Mondelez Czech Republic s.r.o.: „paperless“ sklad, EAN, SSCC, EDI a GDSN

Mondelez Czech Republic (dříve Kraft Foods) působí v České republice a na Slovensku od roku 1992. Během posledního desetiletí došlo k několika akvizicím a organizačním změnám, které společnost dovedly na pozici jedničky na trhu výrobců sušenek a čokoládových cukrovinek na českém a slovenském trhu.

Zapojení do systému EAN: 1984

V roce 2007 došlo k akvizici největšího výrobce sušenek, skupiny LU, v tuzemsku zastoupenou společností Opavia-LU. V roce 2009 došlo k integraci distribuce. V současné době skupina vyrábí na území ČR a SR v pěti závodech. Bratislavská továrna Figaro vyrábí čokoládu, kávu produkuje závod ve Valašském Meziříčí. Největší tuzemská továrna skupiny, Opavia, dodává sušenky, stejně jako závod v Lovosicích. Továrna Kolonáda v Mariánských Lázních se specializuje na lázeňské oplatky. V roce 2010 přišel další důležitý moment – akvizice tradičního britského výrobce cukrovinek Cadbury. Posledním milníkem je vznik společnosti Mondelez International v roce 2012 rozdělením společnosti Kraft Foods na dvě samostatné firmy.

„Paperless“ sklad

Mondelez International se v ČR může pochlubit moderním skladovým zázemím o kapacitě 24 000 palet, které provozuje jeho logistický partner, společnost HOPI. V souvislosti s integrací distribuce produktového portfolia společnosti Opavia-LU bylo v létě 2009 vypsáno výběrové řízení pro kompletní outsourcing skladových operací a sjednocení distribuce obou subjektů pro ČR a SR. Jednou z podmínek zadání bylo zabezpečení plné vysledovatelnosti výrobků a správy zásob zboží z hlediska jejich exspirace pomocí paletových štítků. Zadavatel tendru si vyžádal úplnou eliminaci papírové evidence, což v ČR stále ještě není běžným standardem. První expedice ze skladu v Prostějově, jehož kapacitu logistický operátor rozšířil přibližně na dvojnásobek, byla provedena na podzim 2010.

Do skladu směřuje zboží ze 48 výrobních závodů a dodáváno je na celkem 516 závozových míst. Pro Mondelez Czech Republic byl poprvé ve firmě HOPI využit nově vyvinutý WMS systém na platformě SAP. „Toto řešení nám umožňuje poskytovat zákazníkům komplexní služby s vysokou kvalitou a přidanou hodnotou. Využití nového systému společně s technologiemi založenými na GS1 standardech bez manuálního vstupu nám umožnilo zásadním způsobem snížit chybovost a zvýšit kvalitu služeb,“ vysvětluje Petr Šyc, logistic operations manager společnosti Mondelez Czech Republic. „Sklad splňuje také nejvyšší nároky na ekologické řešení – kromě jiného jsou veškeré skladové operace bezpapírové, pouze s využitím čteček, paletových etiket a skenování čárových kódů.“

Skladové hospodářství Mondelez Czech Republic (sklad HOPI v Prostějově) Kapacita: 24 000 palet Denní obrátka: 1300 palet Denně expedováno: až 50 kamionů Roční objem expedice: 27 mil. kartonů (1 karton každou sekundu)

EAN a SSCC

K identifikaci spotřebitelských a obchodních jednotek společnost využívá čárové kódy na bázi standardů GS1 BarCodes – lineární symboly EAN/UPC. Logistické jednotky se označují paletovou etiketou standardu GS1 ELE, i když většina zákazníků ji při příjmu dosud nevyužívá. Lze ji aplikovat i u neucelených palet. Vysoké nároky na bezpečnost výrobků a jejich vysledovatelnost měly tradičně obě společnosti, a tak byl požadavek na bezchybnou a rychlou vysledovatelnost produkce v projektu silně akcentován. Vysledovatelnost produktů je zajištěna rovněž prostřednictvím konkrétních čísel šarží (lot number), které jsou spolu s SSCC kódy na logistické etiketě GS1 ELE. Všechny údaje jsou skenovány z čárového kódu, a je tedy zcela vyloučena lidská chyba při zadávání. „Díky tomu dnes můžeme trasovat zboží více způsoby, aniž bychom potřebovali manuální vstup.“

V prostějovském skladu Mondelez Czech Republic bychom papírové dokumenty hledali marně: Poslední papírový dokument, který přijde do skladu, je dodací list z výrobního závodu. Jediným papírovým výstupem na konci je pak dodací list zákazníkovi.

EDI

Společnost Mondelez Czech Republic využívá elektronické zprávy GS1 EANCOM® od roku 2006. Od zavedení EDI si měnila se svými obchodními partnery elektronické objednávky. Aktuálně společnost s logistickým operátorem používá poměrně široký set zpráv: INVRPT, INSDES, ORDERS, DESADV, RECADV, PARTIN a PRODAT. Při komunikaci se zákazníky jsou využívány tyto zprávy: objednávka (ORDERS), elektronický dodací list (DESADV), faktura (INVOIC) a přehled stavu zásob ve skladu zákazníka (INVRPT). „Aktuálně prověřujeme možnost praktického uplatnění elektronické příjemky se zákazníky,“ prozrazuje Petr Šyc.

Spolu se zavedenými zprávami ORDERS, DESADV a INVOIC by zpráva potvrzení příjmu zboží (RECADV) uzavřela pomyslný kruh a celá komunikace by mohla proběhnout elektronicky. Odezva obchodních partnerů k zavedení zprávy DESADV je stále spíše vlažná, kruh se rozpojuje a výrobce se musí uchylovat k manuálním zásahům, zasílání papírových zpráv, PDF apod. Některé z obchodních řetězců aktivních na našem trhu však EDI stále nevyužívají vůbec.

„Náš trh má někdy příliš transakční charakter,“ míní Petr Šyc. Podle něj se hlavní hráči na trhu na obou koncích dodavatelského řetězce až moc orientují na krátkodobé obchodní cíle a nehledají strategická řešení do budoucna. „Platí to o globální datové synchronizaci, ale dokonce i u základních zpráv EDI. Problém je v tom, že zatímco každý jasně vidí náklady na implementaci, náklady na absenci řešení např. EDI již vidět dobře nejsou. Aby bylo možné trh někam posunout, je třeba vyzdvihovat skryté náklady proti těm viditelným.“

GDSN

Jako společnost, která namísto krátkodobých řešení sleduje dlouhodobé strategické plány, je Mondelez Czech Republic připravena vstoupit do další fáze projektu GDSN realizovaného ve spolupráci se společností Jednota České Budějovice. Primárním cílem je reálné vyhodnocení přínosů GDSN spočívajících ve zjednodušení obchodní komunikace. Implementace dalších inovativních řešení u největšího tuzemského výrobce sušenek a čokolády je součástí jeho strategického rozvoje.

Mondelez International je přední světový výrobce cukrovinek a snacků, který vznikl 1. října 2012 rozdělením společnosti Kraft Foods na dvě samostatné firmy. V České republice prodává například čokolády Milka a Figaro, kávu Jacobs, sušenky Oreo, BeBe Dobré ráno, Zlaté, Fidorka a bonbony Halls. V ČR a SR zaměstnává na centrále a v celkem pěti továrnách více než tři tisíce lidí.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.