Vysledovatelnost

Kvalitní GS1 LL vs. tiskové technologie

Standardní GS1 logistická etiketa do praxe přinesla výrazné zvýšení efektivity, rychlosti a přesnosti logistických procesů podél celého dodavatelskéhořetězce. Při minimálních nákladech na implementaci se současně stala jedním ze základních pilířů sledovatelnosti. Všechny přínosy GS1 LL však mohou vzít zasvé kvůli banálním pochybením v přípravě a aplikaci etiket. Následkem může být ochromení příjmu zboží. Chybám je přitom velmi snadné předejít. Následující řádky jsou věnovány nejčastějším nedostatkům vzniklým během tisku čárových kódů.
Více Kvalitní GS1 LL vs. tiskové technologie

Více

Vybíráme snímače pro léčivé přípravky

V únoru 2019 vstupuje v platnost evropská směrnice 2011/62/EU, která má ochránit distribuční řetězec proti padělkům. Zavádí požadavek na označení obalů léků unikátními identifikátory s využitím 2D kódů GS1 DataMatrix, které bude nutno v okamžiku výdeje snímat a sebraná data kódovaná v datovém nosiči automaticky odesílat do centrální databáze léčiv pro ověření. Každé snímací místo tedy bude potřeba vybavit snímačem 2D symbolů. Pro snazší orientaci přinášíme přehled parametrů 2D snímačů vhodných pro využití při implementaci tzv. protipadělkové směrnice.
Více Vybíráme snímače pro léčivé přípravky

Více

Start systému ověřování léčivých přípravků se blíží!

Jak se Česká republika připravuje na požadavky evropské protipadělkové směrnice? ČR je podle zprávy Evropské organizace pro verifikaci léčiv (EMVO) ze září tohoto roku zařazena mezi tzv. mainstreamové země, tedy ty, které zatím zvládají přípravu na zavedení systému verifikace léčiv bez zjevného rizika prodlevy.
Více Start systému ověřování léčivých přípravků se blíží!

Více

Zaostřeno na dynamické informace

Proměnná data nebyla ještě v relativně nedávné době výrazněji sledována. Trh se jich příliš nedožadoval a technický vývoj by poptávce po dynamických informacích nemohl plně vyjít vstříc. Dnes je však situace jiná: poptávka trhu po dynamických datech je nekompromisní.

Více

Standardizace v kosmetickém sektoru postupuje

Důležitá zpráva pro kosmetický sektor! V polovině července vstoupilo v platnost Nařízení EU 1223/2009 pro sektor kosmetických výrobků, jehož cílem je posílení bezpečnosti evropských spotřebitelů. Nařízení je závazné pro výrobce, distributory, obchodní řetězce, ale týká se rovněž přímého prodeje a oblasti služeb – kosmetických salonů apod.

Více

NGPI: Nová éra standardní identifikace

Před 40 lety byla ve Spojených státech do obchodní praxe zavedena standardní datová sekvence, GTIN, Global Trade Item Number, která ve spojení s čárovými kódy EAN/UPC znamenala zásadní zlom v obchodní praxi. Prvotním cílem a hybnou pákou nebyla celosvětově jednoznačná identifikace stále narůstajícího počtu produktů, případně úsilí o hladký průchod položek v procesech dodavatelského řetězce, ale prostá snaha o eliminaci nadále ekonomicky neudržitelného manuálního zadávání cen jednotlivých produktů na platebních terminálech. Globální společnost prošla v uvedeném období nevídaným, přímo erupčním vývojem. V digitálním věku, zdá se, stojíme před dalším, stejně závažným zlomem. Máme se ho obávat?

Více

Bezpečnost zákazníků sektoru kosmetiky především

Potřeba rozvoje spolupráce v dodavatelském řetězci a využívání globálních standardů GS1 – to jsou klíčové závěry jednání významných kosmetických firem, které se sešly v reakci na nařízení Evropské komise č. 1223/2009. V červenci 2013 nařízení vstoupí v platnost ve všech 27 státech EU. Nová legislativní úprava pro oblast kosmetiky má za úkol chránit bezpečnost spotřebitelů a přináší s sebou mnohé výzvy pro zefektivnění logistiky v oboru.

Více

Standardní sledovatelnost v ČR stále chybí

Každý z nás je zákazníkem, který většinou v pravidelných intervalech navštěvuje některý z mnoha supermarketů velkých řetězců, které v 90. letech postupně ovládly český trh. Tento způsob běžnému spotřebiteli vyhovuje, neboť svou relativně propracovanou a širokou strukturou nabídky produktů šetří čas a díky konkurenčnímu prostředí, které vyvolalo silný tlak na cenu, i jeho finanční prostředky. Potud ta příjemná strana mince. Otočíme-li ji, můžeme narazit na celou řadu negativ. Jedním z nejvážnějších je reálná kvalita potravin tuzemského i zahraničního původu.

Více

Strana: 1/2« První stranaPředchozí strana12Následující stranaPoslední strana »