Sledovatelnost na bázi fTRACE se v Evropě rozjela

Červnové číslo našeho časopisu přineslo informaci o zahájení naplňování nezbytné sledovatelnosti produktů s využitím platformy fTRACE v České republice. Vybraní dodavatelé obchodních řetězců MAKRO C&C a Kaufland DE pro sektory maso a produkty z ryb byli detailně obeznámeni se souvisejícími standardy Systému GS1, příslušným SW, aplikacemi a způsobem komunikace. Spolupráce v oblasti zadávání konkrétních kmenových dat, jejich kontrola, přenos atd. již byla zahájena.

Rychlý vývoj v Německu

V zemi autora platformy, GS1 Germany, probíhá skutečně překotný rozvoj. Po dvouletém aktivním období, které následovalo stejně dlouhou přípravnou fázi, projekt fTRACE zahrnuje již více než 50 000 živých GTIN s dynamickými daty v systému. Tento posun umožnila aktivita cca 330 uživatelů z 20 zemí, kteří realizují přibližně čtyři miliony datových přenosů do systému fTRACE ročně!

 „Sledovatelnost je schopnost zpětné identifikace vzniku konkrétní položky, její aplikace a místa výskytu v logistickém řetězci.“ (ISO 9001:2000)

fTRACE je v Německu prosazován zejména ze strany klíčových hráčů tamního trhu, jako jsou Metro, Edeka, Lidl, Kaufland, Handelshof, Element Fresh, Royal Greenland, Westfleish, Tonnies, Greenland Seafood a dalších.

V současnosti se fTRACE uplatňuje v sektorech maso, ryby; reálně byly nastartovány též směsné produkty, tj. produkty s mnoha výchozími surovinami, např.: zmrazená pizza.

V budoucím období je předpokládáno postupné rozšíření tohoto způsobu sledovatelnosti do oblastí tabákových výrobků, produktů mlékárenského sektoru, ovoce a zeleniny, obalů, cereálií, mouky a dalších.

Evropské státy se postupně přidávají

Kromě České republiky je v současné době platforma fTRACE v různé fázi realizačních příprav v Maďarsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Irsku.

Dobrým příkladem je španělský trh. Spolupráce s Metro Group zde probíhá od léta 2016. K počáteční iniciaci byl realizován vstupní workshop s 20 dodavateli, z nichž 15 bylo následně do systému přijato. Zapojili se též první dva dodavatelé Lidlu a fTRACE byl zahájen pilotním projektem s reálným vyhodnocením do konce roku. Obdobný pilotní projekt byl též spuštěn ve Švýcarsku a ve Švédsku, kde jsou hnacím motorem majoritní obchodní řetězce ICA a COOP.

A jak dál?

Je přirozené, že tento mladý projekt je stále průběžně zdokonalován; rozvoji řešení se v Německu soustavně věnuje samostatný tým vývojářů. Vynořují se další otázky a výzvy k řešení. Projevuje se např. výrazná různorodost požadavků zainteresovaných subjektů a velmi variabilní technická zdatnost jednotlivých dodavatelů. Žádoucím tématem ke zlepšení je doposud nedostatečné využívání standardů GS1 ze strany dodavatelů surovin (oblast upstream) apod. Jak bylo konstatováno, očekává se zapojení dalších sektorů, jsou vyvíjeny doplňující funkce, např. podávání zpráv, statistika, service desk apod.

Současně vyvstávají praktické otázky. Příkladem může být poněkud překvapivý podnět z německého masného průmyslu:

Do jaké míry by měla být do budoucna sledovatelnost detailní?
  • do hloubky šarže/partie, tj. interního čísla Batch/Lot, jehož uvedení je dnes ve spojení s konkrétním GTIN nezbytnou podmínkou funkčnosti fTRACE,
  • nebo až na hladinu sériového čísla každého produktu?

fTRACE je neutrální globálně vhodné řešení sledovatelnosti, multioborová platforma, vyvinutá GS1 Germany, striktně využívající standardů GS1 a umožňující rychlé dosažení ověřených informací nejen pro oblast B2B, ale i pro koncového zákazníka. Představuje praktický informační systém řešící celou řadu povinných legislativních požadavků přístupný pro všechny účastníky logistického řetězce.

O vývoji této velmi důležité platformy řešící legislativní i marketingové aspekty sledovatelnosti budeme i nadále informovat. Téma fTRACE bude rozvedeno i v rámci konference Retail Summit 2017.

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.

Další články seriálu