Interview

INTERVIEW: Eva Malíková, Henkel ČR

Historie společnosti Henkel sahá do roku 1876, kdy v německých Cáchách založil Fritz Henkel se dvěma společníky firmu Henkel & Cie, která začala nabízet svůj první produkt, univerzální mycí prostředek. Po více než sto čtyřiceti letech je Henkel globálně působící značkou, přičemž první zahraniční pobočka Henkel CEE byla založena v letech 1990/91 v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice. Dnes má společnost Henkel ČR se sídlem v Praze 250 zaměstnanců. 
Více INTERVIEW: Eva Malíková, Henkel ČR

Více

INTERVIEW: Michal Weirich, managing director CZ/SK, WELEDA, spol. s r. o.

V polovině loňského roku proběhl v České republice pilotní projekt globální datové synchronizace. Svým významem je přelomový a znamená počátek reálného využívání GDSN na tuzemském trhu. Kromě zapojených obchodníků patří obrovský dík hlavně „devíti statečným“ – dodavatelským firmám, které se pilotu zúčastnily. Jednou z nich je české zastoupení světového výrobce celostní certifikované přírodní a bio kosmetiky a léčiv, společnosti Weleda, která v projektu reprezentovala segment malých a středních podniků. Její ředitel Michal Weirich se do projektu osobně intenzivně zapojil. Našemu časopisu nyní věnoval následující interview.
Více INTERVIEW: Michal Weirich, managing director CZ/SK, WELEDA, spol. s r. o.

Více

INTERVIEW: Torben Emborg, Nestlé Česko; Jozef Šimo, Makro C&C ČR

Na sklonku loňského roku přešla Česko-Slovenská iniciativa ECR plně pod záštitu GS1 Czech Republic. Obdobný model je běžný v mnoha zemích, kde je ECR aktivní. Co bude tento krok pro další vývoj platformy a celé spolupráce v dodavatelském řetězci znamenat? Jaké aktuální úkoly před ECR stojí? V netradičním dvojrozhovoru odpovídali předsedové tuzemské iniciativy ECR, generální ředitel Nestlé Česko Torben Emborg a Jozef Šimo, vedoucí oddělení Supply Chain Planning ve společnosti Makro Cash & Carry ČR.
Více INTERVIEW: Torben Emborg, Nestlé Česko; Jozef Šimo, Makro C&C ČR

Více

Interview: Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví, GS1 Global Office: „Posilujeme spolupráci s nemocnicemi“

Po mnohaletém úsilí bylo dosaženo přelomového rozhodnutí zavést v Evropské unii povinnou serializaci léčivých přípravků a jejich označování ve standardu Systému GS1. Je to významné vítězství hlavně pro pacienta a jeho bezpečnost. Obdobně budou – o něco později – značeny také lékařské prostředky po vzoru amerického systému UDI. O obou novinkách i dalších tématech podrobněji Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví GS1 Global Office.
Více Interview: Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví, GS1 Global Office: „Posilujeme spolupráci s nemocnicemi“

Více

INTERVIEW: Erich Riegler (REWE International), ECR Austria: GS1 Sync – vstříc legislativě a trhu

V létě proběhl v Rakousku pilotní projekt GS1 zaměřený na problematiku kvality dat pro datovou synchronizaci. Do programu Data Quality in GS1 Sync (zkráceně GS1 Sync) se zapojila řada renomovaných dodavatelů. Společným cílem bylo vyhodnocení kvality dat, optimalizace procesů v GDSN a příprava na implementaci Nařízení EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Do projektu bylo zařazeno 1095 výrobků od osmnácti dodavatelů. Požadovaná kvalita dat byla potvrzena u 97 % položek. O projektu GS1 Sync a otázkách B2C dat v kontextu Nařízení EU 1169/2011 hovoří místopředseda ECR Austria Erich Riegler (REWE International AG).
Více INTERVIEW: Erich Riegler (REWE International), ECR Austria: GS1 Sync – vstříc legislativě a trhu

Více

Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic: Naše role je v Evropě

Je mužem, který přivezl do Československa první čárový kód. Jako šéfa exportu n. p. Čokoládovny ho tehdejší obchodní partner, britské Tesco, postavil před hotovou věc: Odteď musí být vaše zboží značeno čárovým kódem EAN. V roce 1994 se Jaroslav Camplík na pozvání Jaroslava Martinice stal zakládajícím členem EAN ČR, později byl po dvě funkční období zvolen členem představenstva EAN International, a to jako první zástupce z bývalého socialistického bloku. Pomohl přivést Českou republiku zpět mezi tradiční evropské průmyslové státy, nově v éře IT. Za další rozšiřování globálních standardů se Jaroslav Camplík zasazuje jako prezident GS1 Czech Republic.
Více Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic: Naše role je v Evropě

Více