Info 859 číslo 38, prosinec 2010

Česko-slovenská iniciativa ECR

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Sdružení GS1 Czech Republic a sdružení Česko-slovenská iniciativa ECR (Efficient Consumer Response) uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Tato dohoda umožňuje sdružení ECR využít administrativní a expertní zázemí GS1 Czech Republic a poskytuje mu prostor pro další možnosti rozvoje v České a Slovenské republice. Uzavřený model spolupráce vychází ze zkušeností z dalších evropských zemí v rámci působnosti ECR Europe, kde více než 75 % národních iniciativ ECR podobným způsobem spolupracuje s organizacemi GS1.

Více

Globální datová synchronizace – efektivní řešení procesu zalistování výrobků

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Významné obchodní řetězce v České republice podepsaly dohodu o podpoře datové synchronizaci. Celé znění tohoto prohlášení je uvedeno na následující straně.
Více Globální datová synchronizace – efektivní řešení procesu zalistování výrobků

Více

Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: Úvod a 1. část

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Stalo se již tradicí, že časopis INFO 859 přináší poměrně rozsáhlé bloky důležitých informací, pojmů a pravidel, které se přímo dotýkají práce s jednotlivými oblastmi Systému GS1. Toto číslo uvozuje zcela nový seriál, jehož ústředním tématem bude práce s GTIN.
Více Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: Úvod a 1. část

Více

Letošní RACE networkRFID ve Stockholmu

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Ve švédském Stockholmu se konalo ve dnech 19. až 20. října 2010 čtvrté zasedání valného shromáždění RACE networkRFID, na němž zasedala také výkonná rada projektu. Hlavní město Švédska se tak po Bruselu a Frankfurtu stalo dalším městem, které tuto významnou akci hostilo. Za Internet věcí, GS1 Czech Republic a mezinárodní RFID-EPC laboratoř při VŠB – Technické univerzitě Ostrava se tohoto významného zasedání zúčastnila koordinátorka činnosti laboratoře a člen výkonné rady, Vladimír Zvelebil.

Více

RFID-EPC laboratoř v Ostravě zahajuje nové aktivity

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Mezinárodní laboratoř pro výzkum RFID technologie na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, člen evropské sítě EPC laboratoří GS1 in Europe Lab Network, má za sebou již více než rok své existence. Díky sdílení velkého množství odborných informací, zejména prostřednictvím svého členství v evropské síti, dosáhla ve velmi krátké době vysoké úrovně know-how a navázala kontakty důležité pro úspěšný start svého jedinečného působení na území České republiky.

Více

GS1 standardy úspěšně dobývají zdravotnický sektor

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Zdravotnická konference pořádaná globální organizací GS1 v červnu letošního roku v Ženevě připomněla již 5. výročí založení GS1 Healthcare User Group, pracovní skupiny, jejímž zaměřením je úspěšná implementace globálních standardů GS1 do zdravotnického sektoru. Nedílnou součástí záměru je korektní nastavení spolupráce mezi experty z oblasti informačních a komunikačních technologií s klinickými inženýry, odborným zdravotnickým personálem a všemi subjekty zdravotnického logistického řetězce.
Více GS1 standardy úspěšně dobývají zdravotnický sektor

Více

GS1 Czech Republic a FN Plzeň odstartovaly spolupráci

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Sektor zdravotnictví je pro společnost GS1 dlouhodobou prioritou jak v globálním, tak v lokálním měřítku. Nejedná se pouze o oblast farmacie či zdravotnického materiálu, kam míří standardy Systému GS1. Zrak je upřen především do reálného provozu, tedy přímo k místům, kde se pacient střetává s různými léčebnými metodami, s rozličnými variantami léků a léčebných přípravků a v neposlední řadě s mnoha lidmi, kteří zdravotní péči poskytují. Obecný požadavek na zvyšování ochrany pacienta proti možným chybám a záměnám může Systém GS1 pomoci vyřešit s využitím již existujících a globálně odzkoušených standardů.
Více GS1 Czech Republic a FN Plzeň odstartovaly spolupráci

Více

RFID Future tentokrát na Moravě

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Počátkem listopadu hostila VŠB – Technická univerzita v Ostravě konferenci RFID Future Morava. Sérii workshopů a přednášek zorganizovalo sdružení GS1 Czech Republic, odborné vydavatelství Sdělovací technika a Mezinárodní laboratoř pro výzkum a vývoj RFID technologií VŠB – Technické univerzity Ostrava. Konference se zúčastnilo přibližně osmdesát odborníků na problematiku automatické identifikace a technologie RFID a RTLS. Mezi nimi byli zástupci více než čtyřiceti firem a pěti akademických institucí.

Více

Strana: 1/2« První stranaPředchozí strana12Následující stranaPoslední strana »