.

První soutěž proběhla v roce 2011 a výsledky průkazným způsobem potvrdily přínosy z využívání nástrojů jako je GS1 Evropská logistická etiketa s SSCC kódem, elektronický dodací list DESADV a SW nástroje pro organizaci závozových oken. Současně byly podmínky nastaveny tak, aby motivovaly dodavatele k využívání maximální kapacity přepravy. V roce 2012 se přidali další dodavatelé a v letošním roce se soutěž koná rovněž v Belgii a Lucembursku za účasti celé řady dodavatelů (Heineken, Unilever, Nestlé, Coca- Cola, Hero, Douwe Egberts, PepsiCo) a s podporou všech obchodních řetězců. Realizace projektu a jednoznačné přínosy včetně velmi podrobných dat a měření jsou natolik zajímavé, že pro rok 2014 se připravuje připojit k projektu celá řada dalších zemí, včetně Španělska, Švýcarska, Polska, Irska, Velké Británie, Francie a Ruska.

Soutěž Speed Docking představena českému odbornému publiku

V rámci konference EASTLOG 2013 byl zorganizován workshop za účasti zástupců výrobců, poskytovatelů logistických služeb a obchodních řetězců. Celkové vyznění workshopu bylo jednoznačně pozitivní a účastníci deklarovali ochotu společně řešit problémová místa v celém distribučním řetězci. V rámci iniciativy ECR v ČR bude téma soutěže Speed Docking dále diskutováno s cílem spustit obdobný projekt i na českém trhu.

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.