Informace z GS1 Czech Republic

Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic: Naše role je v Evropě

Je mužem, který přivezl do Československa první čárový kód. Jako šéfa exportu n. p. Čokoládovny ho tehdejší obchodní partner, britské Tesco, postavil před hotovou věc: Odteď musí být vaše zboží značeno čárovým kódem EAN. V roce 1994 se Jaroslav Camplík na pozvání Jaroslava Martinice stal zakládajícím členem EAN ČR, později byl po dvě funkční období zvolen členem představenstva EAN International, a to jako první zástupce z bývalého socialistického bloku. Pomohl přivést Českou republiku zpět mezi tradiční evropské průmyslové státy, nově v éře IT. Za další rozšiřování globálních standardů se Jaroslav Camplík zasazuje jako prezident GS1 Czech Republic.
Více Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic: Naše role je v Evropě

Více

Informace z GS1 Czech Republic

  • Personálie
  • GS1 Logger: verifikace čárových kódů mobilním telefonem
  • Představujeme členy Výboru GS1 Czech Republic
  • Instruktážní video globální organizace GS1 se natáčelo v České republice
  • Setkání evropských laboratoří GS1 ve Francii
  • U živatelé Systému GS1 mají široké možnosti vzdělávat se
  • RFID/NFC Future, Brno 2013
  • GS1 Czech Republic na PHARMALOGU

Více

Vize pro další roky a desetiletí

GS1 Czech Republic letos slaví 30. výročí své existence. Jubileum je umocněno tím, že probíhá na pozadí dalšího neméně významného data pro čárové kódy: 3. dubna 2013 uplynulo 40 let od dne, kdy se představitelé amerického průmyslu a obchodu dohodli na využívání jednotného standardu pro identifikaci produktů, který by zajistil možnost automatické identifikace a sběru dat. Tento standard je dnes znám jako čárový kód GS1 a v průběhu let znamenal opravdovou technickou revoluci nejenom v maloobchodním prodeji, ale i ve všech souvisejících průmyslových sektorech.

Více

GS1 Akademie – sdílení informací je pro GS1 prioritou

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Víte, kde získat informace o aktuálních tématech ze široké oblasti Systému GS1? Chcete se přihlásit na školení? Potřebujete se zeptat například na některé z mnoha témat identifikace zboží? Nabízíme vám snadný a rychlý přístup k informacím – na webové stránce www.gs1akademie.cz.

Více

Global Forum – Brusel 2011

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
V tradičním únorovém termínu se v Bruselu uskutečnilo další setkání zástupců globální organizace GS1. Hlavním a opakujícím se cílem této akce je sdílení informací, předávání zkušeností nabytých v předcházejícím ročním období, představení výsledků vývoje, vyhodnocení pilotních projektů a dalších aktivit.To vše proběhlo formou prezentací, workshopů, odlehčených dvoustranných jednání během přestávek v programu či v průběhu pracovní výstavy vybraných členských organizací pod charakteristickým názvem Marketplace.

Více

General Assembly 2011 v Paříži

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Valné shromáždění organizace GS1 proběhlo v polovině května, tentokrát v Paříži.

Více

Přijďte, jste vítáni, pomůžeme vám

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

Pozvánka uživatelům Systému GS1

Řešení problematiky jednoho ze základních nedostatků, tj. zdlouhavého snímání čárových kódů či dokonce jejich úplná nečitelnost, je cílem školení a podpůrných služeb, které jsou poskytovány všem uživatelům Systému GS1.

Více

Informace z GS1 Czech Republic

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Pracovní kolektiv sekretariátu sdružení GS1 Czech Republic je z hlediska personálního obsazení stabilizován. K drobným změnám došlo pouze z hlediska zaměření některých pracovníků. Petr Bílek, produktový manažer GS1 BarCodes, je nově zodpovědný za veškeré vzdělávací aktivity sdružení směrem k zaregistrovaným uživatelům…

Více