Info 859 číslo 33, červen 2008

Identifikační klíče Systému GS1

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Praktické zkušenosti, které se týkají obecně snížené kvality práce se základy Systému GS1 a které vedou až ke snížené kvalitě čárových kódů (viz článek v minulém vydání INFO 859), vyústily v myšlenku vhodnosti určitého opakování základů práce s čárovými kódy a datovými strukturami, které konkrétní nosiče dat představují. Proto se v tomto a v následných vydáních vrátíme k základům ve snaze pomoci uživatelům Systému GS1 zlepšit tuto základní, důležitou fázi práce v oblasti identifikace a komunikace, a to formou vypovídajícího přehledu. Ten však zajisté nemůže nahradit detailní prezentaci na téma příslušných struktur a technických pravidel.

Více

Standardy Systému GS1 pro zdravotnictví

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
GS1 je globální organizací, která se zabývá tvorbou, údržbou a propagací standardů pro automatickou identifikaci, sběr a elektronickou komunikaci dat v rámci celého logistického řetězce. Typickými sektory pro masivně rozvinuté uplatnění Systému GS1 jsou maloobchod, velkoobchod a logistika. Vedle těchto dnes již tradičních oblastí se Systém GS1 stále výrazněji prosazuje i v dalších odvětvích. Jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících je zdravotnictví.

Více

Cukrovary TTD a Kodys: čárový kód od KODYSU sleduje výrobu cukru

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Počínaje rokem 2004 jsou potravinářské společnosti ze zákona povinny vést přesnou evidenci surovin obsažených ve výrobcích a sledovat výrobní šarže výrobků. To je dnes téměř nemožné bez spolehlivého IT řešení, které pracuje v reálném čase a poskytuje tak v každém okamžiku aktuální a důvěryhodná data. Dříve byla vysledovatelnost zajišťována manuálně metodou „tužka a papír“, což je v nových podmínkách zcela nedostačující. Vedení společnosti Cukrovary TTD, a. s., vědomo si této skutečnosti, stanovilo požadavky na implementaci nového systému tak, aby se projevily jeho přínosy i v dalších oblastech.

Více