Informace z GS1 Czech Republic

Informace z GS1 Czech Republic

Sdružení GS1 Czech Republic posílilo své vedení o novou pozici ředitele datových služeb, kterou od ledna letošní roku vykonává Tomáš Tlučhoř. Do jeho kompetence patří aktuálně služby v oblasti EDI, GDSN, fTRACE a výhledově také GS1 Cloud.

Více

GS1 Czech Republic podpořila nový obalový kongres

Počátkem listopadu proběhl první ročník obalového kongresu OBALKO. Organizátor, ATOZ Packaging, odborné veřejnosti nabídl novou platformu pro setkávání obalových profesionálů. V kalendáři tuzemských odborných eventů fórum pro sdílení zkušeností a diskusi o trendech na obalovém trhu, zaměřené především na praktické informace, dosud chybělo. Sdružení GS1 Czech Republic akci podpořilo jako stříbrný partner a hlavně jako odborný garant programu zajištěním hned několika odborných sekcí.

Více

TÉMA: Nařízení EU 1169/2011. Připraveni?

Jaké budou praktické dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům na konečného zákazníka a na subjekty zapojené v dodavatelském řetězci? Vyhláška vstoupí v platnost rok od vydání tohoto časopisu. Je trh připraven? Ptali jsme se představitelů maloobchodního trhu, státních autorit i zástupců technologické sféry.

Více

Jsme tu pro vás

Jedním z hlavních poslání GS1 Czech Republic je vzdělávání a rozvoj výukových programů pro uživatele standardů GS1. Systém GS1 se za čtyřicet let existence vyvinul v rozvětvenou vzájemně se prolínající soustavu mezinárodně platných standardů pro automatickou identifikaci a přenos informací v rámci globálního logistického řetězce. S prohlubující se komplexností Systému GS1, s jeho pronikáním napříč obory a s rozšiřováním portfolia standardů a řešení, roste důležitost předávání správných postupů uživatelům. Tomu odpovídá stále širší nabídka školicích programů i každoroční nárůst počtu absolventů.

Více

Informace z GS1 Czech Republic

  • Personálie
  • Představujeme členy Výboru GS1 Czech Republic
  • EPC/RFID centrum
  • Třicátiny, jak mají být!
  • O kvalitě čárových kódů na SpeedCHAINu
  • Výuka na středních školách 

Více

Stále existuje nevyužitý potenciál standardů…

Přeji Vám všem, vážení uživatelé, krásné a hlavně klidné vánoční svátky, hodně pohody a doufám, že standardy GS1 pomohou Vám a Vašim společnostem prosadit se a uspět i v roce 2014. Za sdružení GS1 Czech Republic Vám mohu slíbit, že se rozvoji standardů budeme rozhodně dále věnovat.

Více

Valná hromada GS1 2013

Zasedání valné hromady globální organizace GS1, které se v letošním roce konalo v americkém Los Angeles, bylo plně ve znamení oslav 40. výročí využívání standardního čárového kódu pro identifikaci produktů.

Více

30 let Systému GS1 u nás: Normalizační činnost od 80. let dodnes

Systém čárového kódu EAN byl v ČSSR zaváděn od přijetí Čs. obchodní a průmyslové komory za člena mezinárodního sdružení EAN International v roce 1983. Normalizační činnost započala z iniciativy Jaroslava Martinice v metodicko-technickém středisku EAN při Správě federálních hmotných rezerv.

Více

Strana: 1/3« První stranaPředchozí strana123Následující stranaPoslední strana »