Aktuality z Česko-Slovenské iniciativy ECR

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

Téměř půl roku od uzavření dohody o spolupráci s GS1 Czech Republic zaznamenává Česko-Slovenská iniciativa ECR, Efficient Consumer Response, nezanedbatelné úspěchy. Kromě posílení členské základny mezi ně patří i organizace velmi úspěšného workshopu na téma Future Supply Chain a založení nové pracovní skupiny Category Management. Dokončeny také byly nové webové stránky iniciativy, www.ecr.cz , a byl připraven propagační leták pro Českou a Slovenskou republiku. Byla rovněž zahájena intenzivní spolupráce s ECR Europe, s jednotlivými národními iniciativami a s vybranými médii.

Kde začíná budoucnost

Ve dnech 5. – 6. dubna 2011 se v Bruselu uskutečnila tolik očekávaná konference „The 2011 ECR Europe Conference & Marketplace“ s podtitulem THE FUTURE STARTS HERE! Hlavními tématy letošního ročníku byly Future Supply Chain, Sustainability, Category Management a OSA (On the Shelf Availability).

Této významné akce se zúčastnilo téměř 700 vedoucích pracovníků z obchodních, výrobních, logistických a poradenských společností z celého světa. Kromě přínosných a poutavých přednášek se konference vyznačovala oproti minulému ročníku ještě jednou důležitou změnou. Pro účastníky byl vytvořen dostatečný prostor pro diskuse a neformální schůzky, čehož bylo také náležitě využito. Kontakty a zkušenosti získané během konference i mimo ni ocenili všichni jako velké pozitivum nového pojetí celé akce.

Tři zajímavé oblasti

Zeptali jsme se člena ECR a účastníka konference Milana Striežence ze společnosti Ahold Czech Republic:

Citát
„Pochopenie zákazníka a pokrok v efektívnosti Supply Chain zostáva pre nás kľúčová oblast´.“

Info:
Co vás nejvíce zaujalo na konferenci The 2011 ECR Conference & Marketplace?

Milan Strieženec:
„Na ECR konferencii ma zaujali tri oblasti. Prvá z nich bola úvodná téma, ktorá sa týkala pochopenia zákazníka, pohľad na jeho budúce nároky. S týmto úzko súvisela ďalšia téma, ktorá pojednávala o budúcich trendoch v rámci Supply Chain (SC) a súčasne položila pre všetkých účastníkov otázku, ako zohľadňujeme vo svojich stratégiách tento vývoj. Sme schopní podnikať kroky individuálne, alebo ich musíme adresovať spoločne. Ako môžeme napredovať lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Tretia oblasť, ktorá ma zaujala, je oblasť dostupnosti na regáli (OSA reloaded), a to jej vnímanie na najvyššej úrovni menežmentu. OSA sa stala pravidelnou agendou TOP vedenia spoločnosti. Prípadové štúdie spolupráce dodávateľov a retailerov sú dôkazom, že je ešte stále čo zlepšovať.“

Info:
Komu byste doporučil účast na příštím ročníku konference a z jakého důvodu?

Milan Strieženec:
„Účasť by som odporúčal pre vrcholových SC pracovníkov. Témy pojednávali viacej o strategických oblastiach vývoja SC.“

První setkání pracovní skupiny ECR CATMAN

Dne 7. března 2011 se v prostorách společnosti Coca-Cola Hellenic sešli zástupci výrobců a obchodních řetězců za účelem stanovení hlavních priorit, kterými se bude zabývat nově vzniklá pracovní skupina ECR CATMAN (Category Management). Setkání se konalo pod patronací poradenské společnosti Incoma GfK a společnosti Coca-Cola Hellenic.Pracovní skupina CATMAN si klade za cíl být hlavním zdrojem informací a iniciátorem návrhů pro zvýšení efektivity v řízení sortimentních kategorií. Skupina se bude scházet na pravidelných schůzkách jednou za 2 měsíce.

Aktuální téma: The Future Supply Chain

Česko-Slovenská iniciativa ECR uspořádala v dubnu, pod záštitou Ahold Czech Republic, specializovaný seminář The Future Supply Chain. Více než 30 vedoucích pracovníků z oblasti obchodu, výroby, logistiky a poradenství diskutovalo o klíčových otázkách budoucího vývoje procesů dodavatelského řetězce.

Seminář ECR, který byl odborně veden společností AT Kearney, poradenskou firmou s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti procesů v dodavatelském řetězci, se setkal s nebývalým zájmem o tuto problematiku.

Účastníci probírali globální trendy za využití analýzy zpracované organizací The Consumer Goods Forum Building Strategies for the Decade – The 2020 Future Value Chain Report a dohodli se na třech hlavních směrech, kterými se bude skupina v nejbližší době zabývat:

  1. Benchmarking, metodiky pro měření servisní úrovně služeb v dodavatelském řetězci.
  2. Integrované plánování se speciálním zaměřením na řízení propagačních akcí.
  3. OSA (On-Shelf Availability), metody a nástroje pro zlepšení dostupnosti zboží na regálech.

Seminář The Future Supply Chain byl první aktivitou v oblasti dodavatelských procesů. Současně byl zahajovací akcí před založením vlastní pracovní skupiny zaměřené na téma budoucího rozvoje tohoto odvětví. O novinkách a postupech této skupiny vás budeme i nadále informovat.

Nová webová stránka ECR

Aktuální informace, komplexní přehled o činnosti a přístup k potřebným materiálům – tyto podmínky splňuje nová webová stránka iniciativy ECR, www.ecr.cz, která byla zprovozněna v únoru 2011. A jakými změnami stránka prošla? Kromě kompletní změny designu byla důkladně přehodnocena i její struktura tak, aby odpovídala kritériím moderní prezentace iniciativy. Stránka obsahuje vždy ty nejaktuálnější informace, a to jak z činnosti pracovních skupin či aktuality z domova, tak i vybrané informace z ECR Europe a The Consumer Goods Forum.

Další připravované aktivity

Kromě dalšího rozšiřování své členské základny plánuje Česko-Slovenská iniciativa ECR mnoho dalších aktivit. Tou první je ECR Expertise Sharing Workshop,který se bude konat 15. září 2011.Na tomto semináři se budou moci stávající i potenciální členové ECR seznámit s reálnými výsledky činnosti iniciativy, sdílet zkušenosti a získat tak cenné rady v rámci skupiny zúčastněných. Hlavním hostem semináře bude Jan Sommers, CEO GS1 Belgium & Luxembourg, který bude prezentovat zkušenosti a případové studie z projektů ECR v Belgii a Lucembursku.

Stejně jako letošní rok budou ECR témata součástí nadcházejícího Retail Summitu 2012,a to ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2012 v hotelu Clarion Praha. Do hlavního programu připravujeme příspěvek pana Xaviera Hua, výkonného ředitele ECR Europe.

Na poli pracovních skupin je předpokládán významný rozvoj v oblasti Future Supply Chain a Category Managementu, stejně tak ve skupině EDI a GDSN (Globální datová synchronizace). O jejich činnosti a pokroku budeme pravidelně informovat na webových stránkách www.ecr.cz , kde plánujeme zprovoznění intranetové části a diskusního fóra pro členy ECR. V této sekci budou uloženy pracovní materiály, výsledky průzkumů, studie, metodiky, vzorové dokumenty, výsledky projektů z dalších ECR iniciativ v Evropě a další významné podklady pro činnost pracovních skupin.

O autorce – Kateřina Teplá

avatar: Kateřina Teplá

Koordinátorka marketingu, GS1 Czech Republic

Specializuje se na marketing, úpravu webových stránek, knowledge management a publikaci.