Nová symbolika GS1 DataBar v Evropě naplňuje očekávání

Na letošní rok připadá z pohledu běžného zákazníka i jedno méně známé výročí, které však představuje radikální, celosvětový zlom v procesu prodeje produktů. Čtyřicet let od prvního představení unikátní identifikace produktů s využitím technologie čárových kódů v USA je tento způsob odbavení na prodejních terminálech vnímán jako naprostá samozřejmost, existující fakt, nad kterým se nikdo nepozastavuje. Denní globální realita šesti miliard „pípnutí“, povědomého zvuku doprovázejícího dekódování symbolu, dokládá dlouhodobou funkčnost a úspěšnost systému.

Vývoj čárových kódů pokračuje Zákazníkovi se tedy může nabízet myšlenka, že výborně fungující systém je definitivní, není třeba jej vylepšovat ani měnit. Přesto i v oblasti nosičů přesně definovaných, standardních informací probíhá soustavný vývoj, který řeší zejména dvě základní otázky: Nárok na prostor pro příslušný čárový kód musí být co nejmenší a nosič by měl být schopen nést větší množství informací než pouze základní identifikaci položky (GTIN).

Zvláště druhá otázka nabývá ve světle vývoje a potřeb trhu posledních období na významu a zásadní důležitosti.

Potřeba doplňkových informací je stále naléhavější

Výsledkem dlouhodobého vývoje v oblasti lineárních čárových kódů, který však není primárně realizován s cílem plné náhrady funkčních symbolů EAN/UPC, je symbolika GS1 DataBar. Jedná se o sedmičlennou rodinku čárových kódů, z nichž čtyři jsou všesměrově snímatelné na platebních terminálech a dva jsou navíc schopny nést i dodatečné informace s využitím standardu pro aplikační identifikátory.

Především posledně uvedené standardní nosiče, pojmenované GS1 DataBar Expanded, či GS1 DataBar Expanded Stacked nalézají od roku 2010 postupné uplatnění na otevřeném globálním trhu.

GS1 DataBar řeší nedostatky dosavadního způsobu identifikace

I přes jednoznačné konstatování dlouhodobě ověřené funkčnosti symboliky EAN/UPC si je trh vědom určitých, většinou historicky daných nedostatků a dílčích nekonzistencí:

 • Identifikace sortimentu VMI (Variable Meassure Item), tj. produktů s proměnnými jednotkami
 • Standardní elektronická komunikace EDI v sortimentu VMI
 • Produkty s vyznačenou cenou na obalu
 • Kvalita čárových kódů EAN/UPC
 • Volně ložený sortiment ovoce/zelenina
 • Identifikace velmi malých položek
 • Sledovatelnost

Jedno z nejdůležitějších systémových řešení spočívá zejména v náhradě doposud široce využívaných interních či národních struktur, tzv. dvojkové řady využívané pro identifikaci sortimentu VMI. Číslicí 2 uvozená identifikace se vyznačuje absencí GCP (GS1 Company Prefix), tj. pro uživatele závazné, konstantní části datové struktury, představující základ globální unikátnosti.

Čtrnáctimístná struktura GS1 DataBar obsahuje toto GCP a při možnosti kódování dalších informací, např. hmotnosti, ceny apod., celý okruh problémů produktů VMI beze zbytku řeší. Současně je vyřešena oblast standardní EDI komunikace a datové synchronizace, kde interní „dvojková řada“ doposud způsobuje jisté komplikace vůči běžným řešením a pro tento typ výrobků stále existuje několik variant zpracování.

Specifickým pohledem na symboly GS1 DataBar je hodnocení kvality. I tyto lineární čárové kódy podléhají přesným pravidlům verifikace, pro uživatele jsou však méně náročné. Na rozdíl od všech ostatních používaných čárových kódů neobsahují striktní požadavek na dodržení přesně definovaných ochranných zón. Při porovnání datově srovnatelných kódů mají obecně výrazně menší nárok na prostor, a to i proto, že pro kódování datových znaků do tohoto moderního nosiče je využíváno výrazně menšího počtu prvků symbolu (čar a mezer).

Postupný ústup od čárového kódu EAN-8, využívaného pro velmi malé produkty, je dalším benefitem vyplývajícím z budoucího rutinního využívání GS1 DataBar.

A oblast sledovatelnosti? Doposud si nedovedeme v široké praxi představit možnost vysledování zakoupeného produktu až ke spotřebiteli. Funkční systém sledovatelnosti je v současné praxi obvykle omezen na konkrétní logistickou jednotku, a to s využitím povinně využívaného kódu SSCC (Serial Shipping Container Code) v rámci standardu GS1 ELE, Evropská logistická etiketa. GS1 DataBar Expanded umožňují dostat údaje typu číslo šarže, datum min. trvanlivosti apod. až na účtenku doprovázející prodaný produkt.

