Nově také Pravidla pro přiřazování GLN

Nejen zpřehlednění

Nová Pravidla pro přidělování GLN si kladou obdobné cíle jako Pravidla pro přiřazování GTIN – především výrazné zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti. Jsou vypracována velmi podobným způsobem, doprovázena přesnými definicemi pojmů a názornými ikonami.

GLN, Global Location Number, globální lokalizační číslo, je standardní numerická struktura využívaná k unikátní identifikaci umístění ve velmi širokém smyslu. Vedle identifikace právnických osob se využívá k identifikaci fyzických umístění (IT systémů, oddělení, odborů, úseků atp.), ale i digitálních umístění a funkcí, tj. úseků v rámci organizace se speciálním obchodním určením.

Na rozdíl od pravidel týkajících se problematiky přiřazování GTIN však nelze hovořit pouze o významné úpravě, neboť vzhledem k probíhajícímu vývoji zejména v oblasti digitálních technologií nabízejí několik zcela nových celků, pojmů a identifikačních možností, jež minulá verze neobsahovala.

Novinka: Digitální umístění

Příkladem nových pravidel proti původní verzi může být celá pátá kapitola. Již její název, Digitální umístění, je v rámci identifikace GLN zcela nový. Digitální umístění je elektronická adresa, která je využívána ke komunikaci mezi počítačovými systémy. Nové GLN je nutné přiřadit v případě obchodní potřeby jednoznačného odlišení od jiných digitálních lokací.

Pravidla pro přidělování GLN jsou rozdělena do pěti přehledně sestavených kapitol:

  1. Obecná pravidla
  2. Právnická osoba 
  3. Funkce 
  4. Fyzické umístění 
  5. Digitální umístění 

Odlišení tzv. sublokací


Zdroj: GS1

Jiným příkladem nového ustanovení je možnost využívání tzv. rozšířené identifikace představující volitelné odlišení podřízených fyzických umístění (tzv. sublokací) bez nutnosti přiřazování nových GLN. Využití možnosti rozšířené identifikace směřuje též k vyšší přehlednosti a k šetření datového prostoru. Sublokace je prostor existující v rámci již identifikovaného fyzického umístění. Jedná se například o podlaží, kanceláře, rampy distribučního centra atp. Rozšířená identifikace je založena na využití standardu GS1 AI, tj. aplikačních identifikátorů GS1: AI (414) – GLN místa v rámci společnosti, v nezbytné kombinaci s AI (254) – rozšíření ke konkrétnímu GLN.

Také identifikace funkce, tj. úseku či oddělení se speciálním obchodním určením existujícího v rámci organizace, nebyla ve starší verzi běžným využitím identifikace GLN.

Neváhejte klást dotazy

Jak je vidět, nová Pravidla pro přiřazování GLN jsou obsáhlejší, představují celou řadu nových možností identifikace, a tudíž lépe odpovídají potřebám rychle se měnícího trhu.

Podpora ze strany globální organizace GS1, potažmo GS1 Czech Republic, je opět významná – webové stránky nabízejí obsáhlého průvodce s velkým množstvím vysvětlení a odkazů. GS1 Czech Republic i tato pravidla v nejbližší době přeloží do českého jazyka a uvede možnost výuky formou plánovaných odborných školení, prezentací a konkrétních konzultací na uživatelem zvolené téma.

Více Nově také Pravidla pro přiřazování GLN

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.