Ferring-Léčiva, a.s.: identifikace 2D kódem GS1 DataMatrix

Před dvěma roky byla na stránkách časopisu INFO 859 publikována případová studie o historicky první aplikaci identifikace pomocí GS1 DataMatrix ve farmaceutickém průmyslu v ČR. Projekt ve výrobním komplexu společnosti Ferring-Léčiva byl mezitím rozšířen o značení štítků na transportních kartonech a na paletách čárovým kódem splňujícím standard SSCC.

Zapojení do systému EAN: 1995

V roce 2009 se objevily první požadavky zákazníků společnosti Ferring-Léčiva přejít na dokonalejší způsob identifikace produktů. Důvodem byla především hrozba padělků farmaceutických výrobků stejně jako snaha zabezpečit zpětné dohledání výrobků v případě reklamací. „Požadavek vstoupil v platnost na začátku roku 2011. Abychom byli plně připraveni na přechod na nový způsob značení obalů, začali jsme projekt připravovat v polovině roku 2009,“ říká Martin Vraný, výrobní technolog a projektový manažer implementace nového systému identifikace. Společnost Ferring-Léčiva se tak stala prvním výrobcem farmaceutických přípravků v ČR, který reagoval na zavedení nového standardu.

Požadován byl kód GS1 DataMatrix jako součást nejrozšířenější soustavy pro automatickou identifikaci na bázi čárových kódů Systému GS1. „Kód dokáže obsáhnout velké množství dat,“ říká Martin Vraný. „Pro naše klienty jsou zásadní čtyři údaje, které musejí být v symbolu přítomny: GTIN, globální identifikační číslo produktu, pro některé trhy unikátní sériové číslo, které nesmí být sekvenční a nesmí se nikdy opakovat; dále exspirace výrobku a číslo šarže.“ Všechna tato data pro zápis vyžadují minimálně 52 znaků.

První GS1 DataMatrix v evropské farmacii
Jako první farmaceutická firma v Evropě zavedla identifikaci 2D kódem GS1 DataMatrix mateřská společnost Ferring ve Švýcarsku. Reagovala tak na požadavek označovat farmaceutické přípravky standardním kódem GS1 DataMatrix, který v roce 2009 jako první vzneslo Turecko. Druhou zemí vyžadující nový způsob automatické identifikace byla Francie.

Tiskárna je integrována na konci kartonovačky, kde se nachází výstup jednotlivých balení a následně probíhá jejich hromadné balení. Zařízení je schopno zpracovat 17 balení za minutu a pracuje ve dvojsměnném provozu. Potiskovací zařízení je vybaveno i kamerou, jež má za úkol zkontrolovat kvalitu a správnost dotisku 2D kódu. Tento kontrolní krok je pro použití 2D kódu nezbytný. Např. turečtí partneři vyžadují, aby každá krabička měla svoje unikátní sériové číslo, které je obsaženo v GS1 DataMatrixu. V prvním kroku dochází k vypálení kódu na podklad. Ve druhém se obal přesouvá před kameru, která symbol snímá a vyhodnocuje, zda se vytištěný kód shoduje naprogramovanou předlohou. Zařízení současně ukládá seznam sériových čísel, která jsou obsažena v dané šarži. Seznam těchto sériových čísel pracovníci přidávají k ostatní dokumentaci před expedicí výrobků na turecký trh. Seznam je dodáván elektronicky ve formátu XML pro přenos a import do databází klienta.

Současně může společnost Ferring-Léčiva pracoviště pro potisk GS1 DataMatrixu využít i jako stand-alone zařízení pro dodatečný potisk hotových balení od svých smluvních dodavatelů, kteří toto vybavení zatím nevlastní. Instalace zařízení přinesla společnosti Ferring- Léčiva další benefit v podobě nového způsobu dotisku čísla šarže a doby použitelnosti. „Doposud jsme dotisk čísla šarže a doby exspirace prováděli termotiskárnou a kontrola se zaměřovala pouze na přítomnost dotisku. Nyní však všechny tyto dotisky realizujeme pomocí nového systému, který kontroluje nejen zda je kód vytištěn, ale i jeho datový obsah,“ vysvětluje Pavel Hořínek, generální ředitel Ferring-Léčiva.

Od října 2012 došlo v souvislosti se zahájením dodávek argentinskému zákazníkovi k implementaci označení štítků na transportních kartonech a na paletách čárovým kódem splňujícím standard SSCC. Každé individuální balení tak má své vlastní sériové číslo obsažené v kódu GS1 DataMatrix a vlastní identifikaci 18místným číslem SSCC mají i každý transportní karton a paleta. Po ukončení balení je vygenerován soubor ve formátu XML obsahující agregovaná sériová čísla. „Je tedy přesně dohledatelné, na které paletě a ve kterém transportním kartonu se nachází konkrétní individuální balení produktu,“ doplňuje Martin Vraný. Další zemí, která od roku 2013 vyžaduje značení individuálních balení farmaceutických výrobků je Korea. Korea ani Francie prozatím nepožadují identifikaci balení sériovými čísly.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.