KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.: soběstačná výroba kódů EAN a využití lineárních čárových kódů GS1

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH (součást skupiny KOH-I-NOOR HOLDING) s tradicí sahající do roku 1790 je v současnosti jedním z největších světových producentů a distributorů uměleckých, školních a kancelářských potřeb. Celosvětově provozuje sedm závodů, 90 % své produkce vyváží.

Zapojení do systému EAN: 1985/1986

V letech 1984 a 1985 začal trh postupně vyžadovat značení výrobků kódem EAN. To přímo souviselo se stále se zvětšujícím podílem elektronického vybavení jak skladů, tak prodejních míst. Zpočátku se jednalo o požadavky zahraničních odběratelů, ale značení čárovým kódem začal záhy požadovat i tuzemský trh – mezi prvními byl např. obchodní dům KOTVA. Splnění tohoto požadavku u tak širokého sortimentu výrobků, které závody KOH-I-NOOR a GAMA dodávaly na trh, znamenalo vyřešit řadu technologických problémů.

Výroba kódů EAN: soběstačnost zajištěna

První značení výrobků se provádělo pomocí samolepicích štítků s natištěným kódem. Tisk štítků byl zajišťován u externích dodavatelů. Toto značení sice vyhovělo požadavkům odběratelů, ale výrobě přineslo řadu nevýhod (zvýšená pracnost, vyšší materiálové náklady). Současně se zahájením značení proto začaly úpravy technologických zařízení tak, aby se uvedená negativa snížila na minimum. Jako první byly provedeny změny ve vlastním závodě Tiskárna a kartonáž, který zajišťuje výrobu papírových obalů. Ve spolupráci s EAN Česká republika (nyní GS1 Czech Republic) byly zajištěny první filmové předlohy a pro kontrolu kvality tisku byl zakoupen kontrolní přístroj ERCILASER. „Zároveň byla přepracována grafická úprava obalů tak, aby bylo vytvořeno požadované místo pro tisk kódu. Postupem času byla celá tato technologie přípravy a tisku zvládnuta tak, že závod se stal zcela soběstačným,“ vysvětluje autor případové studie Jaromír Durych, který v podniku pracoval od roku 1968 až do roku 2008 ve funkcích technolog závodu, vedoucí technické přípravy výroby a adjustační technik.

Pro značení výrobků, které nejsou baleny do papírových obalů, bylo nadále využíváno značení pomocí štítků. V rámci zmíněného závodu Tiskárna a kartonáž bylo zřízeno středisko vybavené tiskárnami, které dodává štítky pro všechny závody. Snímání štítků a jejich nanášení na výrobek bylo v mnoha případech zautomatizováno. U řady výrobků, které jsou baleny do plastových sáčků, bylo značení štítkem postupně nahrazeno tiskem kódu na zadní stranu obalu. Také v tomto případě došlo ke změnám v provedení obalů, neboť zadní strana musela být vyrobena z bílého materiálu. Další modernizace technologického zařízení, např. zavedení tisku pomocí inkjetu, umožnila tištění kódu přímo na výrobek (jednotlivé grafitové tužky aj.).

Využití lineárních čárových kódů GS1

Značení čárovým kódem bylo zpočátku zavedeno na základě požadavku trhu. Po dobudování nového centrálního skladu však došlo k využití tohoto značení i v interních podmínkách akciových společností. V první fázi byl kód EAN využíván na balicích linkách, kdy se sejmuté údaje využívají pro zpracování balicích listů. V současné době se již na základě kódu provádí přejímání výrobků z výrobních závodů do skladu, jejich zaskladnění i následné vychystávání a balení podle zakázek. Celá logistika skladu je řízena pomocí systému DCIx.

Od začátku značení je využíván kód EAN-13, později v některých případech i EAN- 8.

Do skupiny KOH-I-NOOR HOLDING patří více než 30 společností a afilací v jedenácti státech. V ČR skupina zahrnuje čtyři hlavní společnosti. Sortiment sedmi výrobních závodů KOH-I-NOOR HARDTMUTH čítá více než 4500 výrobků se základním členěním na umělecký, školní, kancelářský a hobby sortiment. KOH-I-NOOR PONAS patří mezi přední evropské výrobce nástrojů a forem. Hlavním zaměřením společnosti KRALUPOL je distribuce a obchod s ekologickými palivy, především zkapalněným plynem LPG.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.