30 let Systému GS1 u nás: Moderní maloobchod expanduje

Po roce 1989 nabralo používání čárových kódů rychlejší obrátky. To souviselo se vznikem nových obchodů s potravinářským zbožím. Stále nízký poměr produktů značených čárovými kódy EAN prvním retailerům zpočátku činil problémy. Například španělský supermarket Sip na pražském Proseku najímal studenty, kteří každou noc lepili na neoznačené produkty štítky s čárovými kódy, aby se další den mohly prodávat už označené.

Dalším z průkopníků moderních maloobchodních společností bylo PRONTOPLUS. Při zprovoznění prvního supermarketu PRONTO – Smíchovská tržnice v Praze v roce 1992 si společnost ověřila, jaká je realita vlastního označování zboží kódem EAN. Počet nabízených výrobků, které byly kódy EAN označeny, byl v té době stále velmi nízký, rovněž kvalita označení často nebyla uspokojivá. „Pracovníci supermarketu byli proto nuceni při nákupních jednáních vyžadovat, aby dodávky zboží byly označeny, nebo zboží označovat přímo v prodejně, což nejen vázalo pracovní síly, ale také zvyšovalo náklady,“ vzpomínal v roce 1998 Jiří Včelák ze společnosti PRONTOPLUS. Poměr spotřebitelských jednotek označovaných čárovými kódy EAN se rychle zvyšoval, ačkoli ještě v roce 1994 bylo doznačování produktů přímo v prodejnách častým jevem. V roce 1998 podíl označených spotřebitelských jednotek již přesahoval 90 %.

První český hypermarket byl otevřen v roce 1997 v Ústí nad Labem. Jeho prodejní plocha činila 7534 m2, osazen byl 22 pokladnami.

Na nástup automatické identifikace vzpomíná Jan Příhoda, ředitel společnosti KODYS. „Mojí první soukromou zkušeností s automatizací prodeje byl příchod řetězce Delvita. Zboží bylo olepené etiketami nikoliv s cenou, jak jsem byl do té doby zvyklý, ale čtyřmístným identifikačním kódem zboží. Pokladní tedy nemarkovala cenu, ale zadávala kódy zboží a cena se na pokladně automaticky dohledala podle kódu zboží. Od tohoto manuálního systému byl už jen krůček ke klasickému strojovému čtení kódu zboží EAN-13 a EAN-8 pomocí pultových pokladních snímačů čárových kódů.“

První větší projekt, kterého se Jan Příhoda osobně účastnil, se opět týkal retailu. „Šlo o projekt na sledování pohybu zboží na prodejně pro zákazníka K-Mart (provozoval mimo jiné obchodní dům Máj, dnes Tesco My). Byl to jeden z prvních větších projektů v České republice, kde byly nasazeny pro tyto operace mobilní terminály, tenkrát ještě v dávkovém provedení, tzn. bez možnosti online bezdrátového přenosu dat.“

Vývoj automatické identifikace získal před patnácti lety pozoruhodnou dynamiku. Boom automatické identifikace na bázi standardů systému EAN se samozřejmě odrazil také na straně dodavatelů.

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .