Další kontrola kvality čárových kódů v běhu

V březnu letošního roku započala systematická, opakovaná kontrola kvality čárových kódů již u čtvrtého z tuzemských maloobchodních řetězců. SPAR Česká obchodní společnost ve spolupráci se zástupci GS1 Czech Republic prověřila více než 150 nejčastěji ručně zadávaných položek. SPAR se jako první z retailerů, kteří se do projektu kontroly zapojili, rozhodl sám kontaktovat dodavatele se žádostí o nápravu.

V březnu letošního roku byla zástupcům SPAR České obchodní společnosti nabídnuta verifikace kvality lineárních čárových kódů, kterými jsou označena spotřebitelská balení.

„Jako každého obchodníka nás trápí, pokud zákazník není spokojen s nabízenými službami. Proto jsme se v loňském roce mj. zaměřili i na proces odbavení zákazníka na pokladně. Tento proces je jedním z rozhodujících faktorů úspěchu obchodníka našeho typu,“ vysvětluje Jiří Tříško, vedoucí organizačního oddělení SPAR Česká obchodní společnost, důvod kladné odpovědi na nabídku ze strany GS1 Czech Republic. „Je samozřejmě více faktorů, které dobu na pokladně prodlužují, a jedním z nich je právě i povinnost pokladní zadat ručně kód výrobku, pokud není možné načíst čárový kód. Pokud bychom tento nešvar eliminovali, o což se v rámci tohoto projektu pokoušíme, dosáhli bychom tím zkrácení doby odbavení zákazníka.“

Pracovníkům GS1 Czech Republic byla poskytnuta databáze produktů, s jejichž snímáním byly zaznamenány opakované problémy. Následně byly tyto výrobky připraveny v prodejně v pražských Štěrboholích k verifikaci.

Častý problém: snižování symbolů

„Z výsledků vyplynulo, že 78 % čárových kódů na problémově skenovatelných výrobcích nevyhovuje svojí kvalitou požadavkům normy ISO/IEC 15416. Mezi často se opakující nedostatky patří nedodržení rozměrových parametrů u čar a mezer (42 % měřených produktů), nedodržení minimální velikosti symbolu (40 %), nedodržení kvality tisku (35 %) a nedodržení ochranných zón (23 %),“ bilancuje výsledky měření Michael Šimek, produktový manažer GS1 BarCodes. Velmi častým problémem je snižování symbolů. Tento problém se týká až 93 % měřených produktů, přičemž symbolů snížených více než o polovinu potřebné výšky bylo 32 %. Tento fakt sám o sobě zpravidla nezpůsobí úplnou nesnímatelnost kódu. V kombinaci se sebemenším dodatečným kvalitativním nedostatkem se však stává významným faktorem nesnímatelnosti.

Distribuci protokolů s výsledky měření řeší obchodní zástupci

V dosud realizovaných projektech kontroly kvality čárových kódů pracovníci GS1 Czech Republic získali zpětnou vazbu od zhruba 25 % firem. „Abychom si zajistili plnou pozornost dotčených dodavatelů, bylo s vedoucím organizačního oddělení SPAR Česká obchodní společnost dohodnuto, že distribuci protokolů s výsledky měření zajistí oblastní zástupci společnosti SPAR na setkáních s danými dodavateli,“ doplňuje Michael Šimek.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.