Informace z GS1 Czech Republic

30 let Systému GS1 u nás: Normalizační činnost od 80. let dodnes

Systém čárového kódu EAN byl v ČSSR zaváděn od přijetí Čs. obchodní a průmyslové komory za člena mezinárodního sdružení EAN International v roce 1983. Normalizační činnost započala z iniciativy Jaroslava Martinice v metodicko-technickém středisku EAN při Správě federálních hmotných rezerv.

Více

30 let Systému GS1 u nás: EDI: konec papíru v Čechách

Strategické rozhodování v oblasti (nejen) technologií pro standardizovanou automatickou identifikaci a sběr dat se v dlouhodobém horizontu jeví ve všech ohledech výhodnější než ad hoc řešení a vynucené reakce na vnější požadavky. Platí to samozřejmě také v oblasti elektronické komunikace. Nástup EDI završuje vertikální vývoj systému EAN směrem ke komplexu řešení pro podporu efektivních dodavatelských řetězců.

Více

30 let Systému GS1 u nás: Standardní identifikace a podpora logistických procesů

V letech 1997–1998 v ČR probíhal projekt automatické identifikace, který neměl z hlediska rozsahu a míry inovace v zemi obdoby. Cílem projektu bylo zavést identifikaci výrobků na úrovni palet a vysledovatelnost zboží od surovin až po finální výrobky v síti osmi závodů Čokoládovny, a. s. (v té době joint venture společností Nestlé a Danone).

Více

30 let Systému GS1 u nás: Moderní maloobchod expanduje

Po roce 1989 nabralo používání čárových kódů rychlejší obrátky. To souviselo se vznikem nových obchodů s potravinářským zbožím. Stále nízký poměr produktů značených čárovými kódy EAN prvním retailerům zpočátku činil problémy. Například španělský supermarket Sip na pražském Proseku najímal studenty, kteří každou noc lepili na neoznačené produkty štítky s čárovými kódy, aby se další den mohly prodávat už označené.

Více

30 let Systému GS1 u nás: První čárové kódy EAN v maloobchodě v RVHP

Dalším z významných momentů v rozvoji automatické identifikace byly projekty prvních obchodních domů s moderními pokladními systémy na bázi čárových kódů EAN. S čárovými kódy EAN jako s prvkem komplexního pokladního řešení se českoslovenští spotřebitelé poprvé setkali v Domě elegance v Praze.

Více

30 let Systému GS1 u nás: Nástup digitálního tisku

Polygrafickému průmyslu, který s technologií tisku čárových kódů na bázi filmových předloh v oblasti výroby standardních symbolů EAN dominoval, začala v úvodu 90. let konkurovat počítačová reprodukce tisku. Nástup digitálního (termotransferového, inkjetového a laserového) tisku etiket pomohl masivnímu rozšíření automatické identifikace do výroby a distribuce a tím i rozvoji moderní logistiky.

Více

30 let Systému GS1 u nás: V první linii tiskaři

Historie raných etap automatické identifikace pomocí čárových kódů je především historií jejich výroby. V první linii v té době stáli tiskaři. Na úplném začátku dominovala výroba čárových kódů metodou polygrafické reprodukce.

Více

Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic: Naše role je v Evropě

Je mužem, který přivezl do Československa první čárový kód. Jako šéfa exportu n. p. Čokoládovny ho tehdejší obchodní partner, britské Tesco, postavil před hotovou věc: Odteď musí být vaše zboží značeno čárovým kódem EAN. V roce 1994 se Jaroslav Camplík na pozvání Jaroslava Martinice stal zakládajícím členem EAN ČR, později byl po dvě funkční období zvolen členem představenstva EAN International, a to jako první zástupce z bývalého socialistického bloku. Pomohl přivést Českou republiku zpět mezi tradiční evropské průmyslové státy, nově v éře IT. Za další rozšiřování globálních standardů se Jaroslav Camplík zasazuje jako prezident GS1 Czech Republic.
Více Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic: Naše role je v Evropě

Více