HAMÉ s.r.o.: vysledovatelnost zboží

Historie potravinářské společnosti Hamé sahá do 20. let minulého století. S produkcí o objemu více než 90 000 tun hotových výrobků firma patří k největším českým producentům potravin. Jejích devět závodů (sedm v ČR, po jednom v Rusku a Rumunsku) produkuje přibližně 1700 aktivních položek.

Zapojení do systému EAN: 1992

Používání čárových kódů Systému GS1 má ve společnosti Hamé více než dvacetiletou historii. K podpisu smlouvy o zapojení do systému EAN došlo v roce 1992. Jako první byly kódy EAN používány na spotřebitelských jednotkách (EAN-13 nebo EAN-8 podle velikosti obalu). Následně došlo k rozšíření označování na výrobcích pro partnera Makro a obchodních jednotkách celého expedovaného sortimentu pomocí kódů ITF-14.

Po obohacení produktového portfolia o chlazené výrobky s proměnlivou hmotností (nekalibrované výrobky) byl systém čárových kódů rozšířen o prefixy pro zboží s proměnlivou hmotností.

Důraz na vysledovatelnost zboží

Dalším impulzem na označování zboží byl zákonný požadavek na dohledatelnost potravin prostřednictvím šarží. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli označovat obchodní jednotky skupinovou etiketou s čárovým kódem GS1–128 ve všech výrobních závodech Hamé v ČR,“ doplňuje Pavel Hrabal z marketingového oddělení společnosti Hamé. „Následně jsme začali toto označování používat i v nově postaveném centrálním skladu, a to pro identifikaci pro WMS Osiris.“

Z důvodu co největšího zjednodušení obchodního procesu od objednávky až po fakturaci management společnosti Hamé také rozhodl, že objednávky budou přijímány prostřednictvím EDI a faktury odesílány přes EDI jako doplněk k papírovým fakturám. U vybraných zákazníků, kteří si přidali elektronický podpis, jsou faktury zasílány pouze přes EDI a dodací listy pouze v elektronické podobě. Zavedení automatické identifikace a EDI komunikace bylo v první řadě motivováno snahou o co největší automatizaci a zefektivnění celého systému. Tyto kroky ale byly realizovány i na základě požadavků jednotlivých odběratelů.

Hlavní benefity Systému GS1 pro mezinárodní firmu

Označování zboží čárovými přináší celou řadu výhod. Jednou z největších je zrychlení a zjednodušení identifikace daného výrobku. „Můžeme velmi rychle identifikovat a expedovat výrobek s etiketou i v jazyce, který uživatel nezná, jako je např. hebrejština či maďarština,“ popisuje Pavel Hrabal další benefity standardů GS1 pro dynamicky se rozvíjející potravinářskou společnost s mezinárodním působením. „Jednou z dalších výhod používání čárových kódů je urychlené zaškolování pracovníků, protože ti nemusí ovládat zbožíznalectví v takovém rozsahu jako dříve,“ doplňuje Pavel Hrabal.

Hlavní výhodou elektronické výměny dat je pak výrazné snížení chybovosti při výběru artiklů a objednaného množství, větší pružnost při zpracování objednávek a v neposlední řadě je to i menší pročet pracovníků nutných pro zavádění objednávek.

Elektronické zasílání faktur zase přináší zejména úspory nákladů na poštovném, tisku a času operátorů nutného pro zpracování faktur.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.