GS1 Global

Vítejte v GS1 Cloudu

V současné době neexistuje žádná centrální databáze, která by shromažďovala základní informace o všech produktech, kterým byl přidělen GTIN (Global Trade Item Number, globální číslo obchodní položky). To se má však změnit v roce 2018, kdy je plánováno spuštění přelomového projektu nazvaného GS1 Cloud.

Více

Praha hlavním městem standardů

Na čtyři dny se Praha stala metropolí globální standardizační organizace GS1, respektive její regionální platformy GS1 in Europe. Do České republiky zavítalo na 341 delegátů ze 41 členských organizací a také z Global Office GS1. České zastoupení poskytlo organizační podporu a pomohlo zajistit jednoho z klíčových řečníků konference, zástupce společnosti LINET, který se podělil o cenné zkušenosti z implementace UDI v provozu předního světového výrobce nemocničních lůžek.

Více

Z valné hromady GS1 2017

Místem konání letošní valné hromady GS1 byl tentokrát v tradičním květnovém termínu Londýn. Účastnilo se jí téměř 90 delegátů z více než 80 členských organizací GS1 a řada významných hostů. Logo valné hromady LONDON IS ON symbolicky odkazovalo na propojení standardizace s mobilními a informačními technologiemi ve prospěch inovací.

Více

Interview: Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví, GS1 Global Office: „Posilujeme spolupráci s nemocnicemi“

Po mnohaletém úsilí bylo dosaženo přelomového rozhodnutí zavést v Evropské unii povinnou serializaci léčivých přípravků a jejich označování ve standardu Systému GS1. Je to významné vítězství hlavně pro pacienta a jeho bezpečnost. Obdobně budou – o něco později – značeny také lékařské prostředky po vzoru amerického systému UDI. O obou novinkách i dalších tématech podrobněji Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví GS1 Global Office.
Více Interview: Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví, GS1 Global Office: „Posilujeme spolupráci s nemocnicemi“

Více

Interview: Tomáš Sláma, Markant Česko: »Rozvoj GDSN pohání potřeba kvalitních dat i e-commerce«

V posledních letech významně roste zájem o zefektivnění výměny kmenových produktových dat. Tato tendence vedla počátkem roku 2015 k založení pracovní skupiny pro GDSN v České republice pod vedením GS1 Czech Republic. Po roce a půl nastává Den D, spuštění pilotního projektu. Podrobněji nám o něm poví Tomáš Sláma, jednatel společnosti Markant Česko, která se výrazně podílí na zavádění GDSN v ČR a pracovní skupině poskytuje projektovou podporu.
Více Interview: Tomáš Sláma, Markant Česko: »Rozvoj GDSN pohání potřeba kvalitních dat i e-commerce«

Více

Valná hromada 2016

Letošní zasedání valné hromady globální organizace GS1, které se konalo v Mexico City, bylo již 43. v pořadí. Mexiko je země, která se pyšní mimořádně bohatou historií, ale také rychle se rozvíjející ekonomikou. Z hlediska využívání Systému GS1 patří k velmi rozvinutým a dlouholetým členům. GS1 Mexico je jedna z nejlépe fungujících národních organizací na americkém kontinentu a je považována za jakýsi spojovací článek mezi nejvýznamnějším hráčem, GS1 US, a národními organizacemi Latinské Ameriky. Valná hromada se v Mexiku konala již podruhé; ta první proběhla před více než dvaceti lety.

Více