Jak přestat „vozit vzduch“

logo SpeedChainGS1 Czech Republic podpořila hlavní událost druhé poloviny logistického kalendáře, konferenci SpeedCHAIN. Na akci prezentovala program akreditovaných partnerů, tentokrát ve spolupráci se společností Bartech. Současně zajistila vystoupení jednoho z hlavních spíkrů akce, Jaco Voorspuije z GS1 Global Office.

Mezi hlavní magnety konference patřily otázky bezpečnosti zásobovacích řetězců v dnešním bouřlivém světě. Více než 500 logistických osobností napjatě naslouchalo slovům bezpečnostního experta, generála v. v. Andora Šándora, který v první panelové diskusi zdůraznil, že ačkoli Česká republika zatím nestojí na žebříčku možného ohrožení příliš vysoko, přesto nemůžeme být v klidu. Naopak, pocit relativního bezpečí nás vede k tomu, že neinvestujeme do bezpečnosti tolik jako země terorismem přímo ohrožené.

Od fashion logistiky po automotive

Jaco Voorspuij (GS1 Global Office)Jaco Voorspuij (GS1 Global Office)
Zdroj: RELIANT Group

Druhá panelová diskuse proběhla na téma Fashion logistika: Ready-to-Wear. Diskutující poukázali na specifika, která s sebou fashion logistika přináší, a zdůraznili nutnost zvládnout spojení různých distribučních aktivit pod jednou střechou a využívat moderní technologie, které distribuční centra pro fashion logistiku požadují. Významné místo v konferenčním programu zaujalo i téma Automobily na prahu technické revoluce, ve kterém o autonomním řízení vozidel zasvěceně hovořil generální ředitel Porsche Česká republika Vratislav Strašil, a také přednáška ředitele logistiky společnosti ŠKODA Auto Jiřího Cee týkající se nové éry logistiky. Řada dalších přednášek a vystoupení rovněž souvisela se současným rozvojem technologií, které výraznou měrou proměňují logistiku i dopravu doslova před našima očima.

Projekt Mix Move Match zaujal

Značné pozornosti se dostalo také vystoupení Jaco Voorspuije z centrály GS1. Přední evropský logistický expert představil inovativní logistický koncept Mix Move Match. Vystoupení zahájil přehledem klíčových problémů logistiky dneška. Základním úkolem logistiky je dostat zboží ve správnou dobu na správné místo, a to v očekávaném množství a kvalitě, za co nejnižších nákladů a s co nejnižším dopadem na životní prostředí. Zástupci sektoru dopravy a logistiky v současnosti neustále hledají způsoby, jak omezit plýtvání palivem a časem. Studie CO3 (Collaboration Concept for Co-Modality) financovaná Evropskou komisí ukázala, že každý pátý kamion na evropských silnicích je zcela prázdný! A dokonce i u kamionů, které prázdné nejsou, je průměrný stupeň vytížení (pokud jde o hmotnost) pouze 56 %. To znamená, že kamiony jsou zpravidla plné pouze z poloviny!

MIX: U Mix Move Match se už palety pro zákazníka nepřipravují u výrobce. Místo toho odesílatel odešle balíky do nejbližšího distribučního centra, kde jsou objednávky sloučeny.
MOVE: Výsledné zásilky, na paletách nebo v klecích, jsou naloženy na kamiony pro dálkovou přepravu. Plně naložené kamiony se pohybují mezi jednotlivými distribučními centry.
MATCH: V distribučním centru, které je nejblíže k danému zákazníkovi, je náklad od několika odesílatelů či výrobců vyložen a připraven na palety pro dodávku k zákazníkovi.

Méně prázdných kilometrů


Zdroj: RELIANT Group

Jednou z možností, jak omezit plýtvání, je přestat „přepravovat vzduch“ – tzn. snížit počet prázdných či nedostatečně vytížených kamionů na silnicích. Projekt Mix Move Match, financovaný společnostmi DHL a 3M a Evropskou komisí, prokázal nejen proveditelnost, ale také skutečné a měřitelné přínosy tohoto cíle. Mix Move Match je nový způsob, jak umožnit odesílateli dopravit produkt od výrobce ke klientovi. Dříve byly zásilky vyzvednuty, připraveny na paletách a dopraveny přímo k zákazníkovi. Výsledkem byly kamiony vytížené méně než z poloviny.

Je to možné díky standardům GS1

Koncept Mix Move Match byl od počátku navrhován k použití se standardním značením a obchodními zprávami GS1. K identifikaci přepravních jednotek se používá sériové číslo logistické jednotky (SSCC). Jednotlivé strany identifikuje globální lokalizační číslo (GLN), které umožňuje jednoduchou a bezchybnou optimalizaci i v případě více odesílatelů a dokonce i v případě různých míst odeslání od jednoho odesílatele. Zásilky a náklady identifikuje globální identifikační číslo zásilky (GSIN), umožňující jednotnou identifikaci u různých poskytovatelů logistických služeb. Pro přepravní instrukce, oznámení o stavu přepravy a pro faktury se používají normy GS1 XML pro obchodní zprávy. Vzhledem k tomu, že celá služba je postavena na normách GS1, může model Mix Move Match používat jakýkoliv poskytovatel logistických služeb, a to jako doplněk (ne náhradu) již používaného systému řízení přepravy nebo skladování.

A to nejlepší? Mix Move Match funguje! Účastníci pilotního projektu vykázali zlepšení míry vytížení u dálkové přepravy a snížení počtu používaných dálkových kamionů a v důsledku toho i výrazné snížení emisí skleníkových plynů. Například firma 3M, jeden z pilotních účastníků projektu Mix Move Match, snížila přepravní náklady o 35 %, emise CO2 o 50 % a používá nyní pouze polovinu svých dálkových kamionů.

Koncept Mix Move Match je tedy konkrétní ukázkou možného postupu k dosažení cílů snížení dopadů na životní prostředí v podobě závazku programu Lean & Green. O tomto programu píšeme na jiném místě v tomto vydání INFO 859.

Více Jak přestat „vozit vzduch“

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.