Veřejný sektor

Start systému ověřování léčivých přípravků se blíží!

Jak se Česká republika připravuje na požadavky evropské protipadělkové směrnice? ČR je podle zprávy Evropské organizace pro verifikaci léčiv (EMVO) ze září tohoto roku zařazena mezi tzv. mainstreamové země, tedy ty, které zatím zvládají přípravu na zavedení systému verifikace léčiv bez zjevného rizika prodlevy.
Více Start systému ověřování léčivých přípravků se blíží!

Více

SSCC jednotným standardem pro zásilky

Jeden ze základních GS1 identifikačních klíčů, standard SSCC (Serial Shipping Container Code – sériové číslo logistické jednotky), mění přeshraniční obchod v Evropě.

Více

Plýtvání potravinami – výzva pro ECR

Odhaduje se, že až třetina veškerých potravinářských výrobků vyprodukovaných po celém světě skončí nespotřebována a podléhá náročné likvidaci. Jde o globální problém ekonomický, ekologický i etický. Moderní logistické koncepty na bázi globálních standardů Systému GS1 mohou významným způsobem pomoci snížit ztráty způsobené neefektivními procesy ve výrobě, skladování i na prodejní ploše.
Více Plýtvání potravinami – výzva pro ECR

Více

Interview: Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví, GS1 Global Office: „Posilujeme spolupráci s nemocnicemi“

Po mnohaletém úsilí bylo dosaženo přelomového rozhodnutí zavést v Evropské unii povinnou serializaci léčivých přípravků a jejich označování ve standardu Systému GS1. Je to významné vítězství hlavně pro pacienta a jeho bezpečnost. Obdobně budou – o něco později – značeny také lékařské prostředky po vzoru amerického systému UDI. O obou novinkách i dalších tématech podrobněji Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví GS1 Global Office.
Více Interview: Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví, GS1 Global Office: „Posilujeme spolupráci s nemocnicemi“

Více

Verifikace léčiv v Evropě

V roce 2011 došlo k významné změně v oblasti regulace trhu s léčivými přípravky. V platnost vstoupila tzv. protipadělková směrnice 2011/62/EU, která se věnuje ochraně legálního dodavatelského řetězce před vstupem padělaných léčivých přípravků. Nejvýznamnějším stimulem pro tuto změnu byl znepokojivý nárůst výskytu padělaných léčiv nebo přinejmenším obtížná doložitelnost jejich původu, případně obsahu účinných látek.
Více Verifikace léčiv v Evropě

Více

Interview: Tomáš Sláma, Markant Česko: »Rozvoj GDSN pohání potřeba kvalitních dat i e-commerce«

V posledních letech významně roste zájem o zefektivnění výměny kmenových produktových dat. Tato tendence vedla počátkem roku 2015 k založení pracovní skupiny pro GDSN v České republice pod vedením GS1 Czech Republic. Po roce a půl nastává Den D, spuštění pilotního projektu. Podrobněji nám o něm poví Tomáš Sláma, jednatel společnosti Markant Česko, která se výrazně podílí na zavádění GDSN v ČR a pracovní skupině poskytuje projektovou podporu.
Více Interview: Tomáš Sláma, Markant Česko: »Rozvoj GDSN pohání potřeba kvalitních dat i e-commerce«

Více