Zdravotnictví

Ze zdravotnické konference v Chicagu

V polovině října se pod záštitou GS1 US konala již 32. globální zdravotnická konference GS1. Akce se už tradičně těší velkému zájmu ze strany odborné veřejnosti, zástupců průmyslu i zdravotnických institucí. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Fóra se zúčastnilo více než 350 odborníků ze 40 zemí světa.

Více

UDI pro Evropu

V dubnu letošního roku byla vydána dvě nová nařízení EU o zdravotnických a diagnostických prostředcích in vitro, která v Evropě zavádějí systém UDI. Účinnost jednotlivých nařízení bude rozdílná. Nařízení týkající se zdravotnických prostředků bude účinné od května 2020, tedy již za tři roky, účinnost druhého nařízení je posunuta až na květen 2022.
Více UDI pro Evropu

Více

Standardy GS1 pomohou odvrátit epidemie

Globální síť pro pandemický dodavatelský řetězec (tzv. Pandemic Supply Chain – PSC) sdružuje veřejné i soukromé subjekty z celého světa. S pomocí standardů GS1 plánuje zlepšit shodu nabídky a poptávky v rámci humanitárního dodavatelského řetězce a zvýšit efektivitu logistických operací reagujících na vypuknutí epidemií.

Více

Neomed: EPC v identifikaci zdravotnických prostředků

Projekt označování nitroočních čoček a prsních implantátů pomocí EPC tagů má několik prvenství: jako první v ČR uvedl RFID do oboru zdravotnického materiálu. Jeho doba realizace i návratnost je rekordní. Řešení na bázi EPC UHF dodala společnost CODEWARE; testování tagů a doporučení nejvhodnějšího nosiče pro specifické prostředí zajistila ILAB RFID laboratoř.

Více

Zentiva, k.s.: zavádění automatické identifikace, značení čárovými kódy, implementace 2D kódů GS1 DataMatrix

Celá čtvrtina všech léčivých přípravků v českých lékárnách pochází od společnosti Zentiva. Třetí největší výrobce generik v Evropě svoji produkci vyváží do více než 50 zemí a celkově zaměstnává kolem 6000 lidí.

Více

Standardy GS1 lépe propojí logistické procesy v nemocnicích

Chyby při medikaci patří mezi nejčastější příčiny komplikací v nemocniční péči. Lze jim však předejít. Klíčovým prvkem bezpečného procesu výdeje léků v nemocnicích je správná identifikace léčivého přípravku až po moment jeho podání pacientovi. Předběžné studie prokázaly, že používání čárových kódů k identifikaci léků na úrovni každé jednotlivé léčebné dávky může pomoci ke snížení úrovně chybovosti při medikaci až o 41,4 %.

Více

Adopce standardů GS1 ve zdravotnictví pokračuje

S přijetím standardů Systému GS1 pro zdravotnictví souhlasí více než třicet předních zdravotnických subjektů z celého světa. Největší hráči ve zdravotnickém sektoru vyjádřili svojí silnou podporu podpisem souborného stanoviska, které doporučuje přijetí standardů GS1 jako optimálních norem a řešení pro dané odvětví.

Více

GAMA GROUP a.s.: Zavedení kódu GS1 DataMatrix pro značení zdravotnických prostředků

Výroba GAMA GROUP je velkým podílem zaměřena na zdravotnické prostředky.

Více