Info 859 číslo 39, červen 2011

17. sympozium EDI (FACT a eB)

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

e-Government a podpora elektronické fakturace

Stalo se již tradicí, že první polovina měsíce dubna patří setkání odborníků a odborné veřejnosti z oblasti EDI, elektronické komunikace.

Více

Zvýšení bezpečnosti pacienta – utopie, nebo realita?

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Více než 90 odborníků z oblasti zdravotnictví se v Praze a Ostravě v polovině března zúčastnilo mezinárodního zdravotnického semináře Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů. Seminář, jehož podtitulem byly Zkušenosti z využívání mezinárodních standardů GS1 pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku a v České republice, byl realizován s podporou Fondu Partnerství, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Více

Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: 2. část

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
V minulém čísle uvozený seriál pokračuje v tomto vydání avizovanými kapitolami, které současně představují odpovědi na velmi často pokládané otázky k příslušným tématům. I praxe posledního období opět potvrdila, že téma správného přiřazování GTIN je stále otevřené, aktuální a pro mnoho uživatelů Systému GS1 doposud do jisté míry neprůhledné. I z tohoto důvodu bude v rámci GS1Akademie otevřeno ještě v tomto roce zcela nové školení, které se touto oblastí bude podrobně zabývat.

Více

Nový impulz v oblasti elektronické komunikace

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Existující, postupně vyvíjené a průběžně upřesňované standardy v oblasti transakčních dat považuje organizace GS1 za jednu z nosných oblastí své činnosti. Ruku v ruce s rozvíjející se datovou synchronizací, která dává záruky přesnosti komunikovaných kmenových dat, je tak dotvářena platforma pro efektivní, bezpečnou a přesnou výměnu důležitých informací mezi nezávislými obchodními partnery.

Více

Aktuality z Česko-Slovenské iniciativy ECR

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Téměř půl roku od uzavření dohody o spolupráci s GS1 Czech Republic zaznamenává Česko-Slovenská iniciativa ECR, Efficient Consumer Response, nezanedbatelné úspěchy. Kromě posílení členské základny mezi ně patří i organizace velmi úspěšného workshopu na téma Future Supply Chain a založení nové pracovní skupiny Category Management. Dokončeny také byly nové webové stránky iniciativy, www.ecr.cz , a byl připraven propagační leták pro Českou a Slovenskou republiku. Byla rovněž zahájena intenzivní spolupráce s ECR Europe, s jednotlivými národními iniciativami a s vybranými médii.

Více

Novinky EDITELU šetří peníze

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
EDITEL je na českém trhu již 17 let a patří k osvědčeným dodavatelům celé řady řešení pro výměnu elektronických dat (EDI) a integračních aplikací.V oblasti EDI služeb je u nás dokonce lídrem trhu a ke špičce patří i v řadě dalších států střední a východní Evropy. Díky silnému zázemí mezinárodní společnosti, která působí v 17 zemích, udává společnost EDITEL ve svém oboru jednoznačný směr vývoje a s každým novým produktem či službou zvyšuje standardy řešení v oblasti EDI produktů a služeb.

Více

RFID událost roku

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Poslední březnové dny patřily mezinárodní konferenci a výstavě RFID in Europe – RFID Future. Evropskou událost roku v oblasti radiofrekvenční identifikace zaštítila Evropská komise skrze projekt RACE. Součástí programu byla konference RFID Future. Na konferenci participovalo více než 100 subjektů sdružených v projektu RACE network RFID. Velké pozornosti se těšily ukázky nových technologií stejně jako prezentace využití RFID v praxi.

Více

Laboratoř ILAB RFID rychle rozšiřuje své aktivity

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
V minulém vydání byla v rámci článku RFID technologie v praxi zveřejněna informace o založení, zacílení a počátečních aktivitách nové mezinárodní laboratoře pro výzkum RFID technologie při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Přiblížena byla velmi důležitá oblast zájmu, která se týká definování základních znalostí o RFID technologii, sdílení informací a praktických zkušeností, a to nejčastěji formou přednášek, školení, odborných seminářů či publikační činnosti.

Více

Strana: 1/3« První stranaPředchozí strana123Následující stranaPoslední strana »