Dôvera: transparentní předpisy pro bezpečnější medikaci

Dôvera je jedna z největších pojišťovacích společností na Slovensku, kde má celkem 1,4 milionu klientů. Rozhodla se optimalizovat proces vyplňování lékařských předpisů a zjednodušit ho smluvním poskytovatelům zdravotnických služeb, lékárnám i pacientům. Společnost vyvinula systém pro jedinečnou identifikaci každého předpisu na bázi standardů GS1.

Značné riziko padělku předpisu i nevhodné medikace v minulosti

logo DôveraPadělání předpisů často velmi drahých léčivých přípravků vždy znamenalo vážný problém pro poskytovatele zdravotní péče, pojišťovny, lékárny i pro pacienty. Neefektivity v procesu vyplňování předpisů vedly k duplikacím preskripcí a zároveň ke zdravotním rizikům, a to i potenciálně vážným nebo život ohrožujícím situacím v důsledku nevhodné kombinace léků nebo předávkování. Do zavedení systému automatické identifikace předpisů byl celý proces manuální a více rizikový. Při předepisování léku stvrdil lékař papírový recept svým podpisem nebo razítkem, což je snadno padělatelný způsob. Kromě toho neměl přístup k informacím o pacientově zdravotní péči, jako např. o užívání dalších léků. Bez robustního IT řešení pro kontrolu možných interakcí léčiv byl tento postup i přes svědomitost lékařů při předepisování léků pro pacienty rizikový.

Minulý systém byl nevyhovující i pro lékárny

Každý předpis se vytváří on-line s GDTI zakódovaným v čárovém kódu GS1-128, který ho jednoznačně identifikuje.Každý předpis se vytváří on-line s GDTI zakódovaným v čárovém kódu GS1-128, který ho jednoznačně identifikuje.
Zdroj: GS1

Pracovníci smluvních lékáren pojišťovny Dôvera při předložení předpisu vydaného lékařem prováděli vizuální kontrolu razítka lékaře bez jakéhokoliv potvrzení pacientovy identity nebo historie jeho léčby. Podle výše příspěvku zdravotní pojišťovny pacient uhradil stanovenou sumu (nebo nemusel doplácet). Lékárníci každý měsíc manuálně zadávali všechny informace z předpisů do svého informačního systému a posílali je zdravotním pojišťovnám včetně pojišťovny Dôvera k uhrazení.

Měsíční intervaly zasílání informací z lékáren pojišťovně mohly způsobovat až šestitýdenní zdržení příjmu a zpracování platby pro lékárny stejně jako zdržení aktualizace zdravotních záznamů pacienta. Proces zpětné kontroly byl navíc také manuální, což mohlo vést k dalšímu prodlení v proplácení plateb lékárnám. Pokud došlo k odhalení padělaného předpisu, lékárna platbu neobdržela.

Identifikace každého předpisu a vzájemné účinky léků

Pacienti dostávají o předepsaných lécích užitečné informace.Pacienti dostávají o předepsaných lécích užitečné informace.
Zdroj: GS1

Po konzultacích s pracovníky GS1 Slovakia se Dôvera rozhodla pro standardy Systému GS1. „Potřebovali jsme standardizovaný a zároveň jedinečný způsob identifikace všech předpisů,“ vysvětluje Radomír Vereš, člen představenstva a konzultant pro strategické projekty společnosti Dôvera. „Zvolili jsme GS1, protože poskytuje globální systém jedinečné identifikace, který splňoval naše nároky a zároveň zohledňoval i budoucí požadavky slovenského pojišťovnictví.“ Dôvera ve spolupráci s GS1 Slovakia a dalšími poskytovateli služeb vyvinula nový proces předepisování léků, kdy každý jednotlivý předpis obdrží vlastní GS1 identifikační klíč GDTI (Global Document Type Identifier), Globální identifikátor typu dokumentu, se sériovým číslem.

Lékař předpis vytváří on-line pomocí pří-stupu k elektronickému zdravotnímu záznamu pacienta, kde jsou uvedeny všechny léky, které aktuálně užívá. Systém vygeneruje předpis s GDTI zakódovaným v čárovém kódu GS1-128, který poskytovatel zdravotnické péče vytiskne. Díky tomu, že předpis existuje v elektronické podobě, může k němu lékárník získat přístup naskenováním kódu.

Konečně účinný systém elektronických karet pacienta

Dôvera je první pojišťovna na Slovensku, která začala využívat elektronické zdravotní záznamy svých pacientů. „Náš systém upozorní lékaře na možnost duplikace léčiv, na vzájemné účinky mezi léky nebo riziko předávkování,“ vysvětluje Radomír Vereš. Po obdržení předpisu lékárník naskenuje čárový kód GS1 s jedinečným identifikátorem. Systém pojišťovny Dôvera zkontroluje pacientovu identitu a prověří, zda předpis není padělaný. Lékárny si tak mohou být jisté, že obdrží platbu za každý předpis. Nové předpisy jsou zároveň přidány do zdravotních záznamů pacienta pro budoucí kontrolu a zvýšení bezpečnosti.

Nový předpisový proces pojišťovny pacientům garantuje větší bezpečnost, jelikož snižuje možnost vzniku chyb. Dôvera udává 22% snížení chyb s vážnými následky.

Nový proces také znamená podstatné snížení časové náročnosti pro lékárny. Dříve musel lékárník manuálně vypsat všechny informace z ručně psaného předpisu, aby doplnil předpis do softwaru lékárny.

V současné době předpis vytvoří lékař v systému pojišťovny Dôvera již při tisku předpisu s čárovým kódem. „Naskenováním čárového kódu vyšle lékárna požadavek na uhrazení pojišťovně Dôvera,“ pokračuje Radomír Vereš. „Je to velice efektivní proces. Ročně zpracováváme více než pět milionů předpisů a automatizace nám zajišťuje výrazné snížení časových a finančních ztrát.“

Více Dôvera: transparentní předpisy pro bezpečnější medikaci

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .

Související školení