Česko-Slovenská iniciativa ECR

Z činnosti Česko-Slovenské iniciativy ECR

Pro období let 2017–2018 byl vedením ini- ciativy odsouhlasen plán hlavních aktivit soustředěných do činnosti pracovních skupin a realizovaných společných programů a projektů.

Více

INTERVIEW: Torben Emborg, Nestlé Česko; Jozef Šimo, Makro C&C ČR

Na sklonku loňského roku přešla Česko-Slovenská iniciativa ECR plně pod záštitu GS1 Czech Republic. Obdobný model je běžný v mnoha zemích, kde je ECR aktivní. Co bude tento krok pro další vývoj platformy a celé spolupráce v dodavatelském řetězci znamenat? Jaké aktuální úkoly před ECR stojí? V netradičním dvojrozhovoru odpovídali předsedové tuzemské iniciativy ECR, generální ředitel Nestlé Česko Torben Emborg a Jozef Šimo, vedoucí oddělení Supply Chain Planning ve společnosti Makro Cash & Carry ČR.
Více INTERVIEW: Torben Emborg, Nestlé Česko; Jozef Šimo, Makro C&C ČR

Více

Plýtvání potravinami – výzva pro ECR

Odhaduje se, že až třetina veškerých potravinářských výrobků vyprodukovaných po celém světě skončí nespotřebována a podléhá náročné likvidaci. Jde o globální problém ekonomický, ekologický i etický. Moderní logistické koncepty na bázi globálních standardů Systému GS1 mohou významným způsobem pomoci snížit ztráty způsobené neefektivními procesy ve výrobě, skladování i na prodejní ploše.
Více Plýtvání potravinami – výzva pro ECR

Více

Aktivity pracovní skupiny ECR Benchmarking a OSA

Pracovní skupina ECR pro benchmarking (srovnávací analýza vybraných ukazatelů výkonu organizace) byla vytvořena již v roce 2011 se záměrem společně se soustředit na stanovování, měření a hodnocení výkonnosti a procesů v dodavatelském řetězci na bázi společně definovaných ukazatelů (KPI – Key Performance Indicator).

Více

Co se děje v EDI

Jednou z pracovních skupin, které fungují pod záštitou Česko-Slovenské iniciativy ECR, je skupina pro elektronickou výměnu dat – EDI. Byla založena v roce 1997 a mezi její první úkoly patřilo zavedení elektronické výměny dat mezi obchodním řetězcem Makro Cash & Carry ČR a jeho dodavatelem, společností Procter & Gamble Czech Republic. Od té doby se EDI postupně stalo na českém trhu rychloobrátkového zboží samozřejmostí. Jaký je jeho vývoj dnes?

Více

Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR

Únorové zasedání Česko-Slovenské iniciativy ECR se uskutečnilo v rámci konference Retail Summit. Hostem valné hromady byl Nikolaus Hartig z ECR Austria, který se podělil o cenné zkušenosti z organizace, řízení a celého fungování ECR v Rakousku.

Více

Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR

  • Nová evropská legislativa změní potravinářský průmysl
  • B2B Platforma / Supply Chain Initiative
  • Speed Docking 2014
  • Vzdělávání profesionálů retailové logistiky
  • Future Value Chain 2022
  • Zachraň jídlo: opatření proti plýtvání potravinami

Více

Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR

  • Čeká maloobchod v Evropě zářná budoucnost?
  • Příležitost, která se neopakuje
  • Speed Docking Contest
  • Soutěž Speed Docking představena českému odbornému publiku

Více

Strana: 1/2« První stranaPředchozí strana12Následující stranaPoslední strana »