Info 859 číslo 36, prosinec 2009

Nejčastější chyby při tvorbě a aplikaci lineárních čárových kódů

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Souhrn nejčastějších chyb při tvorbě a aplikaci lineárních čárových kódů.

Více

Honeywell, spol. s.r.o.: on-line tisk a označování balení hotových výrobků

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

Společnost Honeywell, spol. s r. o., která je naším klientem, nás pověřila dodáním technologií pro označování krabiček s hotovými výrobky pomocí samolepicích etiket automaticky aplikovaných na vrchní stranu. Stejně jako v jiných případech se jednalo o částečnou inovaci výrobní linky.

Citace zákazníka: „Systém používáme v celém našem závodě a pomohl nám sjednotit roztříštěné systémy, které jsme tu měli v důsledku transferu výrob z různých částí Evropy.“

Více

Hierarchie balení z hlediska identifikace

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Tento příspěvek představuje volné pokračování seriálu na téma opakování základních pravidel pro práci s databázemi a následně s čárovými kódy. I nejnovější zkušenosti a poznatky z praxe z posledního období roku 2009 nás utvrzují v tom, že i zdánlivě dobře zavedenému systému je třeba věnovat stálou pozornost se zřejmým cílem zachování jeho perfektní funkčnosti a předností, které nabízí. Již opakovaná kontrola kvality základních symbolů na spotřebitelských jednotkách jen potvrdila skutečnost, že zanedbání, neznalost a neochota se věnovat tomuto know-how vede k soustavnému a pozvolnému zhoršování stavu. Ve svých důsledcích pak toto pociťujeme my všichni, tj. zákazníci, a to minimálně v oblas

Více

GS1-GTS – mezinárodní standard pro vysledovatelnost

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Vysledovatelnost je pojem, který se dostal do popředí zájmu na přelomu tisíciletí zejména v souvislosti s překotným vývojem globálního obchodu a s tím souvisejícími negativními doprovodnými jevy, jako jsou bioterorismus, falzifikace zboží, nestálá, mnohdy nedostatečná či dokonce pro lidské zdraví nebezpečná kvalita produkce apod. Bez zajištěného, funkčního systému sledovatelnosti se v mnoha případech tato nová situace promítla v ekonomicky velmi bolestnou zkušenost, a to nejen na úrovni konkrétního výrobce či obchodníka, ale mnohdy vyústila v celospolečenské trauma, prioritně sledované kauzy na státní či dokonce regionální až globální úrovni.

Více

Využití RFID v průmyslu zpracování masa v Norsku

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Norsko není členem EU, je však součástí EHS a má velmi progresivní přístup k problematice využívání technologií automatické identifikace a elektronické komunikace v průmyslu zpracování potravin. Díky podpoře EEA research fund, https://www.eea-researchfund.cz, bylo možné zrealizovat projekt připravený společností GS1Servis.cz, s.r.o., jehož podstatnou částí byla referenční cesta expertů, zástupců českých zpracovatelů masa, do této evropské země. Hlavními partnery projektu byly za norskou stranu společnost Nortura a za českou stranu Český svaz zpracovatelů masa. Referenční návštěva proběhla začátkem června a zahrnovala prohlídku zpracovatelského závodu společnosti Nortura ve Stavangeru a sérii návazných setkání s dalšími společnostmi v Oslu.

Více

Neomed: Čárový kód GS1-128 v informačním systému společnosti Neomed

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Dlouhodobě využívaným čárovým kódem pro základní identifikaci produktů je v evropském prostoru nejrozšířenější symbol EAN-13. Společnost však začala ve svých skladech využívat nejenom tyto základní symboly obsahující pouze GTIN (globálně unikátní identifikaci obchodní položky), ale i čárové kódy umožňující kódování většího množství dat. Čárový kód GS1-128 je na rozdíl od výše uvedeného symbolu EAN-13 schopen díky možnosti využití celé škály aplikačních identifikátorů pojmout více informací.

Více