Zdravotnictví

Ferring-Léčiva, a.s.: identifikace 2D kódem GS1 DataMatrix

Před dvěma roky byla na stránkách časopisu INFO 859 publikována případová studie o historicky první aplikaci identifikace pomocí GS1 DataMatrix ve farmaceutickém průmyslu v ČR. Projekt ve výrobním komplexu společnosti Ferring-Léčiva byl mezitím rozšířen o značení štítků na transportních kartonech a na paletách čárovým kódem splňujícím standard SSCC.

Více

Padělání léčiv – rostoucí globální hrozba

Množství padělaných léčiv se postupně stává celosvětovým problémem: dosahuje neúnosných rozměrů a fatálně ohrožuje společnost především v určitých regionech. WHO (World Health Organisation) uvádí reálné odhady prodeje padělaných medikamentů, a to v celosvětovém měřítku jen v roce 2010, v hodnotě 75 mld. USD. V mnoha zemích Afriky, části Asie a Latinské Ameriky jsou oblasti, kde je více než 30 % léčiv na trhu paděláno! V některých oblastech bývalého SSSR činí prodej padělků více než 20 % tržního podílu!

Více

Zvýšení bezpečnosti pacienta – utopie, nebo realita?

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Více než 90 odborníků z oblasti zdravotnictví se v Praze a Ostravě v polovině března zúčastnilo mezinárodního zdravotnického semináře Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů. Seminář, jehož podtitulem byly Zkušenosti z využívání mezinárodních standardů GS1 pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku a v České republice, byl realizován s podporou Fondu Partnerství, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Více

Ferring Pharmaceuticals: Pilotní projekt: GS1 DataMatrix ve farmacii – Případová studie společnosti JaGa, spol. s r.o.

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
První aplikaci identifikace pomocí GS1 DataMatrix ve farmaceutickém průmyslu v ČR najdeme ve výrobním komplexu společnosti Ferring-Léčiva. Nový způsob označování individuálních balení vyžadují některé zahraniční autority jako ochranu proti padělkům a zajištění vysledovatelnosti produktů. Implementátorem systému laserového popisu kartonových hromadných balení byla společnost JaGa, akreditovaný partner GS1 Czech Republic.

Více

GS1 standardy úspěšně dobývají zdravotnický sektor

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Zdravotnická konference pořádaná globální organizací GS1 v červnu letošního roku v Ženevě připomněla již 5. výročí založení GS1 Healthcare User Group, pracovní skupiny, jejímž zaměřením je úspěšná implementace globálních standardů GS1 do zdravotnického sektoru. Nedílnou součástí záměru je korektní nastavení spolupráce mezi experty z oblasti informačních a komunikačních technologií s klinickými inženýry, odborným zdravotnickým personálem a všemi subjekty zdravotnického logistického řetězce.
Více GS1 standardy úspěšně dobývají zdravotnický sektor

Více

GS1 Czech Republic a FN Plzeň odstartovaly spolupráci

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Sektor zdravotnictví je pro společnost GS1 dlouhodobou prioritou jak v globálním, tak v lokálním měřítku. Nejedná se pouze o oblast farmacie či zdravotnického materiálu, kam míří standardy Systému GS1. Zrak je upřen především do reálného provozu, tedy přímo k místům, kde se pacient střetává s různými léčebnými metodami, s rozličnými variantami léků a léčebných přípravků a v neposlední řadě s mnoha lidmi, kteří zdravotní péči poskytují. Obecný požadavek na zvyšování ochrany pacienta proti možným chybám a záměnám může Systém GS1 pomoci vyřešit s využitím již existujících a globálně odzkoušených standardů.
Více GS1 Czech Republic a FN Plzeň odstartovaly spolupráci

Více

Neomed: Čárový kód GS1-128 v informačním systému společnosti Neomed

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Dlouhodobě využívaným čárovým kódem pro základní identifikaci produktů je v evropském prostoru nejrozšířenější symbol EAN-13. Společnost však začala ve svých skladech využívat nejenom tyto základní symboly obsahující pouze GTIN (globálně unikátní identifikaci obchodní položky), ale i čárové kódy umožňující kódování většího množství dat. Čárový kód GS1-128 je na rozdíl od výše uvedeného symbolu EAN-13 schopen díky možnosti využití celé škály aplikačních identifikátorů pojmout více informací.

Více

Standardy Systému GS1 pro zdravotnictví

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
GS1 je globální organizací, která se zabývá tvorbou, údržbou a propagací standardů pro automatickou identifikaci, sběr a elektronickou komunikaci dat v rámci celého logistického řetězce. Typickými sektory pro masivně rozvinuté uplatnění Systému GS1 jsou maloobchod, velkoobchod a logistika. Vedle těchto dnes již tradičních oblastí se Systém GS1 stále výrazněji prosazuje i v dalších odvětvích. Jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících je zdravotnictví.

Více

Strana: 3/3« První stranaPředchozí strana123Následující stranaPoslední strana »