GDSN: od pilotu k reálnému provozu

Celkově lze pilot hodnotit jako úspěšný. Bylo otestováno školení uživatelů, dokumentace a podpůrné materiály, uživatelské prostředí elektronického katalogu 1WorldSync a správnost vytvořeného GDSN profilu pro český trh. Po skončení pilotu byla vyhodnocena zpětná vazba uživatelů a došlo k dalšímu vylepšení školení a uživatelské dokumentace. Například byl vytvořen velmi stručný návod na vložení položky do GDSN nebo komentovaná instruktážní videa k ovládání elektronického katalogu.

Ostrý provoz od listopadu

Connect
Zdroj: GS1

Obtížnější část představovala implementace dodatečných změn do e-katalogu 1WorldSync, zejména pak přidání polí pro vložení strukturovaných informací potřebných pro obchod s nebezpečnými látkami běžně se vyskytujícími v řadě produktů z kategorie drogerie. Během pilotu byla také zjištěna nutnost definovat více validačních pravidel, která zlepší úplnost dat poskytovaných dodavateli. Tato dodatečná pravidla byla pracovní skupinou GDSN vytvořena během srpna a září.

Ostrý provoz elektronického katalogu GDSN byl ze strany GS1 Czech Republic zahájen v polovině listopadu 2016. Prvním obchodním řetězcem, který přes GDSN, zatím v testovací fázi, začíná přijímat data, je dm drogerie markt. Další odběratelé se podle plánu mají začít zapojovat v průběhu roku 2017. Dodavatelé, kteří si přejí produktová kmenová data přes GDSN zasílat, mohou kontaktovat GS1 Czech Republic. Následuje povinné vstupní školení a kontrola kvality dat prvních vložených položek do testovacího prostředí. Po odstranění případných zjištěných nedostatků je dodavateli umožněn přístup do ostré verze e-katalogu GDSN.

Více GDSN: od pilotu k reálnému provozu

O autorovi – Tomáš Tlučhoř

avatar: Tomáš Tlučhoř

Produktový manažer GS1 eCom, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic se zabývá elektronickou výměnou dat a datovou kvalitou. Jeho primárním zaměřením je synchronizace kmenových dat prostřednictvím GDSN (Globální datové synchronizace) a oblast B2C - sdílení kmenových dat určených spotřebitelům v digitálním prostředí.