Capgemini: budoucnost standardů v maloobchodě

V březnu vydala společnost Capgemini zprávu s názvem „Budoucnost standardů v oblasti spotřebitelského zboží - snižte náklady a poznejte potřeby zákazníků.“ Autoři průzkumu zjišťovali potřeby specialistů na řízení dodavatelských řetězců a IT z více než dvaceti globálních výrobních a obchodních společností vč. Johnson & Johnson, Nestlé, Tesco, Unilever a Walmart.

Oslovení experti zastávají názor, že dnes používané standardy jsou připravené i na budoucí výzvy. Naznačili dva hlavní způsoby, jak rozšířit záběr a zvýšit význam standardů pro automatickou identifikaci: Je nutné posílit základnu uživatelů standardů (zvláště mezi malými a středními firmami) cestou zapojení všech obchodních partnerů a obchodních sítí. Standardy se musejí začít využívat v komplexnějších obchodních procesech a také v procesech, které jsou mimo dodavatelsko-odběratelské řetězce.

Klíčovým tématem pro všechny účastníky průzkumu je měnící se chování zákazníků. Zákazníci velmi rychle přijímají nové technologie, a i když standardy využívané v současnosti existující procesům vyhovují, je velmi pravděpodobné, že v budoucnu vyvstane potřeba nových standardů. Výzvy vznikají hlavně v těchto oblastech:

  • Poskytování důvěryhodných informací více kanály
  • Zvýšený zájem zákazníků o bezpečnost produktů
  • Zabezpečování vysoké kvality B2B a B2C dat.

Sedm doporučení pro rozšíření aplikace standardů

Standardy GS1 poskytují základnu pro mnohé obchodní procesy a představují způsob, jak snižovat náklady. Stejně tak dokáží dostat informace od výrobců blíže ke koncovým zákazníkům, konstatuje závěr studie. Zprávu uzavírá sedm doporučení pro budoucí vývoj standardů:

  • Příprava marketingových programů cílených na společnosti, které standardy nevyužívají v dostatečné míře
  • Vývoj zjednodušených postupů usnadňujících implementaci standardů
  • Využívání existujících standardů k zajištění přístupu spotřebitelů k informacím o produktech
  • Shromažďování informací o původu výrobku a celém výrobním a logistickém cyklu produktu napříč dodavatelským řetězcem s cílem minimalizace rizik pro spotřebitele
  • Rozvoj řešení zajišťujících vysokou kvalitu dat
  • Vývoj nových standardů pro zabezpečení výměny dat spojených s šetrným využíváním přírodních zdrojů
  • Orientace GS1 nejen na vývoj standardů, ale také jejich účinné zavádění

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.