Vysledovatelnost

Start systému ověřování léčivých přípravků se blíží!

Jak se Česká republika připravuje na požadavky evropské protipadělkové směrnice? ČR je podle zprávy Evropské organizace pro verifikaci léčiv (EMVO) ze září tohoto roku zařazena mezi tzv. mainstreamové země, tedy ty, které zatím zvládají přípravu na zavedení systému verifikace léčiv bez zjevného rizika prodlevy.
Více Start systému ověřování léčivých přípravků se blíží!

Více

Zaostřeno na dynamické informace

Proměnná data nebyla ještě v relativně nedávné době výrazněji sledována. Trh se jich příliš nedožadoval a technický vývoj by poptávce po dynamických informacích nemohl plně vyjít vstříc. Dnes je však situace jiná: poptávka trhu po dynamických datech je nekompromisní.

Více

Sledovatelnost na bázi fTRACE se v Evropě rozjela

Červnové číslo našeho časopisu přineslo informaci o zahájení naplňování nezbytné sledovatelnosti produktů s využitím platformy fTRACE v České republice. Vybraní dodavatelé obchodních řetězců MAKRO C&C a Kaufland DE pro sektory maso a produkty z ryb byli detailně obeznámeni se souvisejícími standardy Systému GS1, příslušným SW, aplikacemi a způsobem komunikace. Spolupráce v oblasti zadávání konkrétních kmenových dat, jejich kontrola, přenos atd. již byla zahájena.

Více

Pilotní projekt fTRACE odstartoval

Šance pro sledovatelnost! Platforma fTRACE, která byla prvně avizována v našem periodiku již před rokem, dostává konkrétní podobu. K původním iniciátorům této aktivity, tj. partnerům METRO Group a GS1 Germany, se na německém trhu přidali další důležití hráči (významní obchodníci Edeka, Kaufland, Lidl a Transgourmet). Počet zařazených GTIN ze sektorů masa a produkce z ryb, tedy konkrétních položek v databázi fTRACE, přesáhl počet 40 000. Dodavatelů zapojených do projektu bylo v době uzávěrky časopisu 280 a pocházeli celkem z 20 zemí.
Více Pilotní projekt fTRACE odstartoval

Více

Standardizace v kosmetickém sektoru postupuje

Důležitá zpráva pro kosmetický sektor! V polovině července vstoupilo v platnost Nařízení EU 1223/2009 pro sektor kosmetických výrobků, jehož cílem je posílení bezpečnosti evropských spotřebitelů. Nařízení je závazné pro výrobce, distributory, obchodní řetězce, ale týká se rovněž přímého prodeje a oblasti služeb – kosmetických salonů apod.

Více

NGPI: Nová éra standardní identifikace

Před 40 lety byla ve Spojených státech do obchodní praxe zavedena standardní datová sekvence, GTIN, Global Trade Item Number, která ve spojení s čárovými kódy EAN/UPC znamenala zásadní zlom v obchodní praxi. Prvotním cílem a hybnou pákou nebyla celosvětově jednoznačná identifikace stále narůstajícího počtu produktů, případně úsilí o hladký průchod položek v procesech dodavatelského řetězce, ale prostá snaha o eliminaci nadále ekonomicky neudržitelného manuálního zadávání cen jednotlivých produktů na platebních terminálech. Globální společnost prošla v uvedeném období nevídaným, přímo erupčním vývojem. V digitálním věku, zdá se, stojíme před dalším, stejně závažným zlomem. Máme se ho obávat?

Více

Bezpečnost zákazníků sektoru kosmetiky především

Potřeba rozvoje spolupráce v dodavatelském řetězci a využívání globálních standardů GS1 – to jsou klíčové závěry jednání významných kosmetických firem, které se sešly v reakci na nařízení Evropské komise č. 1223/2009. V červenci 2013 nařízení vstoupí v platnost ve všech 27 státech EU. Nová legislativní úprava pro oblast kosmetiky má za úkol chránit bezpečnost spotřebitelů a přináší s sebou mnohé výzvy pro zefektivnění logistiky v oboru.

Více

Standardní sledovatelnost v ČR stále chybí

Každý z nás je zákazníkem, který většinou v pravidelných intervalech navštěvuje některý z mnoha supermarketů velkých řetězců, které v 90. letech postupně ovládly český trh. Tento způsob běžnému spotřebiteli vyhovuje, neboť svou relativně propracovanou a širokou strukturou nabídky produktů šetří čas a díky konkurenčnímu prostředí, které vyvolalo silný tlak na cenu, i jeho finanční prostředky. Potud ta příjemná strana mince. Otočíme-li ji, můžeme narazit na celou řadu negativ. Jedním z nejvážnějších je reálná kvalita potravin tuzemského i zahraničního původu.

Více

Strana: 1/2« První stranaPředchozí strana12Následující stranaPoslední strana »