GAMA GROUP a.s.: Zavedení kódu GS1 DataMatrix pro značení zdravotnických prostředků

U této výroby byl postupně EAN-13 změněn na GS1-128, neboť značení musí obsahovat i další doplňující údaje např. šarži a exspiraci. Podle požadavků EU bude postupně čárový kód u zdravotnických prostředků nahrazen 2D kódem GS1 DataMatrix. V současné době je používaný GS1-128 pro značení zdravotnických prostředků zcela dostačující. Značení kódem GS1 DataMatrix bude zavedeno na základě doporučení EU a požadavků zdravotnického terénu (nejen z hlediska legislativního nařízení, ale i postupného vybavení zdravotnických pracovišť, které umožní využívání tohoto kódu). Použití kódu GS1 Data- Matrix ve zdravotnictví je přibližně rozděleno do dvou etap. „Přednostně budou kódem GS1 DataMatrix značena léčiva, následně má být tohoto kódu využito i pro značení zdravotnických prostředků. Jedná se o záležitost v časovém horizontu několika let,“ říká Jaromír Durych.

Sortiment výrobků, které pro zdravotnictví vyrábějí závody GAMA GROUP je značně rozsáhlý. Zahrnuje různé hadičkové systémy, jako jsou např. infuzní a transfuzní soupravy, dialyzační sety, převodové a odběrové soupravy atd. Pro práci v laboratořích jsou dodávány různé výrobky z plastů, např. zkumavky, pipety, Petriho misky, serologické destičky a jiné pomůcky.

Lze tedy předpokládat, že obdobně jako u léků bude pro jednotlivé skupiny zdravotnických pomůcek zavádění nového kódu řízeno nějakou doplňující vyhláškou nebo požadavkem zdravotnictví. V současné době proto nelze specifikovat, která skupina zdravotnických prostředků bude značena přednostně. Je proto nutné připravit podklady pro zavedení kódu GS1 DataMatrix pro celý sortiment.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.