Informace z GS1 Czech Republic

Informace z GS1 Czech Republic

 • Personálie
 • Inovovaný web přinese mnoho užitečných novinek
 • PACKSTAR 2017 a kvalita čárových kódů
 • Propagace řešení pro sledovatelnost fTRACE
 • Z třetího Dne české logistiky
 • Stánek akreditovaných partnerů na Eastlogu

Více

Výukové webináře krok za krokem

Sdružení GS1 Czech Republic již třetím rokem poskytuje vzdělávací služby svým uživatelům pomocí on-line výuky. Za tu dobu zrealizovalo množství webinářů, na nichž byla proškolena celá řada pracovníků uživatelských firem. Co je v on-line výuce nového?

Více

Aktivity pracovní skupiny ECR Benchmarking a OSA

Pracovní skupina ECR pro benchmarking (srovnávací analýza vybraných ukazatelů výkonu organizace) byla vytvořena již v roce 2011 se záměrem společně se soustředit na stanovování, měření a hodnocení výkonnosti a procesů v dodavatelském řetězci na bázi společně definovaných ukazatelů (KPI – Key Performance Indicator).

Více

GS1 Czech Republic podpořila nový obalový kongres

Počátkem listopadu proběhl první ročník obalového kongresu OBALKO. Organizátor, ATOZ Packaging, odborné veřejnosti nabídl novou platformu pro setkávání obalových profesionálů. V kalendáři tuzemských odborných eventů fórum pro sdílení zkušeností a diskusi o trendech na obalovém trhu, zaměřené především na praktické informace, dosud chybělo. Sdružení GS1 Czech Republic akci podpořilo jako stříbrný partner a hlavně jako odborný garant programu zajištěním hned několika odborných sekcí.

Více

TÉMA: Nařízení EU 1169/2011. Připraveni?

Jaké budou praktické dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům na konečného zákazníka a na subjekty zapojené v dodavatelském řetězci? Vyhláška vstoupí v platnost rok od vydání tohoto časopisu. Je trh připraven? Ptali jsme se představitelů maloobchodního trhu, státních autorit i zástupců technologické sféry.

Více

Jsme tu pro vás

Jedním z hlavních poslání GS1 Czech Republic je vzdělávání a rozvoj výukových programů pro uživatele standardů GS1. Systém GS1 se za čtyřicet let existence vyvinul v rozvětvenou vzájemně se prolínající soustavu mezinárodně platných standardů pro automatickou identifikaci a přenos informací v rámci globálního logistického řetězce. S prohlubující se komplexností Systému GS1, s jeho pronikáním napříč obory a s rozšiřováním portfolia standardů a řešení, roste důležitost předávání správných postupů uživatelům. Tomu odpovídá stále širší nabídka školicích programů i každoroční nárůst počtu absolventů.

Více

Informace z GS1 Czech Republic

 • Personálie
 • Představujeme členy Výboru GS1 Czech Republic
 • EPC/RFID centrum
 • Třicátiny, jak mají být!
 • O kvalitě čárových kódů na SpeedCHAINu
 • Výuka na středních školách 

Více

Strana: 1/4« První stranaPředchozí strana1234Následující stranaPoslední strana »