Moderní symbolika se již v Evropě uplatňuje

Jaké reálné uplatnění nachází symbolika GS1 DataBar v evropském prostoru? Je možno již spatřit nové čárové kódy v praxi? Jaká jsou první vyhodnocení, s jakými problémy se pionýři v jejich využívání nejčastěji setkávali a které doplňkové informace jsou nejčastěji kódovány?

 • Významný obchodní řetězec Biedronka, který v Polsku ovládá značnou část trhu prostřednictvím asi 1600 obchodů a osmi distribučních center, zahájil první pilotní projekt s využíváním GS1 DataBar Expanded již v roce 2010. Od roku 2012 je identifikace zboží s využitím tohoto typu nosiče již běžnou realitou. Převažujícím sortimentem je balíčkované maso a zelenina od zhruba 20 dodavatelů, současný sortiment představuje asi 80 produktů, požadované údaje jsou: GTIN – BEST BEFORE nebo EXPIRY – NET WEIGHT – BATCH/LOT.
 • Významný producent masných výrobků, firma Feile Foods z Irska, zahájil v tomtéž období projekt na označování celého svého sortimentu balíčkovaných masných výrobků s proměnnou hmotností. Jako reakci na dioxinovou aféru (Dublin 2005–2006) zahájila firma identifikaci tak, aby sledovatelnost byla reálná až ke kupujícímu a zákazník obdržel doklad o příslušné šarži na účtence k prodanému zboží. Kódované informace v rámci GS1 DataBar Expanded jsou obdobné jako v předchozím případě, údaj o hmotnosti je standardně v librách.
 • Rakouský obchodní řetězec Merkur, člen nadnárodní skupiny REWE, zahájil stabilní provoz v oblasti označování masa a balíčkované čerstvé zeleniny již v minulém roce. I zde využívá obdobných nosičů a povinných informací na každém balení, projekt si však neklade za cíl vysledovatelnost produktů až do domácnosti.
 • I v Belgii byl v r. 2012 spuštěn reálný provoz využívání GS1 DataBar Omnidirectional v rámci známého řetězce Colruyt pro část sortimentu VMI, zaměřený na optimalizaci prodeje a minimalizaci ztrát z vyhozeného a prošlého zboží, a to pro prodej volně loženého ovoce a zeleniny.

V počátcích se řeší problémy

I zde samozřejmě platí, že „každý začátek je těžký“. Proti novým technologiím bývá ze strany dodavatelů značná rezistence a panující nedůvěra většinou vyplývající z nedostatečných informací o novince.

První kroky jsou doprovázeny i technickými překážkami typu „informační systém neakceptuje 14místné databázové pole“, „používané tiskárny nejsou schopny realizovat vršené symboly – tzv. formáty STACKED“ atd. Potřeba trhu řešit přetrvávající problémy a evidentní benefity, které jsou násobeny např. vyšším přehledem o stavech zásob, možností okamžitého zastavení prodeje prošlého zboží na pokladně, možností práce se systémem slev ve vztahu k blížící se době exspirace, uvádění dynamických dat zejména ve vztahu ke sledovatelnosti produktů a na konci všeho spokojenější zákazník, si však postupné zavedení této novinky do praxe vynucuje.

Česká republika ještě vyčkává

V Evropě již běží i další projekty, které vesměs ověřují možnosti a přecházejí postupně do praktického režimu. Jmenujme například identifikaci řezaných květin s uvedenou dobou řezu v Nizozemsku, identifikaci slevových kuponů v Belgii, identifikaci velmi malých kosmetických produktů apod. Je tedy zřejmé, že evropský trh postupně akceptuje novou symboliku a ověřuje v praxi míru předpokládaných přínosů.

V České republice, kde většina hlavních obchodních hráčů na trhu je dcerami velkých zahraničních nadnárodních společností, s reálným zahájením využívání symboliky GS1 DataBar ještě vyčkáváme. První známky zájmu ze strany uvedených partnerů jsou však již zaznamenány, a tak otázku týkající se data zahájení využívání již není možno pokládat do polohy „jestli vůbec někdy“, ale spíše „kdy to bude“.

Pro budoucí aplikace na českém trhu je pozitivní především zájem obchodních řetězců o danou problematiku. Právě na jejich objednávku proběhlo letos již několik specializovaných školení.

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.