Zdravotnictví

Standardy GS1 lépe propojí logistické procesy v nemocnicích

Chyby při medikaci patří mezi nejčastější příčiny komplikací v nemocniční péči. Lze jim však předejít. Klíčovým prvkem bezpečného procesu výdeje léků v nemocnicích je správná identifikace léčivého přípravku až po moment jeho podání pacientovi. Předběžné studie prokázaly, že používání čárových kódů k identifikaci léků na úrovni každé jednotlivé léčebné dávky může pomoci ke snížení úrovně chybovosti při medikaci až o 41,4 %.

Více

Adopce standardů GS1 ve zdravotnictví pokračuje

S přijetím standardů Systému GS1 pro zdravotnictví souhlasí více než třicet předních zdravotnických subjektů z celého světa. Největší hráči ve zdravotnickém sektoru vyjádřili svojí silnou podporu podpisem souborného stanoviska, které doporučuje přijetí standardů GS1 jako optimálních norem a řešení pro dané odvětví.

Více

GAMA GROUP a.s.: Zavedení kódu GS1 DataMatrix pro značení zdravotnických prostředků

Výroba GAMA GROUP je velkým podílem zaměřena na zdravotnické prostředky.

Více

Ferring-Léčiva, a.s.: identifikace 2D kódem GS1 DataMatrix

Před dvěma roky byla na stránkách časopisu INFO 859 publikována případová studie o historicky první aplikaci identifikace pomocí GS1 DataMatrix ve farmaceutickém průmyslu v ČR. Projekt ve výrobním komplexu společnosti Ferring-Léčiva byl mezitím rozšířen o značení štítků na transportních kartonech a na paletách čárovým kódem splňujícím standard SSCC.

Více

Padělání léčiv – rostoucí globální hrozba

Množství padělaných léčiv se postupně stává celosvětovým problémem: dosahuje neúnosných rozměrů a fatálně ohrožuje společnost především v určitých regionech. WHO (World Health Organisation) uvádí reálné odhady prodeje padělaných medikamentů, a to v celosvětovém měřítku jen v roce 2010, v hodnotě 75 mld. USD. V mnoha zemích Afriky, části Asie a Latinské Ameriky jsou oblasti, kde je více než 30 % léčiv na trhu paděláno! V některých oblastech bývalého SSSR činí prodej padělků více než 20 % tržního podílu!

Více

Zvýšení bezpečnosti pacienta – utopie, nebo realita?

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Více než 90 odborníků z oblasti zdravotnictví se v Praze a Ostravě v polovině března zúčastnilo mezinárodního zdravotnického semináře Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů. Seminář, jehož podtitulem byly Zkušenosti z využívání mezinárodních standardů GS1 pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku a v České republice, byl realizován s podporou Fondu Partnerství, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Více

Ferring Pharmaceuticals: Pilotní projekt: GS1 DataMatrix ve farmacii – Případová studie společnosti JaGa, spol. s r.o.

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
První aplikaci identifikace pomocí GS1 DataMatrix ve farmaceutickém průmyslu v ČR najdeme ve výrobním komplexu společnosti Ferring-Léčiva. Nový způsob označování individuálních balení vyžadují některé zahraniční autority jako ochranu proti padělkům a zajištění vysledovatelnosti produktů. Implementátorem systému laserového popisu kartonových hromadných balení byla společnost JaGa, akreditovaný partner GS1 Czech Republic.

Více

GS1 standardy úspěšně dobývají zdravotnický sektor

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Zdravotnická konference pořádaná globální organizací GS1 v červnu letošního roku v Ženevě připomněla již 5. výročí založení GS1 Healthcare User Group, pracovní skupiny, jejímž zaměřením je úspěšná implementace globálních standardů GS1 do zdravotnického sektoru. Nedílnou součástí záměru je korektní nastavení spolupráce mezi experty z oblasti informačních a komunikačních technologií s klinickými inženýry, odborným zdravotnickým personálem a všemi subjekty zdravotnického logistického řetězce.
Více GS1 standardy úspěšně dobývají zdravotnický sektor

Více