Doprava a logistika

„Čtverečky“ na POS a v logistice

Vývoj na trhu, především v sektorech zdravotnictví a farmacie, které stále více ovlivňuje legislativa EU, rychle směřuje k masivnímu využívání dvoudimenzionálních (2D) datových nosičů. A to téměř výhradně kódů GS1 DataMatrix.
Více „Čtverečky“ na POS a v logistice

Více

Kvalitní GS1 LL vs. tiskové technologie

Standardní GS1 logistická etiketa do praxe přinesla výrazné zvýšení efektivity, rychlosti a přesnosti logistických procesů podél celého dodavatelskéhořetězce. Při minimálních nákladech na implementaci se současně stala jedním ze základních pilířů sledovatelnosti. Všechny přínosy GS1 LL však mohou vzít zasvé kvůli banálním pochybením v přípravě a aplikaci etiket. Následkem může být ochromení příjmu zboží. Chybám je přitom velmi snadné předejít. Následující řádky jsou věnovány nejčastějším nedostatkům vzniklým během tisku čárových kódů.
Více Kvalitní GS1 LL vs. tiskové technologie

Více

Kritická role standardů v dodavatelském řetězci

Dodat určitý produkt ve správném čase na správné místo ve správném množství, ve správné kvalitě a se správnými (tj. co nejnižšími) náklady a současně při dodržení příslušných legislativních podmínek vyžaduje přesnou součinnost všech obchodních partnerů, znalost produktů, konkrétního prostředí a prostředků, které jsou k dispozici. Práce s přesnými, aktuálními a jednoznačnými daty o produktech je přitom zásadní podmínkou.

Více

Nejnovější výstupy pracovní skupiny EDI

Pracovní skupina pro EDI funguje pod záštitou Česko-Slovenské iniciativy ECR již od roku 1997. Jejím cílem je sledování vývoje EDI komunikace a vytváření návrhů na úpravu EDI subsetů aktuálně používaných elektronických zpráv. Veškeré aktualizace a změny vycházejí z požadavků a potřeb trhu. Vždy je dbáno na dodržování všech platných standardů, protože pouze za tohoto předpokladu může EDI komunikace plně splňovat svůj účel a jen takto mohou všechny zúčastněné strany maximálně využívat její potenciál.

Více

Jak správně měřit produkty

V souvislosti se stoupajícím tlakem na prosazení standardizace dat pro elektronickou výměnu informací o produktech, transakcích a obchodních partnerech, stejně jako pro rozvoj aktivit v oblasti datové synchronizace, je nezbytné dodržení požadavků na měření produktů. V následujícím textu jsou shrnuta základní pravidla pro měření produktů, která jsou součástí globálního standardu GS1.

Více

Nově také Pravidla pro přiřazování GLN

Souběžně s upravenými Pravidly pro přiřazování GTIN vstoupila v platnost také nová Pravidla pro přidělování GLN. I tento normativ je pro uživatele Systému GS1 neopominutelný. GLN představuje další ze základních kmenových dat: identifikační klíč GS1 využívaný zejména ve standardní EDI komunikaci, kde jednoznačně odpovídá v různých aplikacích na otázky Kdo? Kde?, tj. všude tam, kde je nutné od sebe odlišit dvě rozličné právnické osoby nebo lokace.
Více Nově také Pravidla pro přiřazování GLN

Více

Jak přestat „vozit vzduch“

V Praze se počátkem listopadu uskutečnila tradiční mezinárodní konference SpeedCHAIN. Jedenáctý ročník přední středoevropské logistické události představil vynikající logistické odborníky, zástupce významných firem i odborných institucí. Mimořádnému zájmu se těšila prezentace jednoho z nejuznávanějších evropských logistických odborníků současnosti Jaco Voorspuije, který po desetiletí praxe v DHL a u dalších předních 3PL operátorů začal působit v GS1 Global Office.
Více Jak přestat „vozit vzduch“

Více

Sledovatelnost na bázi fTRACE se v Evropě rozjela

Červnové číslo našeho časopisu přineslo informaci o zahájení naplňování nezbytné sledovatelnosti produktů s využitím platformy fTRACE v České republice. Vybraní dodavatelé obchodních řetězců MAKRO C&C a Kaufland DE pro sektory maso a produkty z ryb byli detailně obeznámeni se souvisejícími standardy Systému GS1, příslušným SW, aplikacemi a způsobem komunikace. Spolupráce v oblasti zadávání konkrétních kmenových dat, jejich kontrola, přenos atd. již byla zahájena.

Více

Strana: 1/2« První stranaPředchozí strana12Následující stranaPoslední strana »