Adopce standardů GS1 ve zdravotnictví pokračuje

S přijetím standardů Systému GS1 pro zdravotnictví souhlasí více než třicet předních zdravotnických subjektů z celého světa. Největší hráči ve zdravotnickém sektoru vyjádřili svojí silnou podporu podpisem souborného stanoviska, které doporučuje přijetí standardů GS1 jako optimálních norem a řešení pro dané odvětví.

Zainteresované firmy, které volají po přijetí daného souboru standardů GS1, patří mezi globální lídry v segmentu výrobců léčivých přípravků, distributorů léčiv a nemocnic z celého světa včetně USA, Kanady, států Evropy, Austrálie a Japonska.

Mezi společnosti, jejichž zástupci podepsali poziční dokument doporučující přijetí standardů GS1, patří nejvíce uznávaná a respektovaná jména z oblasti zdravotnictví jako např.: 3M, Abbott, Apotex, Axway, Baxter, Bayer, BD B.Braun, Boehringer Ingelheim, Cardinal Health, CH2, Covidien Fedefarma, Fresenius Kabi, Johnson & Johnson, McKesson, Mölnlycke, Novation, Pfizer, Premier, RX360, Sanofi Pasteur či Kanadská asociace výrobců generik.

Signatářem i ministerstvo zdravotnictví Velké Británie

Nemocniční zařízení a sdružení nemocnic pro společný nákup (tzv. GPO - Group Purchasing Organization) rovněž podpořily přijetí standardů GS1 pro zdravotní péči. V USA svůj podpis připojily organizace Novation a Premier, v Irsku nemocnice St. James, spolu s nimi dále Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie (a všechny nemocnice státního systému veřejného zdravotnictví National Health Service); ve Španělsku pak nemocnice Logaritme, francouzské zdravotnické centrum Roberta Ballangera, nemocnice Brive, Rene Dubois, Sud Francilien, univerzitní nemocnice ve Štrasburku, fakultní nemocnice v Dijonu a poliklinika Coulommiers. Za Japonsko dokument signovalo zdravotnické centrum NTT Tokyo. „Globální přijetí standardů GS1 přináší jasné výhody pro pacienty a kompletní zdravotnický sektor v celém světě“, řekl Orlando Serani, viceprezident společnosti Johnson & Johnson Health Care Systems.

Zpráva společnosti McKinsey, stejně jako čerstvé souborné stanovisko podporující GS1 jako nejlepší systém celosvětových standardů ve zdravotnictví byla na pořadu jednání 23. konference Global Healthcare GS1 v Buenos Aires konané 23.–25. dubna 2013. Dalšími tématy byly aktuální informace z odvětví a vývoj regulace v automatické identifikaci, sledovatelnosti a elektronické výměny dat. Konference přinesla řadu zajímavých případových studií z praxe.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.