EPC/RFID

fTRACE, nový impuls pro sledovatelnost

Německé zastoupení GS1 uvedlo na trh novou službu pro konečné spotřebitele. Ti prostřednictvím platformy fTRACE získávají přímo od výrobců rozšířené informace o jejich produktech. Naskenování kódu zpřístupní spotřebiteli informace o původu výrobku, času a způsobu zpracování, jakosti, ale také např. tipy a recepty.

Více

To nejzajímavější z EPC/RFID centra

Pražské EPC/RFID centrum při GS1 Czech Republic má za sebou první rok existence. Letošek přinesl řadu inovativních projektů, které jsou z hlediska implementace RFID technologie velmi zajímavé. EPC/RFID centrum představuje některé z nich. Většina partnerů si přeje zůstat v anonymitě, název klienta je proto uveden pouze u jedné ze studií.

Více

Turecko: EPC/RFID sleduje masné výrobky

Jeden z největších tureckých producentů zmrazeného masa a masných polotovarů realizuje rozsáhlý projekt RFID. Společnost Bereket Döner se sídlem v Istanbulu vyrábí různé druhy masných výrobků vč. meziproduktů. Veškerou produkci zamrazuje a distribuuje ji odběratelům v segmentu gastro: až 90 % jejích zákazníků tvoří turecké restaurace a rychlá občerstvení.

Více

Standard EPC pomáhá recyklovat elektroodpad

Španělský fond ECOLEC zahájil průkopnický projekt nakládání s odpady z elektronických zařízení. Technické řešení je založeno na použití čipů GS1 EPC/RFID, které pomáhají k identifikaci domácích spotřebičů v procesu likvidace odpadu. V tomto projektu sehrála klíčovou roli španělská členská organizace GS1.

Více

Neomed: EPC v identifikaci zdravotnických prostředků

Projekt označování nitroočních čoček a prsních implantátů pomocí EPC tagů má několik prvenství: jako první v ČR uvedl RFID do oboru zdravotnického materiálu. Jeho doba realizace i návratnost je rekordní. Řešení na bázi EPC UHF dodala společnost CODEWARE; testování tagů a doporučení nejvhodnějšího nosiče pro specifické prostředí zajistila ILAB RFID laboratoř.

Více

EPC/RFID centrum Praha otevřeno

Sdružení GS1 Czech Republic zahájilo provoz nezávislého centra pro podporu praktických aplikací EPC/RFID technologie. EPC/RFID centrum nabízí základní testování (i v terénu u zákazníků), zpracování studií proveditelnosti a ROI analýz na základě zadání uživatelů. Zajišťuje konzultace a školení spojená s ukázkami technologie v praxi.

Více

Vydány směrnice pro RFID na železnici

GS1 in Europe publikovalo soubor doporučení týkajících se využívání standardů Systému GS1 v železniční dopravě. Publikace je volně ke stažení na www.gs1.eu.

Více

RFID a ochrana soukromí

Technologii radiofrekvenční identifikace si oblíbili různí konspirátoři spekulující o sledování osobních údajů, „čipování lidí“ apod. Trochu neprávem: RFID nijak nevybočuje z řady technologií, které jsou různým způsobem asociovány s konkrétními uživateli, především z oblasti mobilní komunikace. Subjekty, které nakládají s RFID technologií, by přesto měly mít legislativu o ochraně osobních údajů a soukromí na paměti!

Více

Strana: 1/2« První stranaPředchozí strana12Následující stranaPoslední strana »