Česko-Slovenská iniciativa ECR

Z činnosti Česko-Slovenské iniciativy ECR

Pro období let 2017–2018 byl vedením ini- ciativy odsouhlasen plán hlavních aktivit soustředěných do činnosti pracovních skupin a realizovaných společných programů a projektů.

Více

INTERVIEW: Torben Emborg, Nestlé Česko; Jozef Šimo, Makro C&C ČR

Na sklonku loňského roku přešla Česko-Slovenská iniciativa ECR plně pod záštitu GS1 Czech Republic. Obdobný model je běžný v mnoha zemích, kde je ECR aktivní. Co bude tento krok pro další vývoj platformy a celé spolupráce v dodavatelském řetězci znamenat? Jaké aktuální úkoly před ECR stojí? V netradičním dvojrozhovoru odpovídali předsedové tuzemské iniciativy ECR, generální ředitel Nestlé Česko Torben Emborg a Jozef Šimo, vedoucí oddělení Supply Chain Planning ve společnosti Makro Cash & Carry ČR.
Více INTERVIEW: Torben Emborg, Nestlé Česko; Jozef Šimo, Makro C&C ČR

Více

Plýtvání potravinami – výzva pro ECR

Odhaduje se, že až třetina veškerých potravinářských výrobků vyprodukovaných po celém světě skončí nespotřebována a podléhá náročné likvidaci. Jde o globální problém ekonomický, ekologický i etický. Moderní logistické koncepty na bázi globálních standardů Systému GS1 mohou významným způsobem pomoci snížit ztráty způsobené neefektivními procesy ve výrobě, skladování i na prodejní ploše.
Více Plýtvání potravinami – výzva pro ECR

Více

Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR

  • Nová evropská legislativa změní potravinářský průmysl
  • B2B Platforma / Supply Chain Initiative
  • Speed Docking 2014
  • Vzdělávání profesionálů retailové logistiky
  • Future Value Chain 2022
  • Zachraň jídlo: opatření proti plýtvání potravinami

Více

Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR

  • Čeká maloobchod v Evropě zářná budoucnost?
  • Příležitost, která se neopakuje
  • Speed Docking Contest
  • Soutěž Speed Docking představena českému odbornému publiku

Více

Bezpečnost zákazníků sektoru kosmetiky především

Potřeba rozvoje spolupráce v dodavatelském řetězci a využívání globálních standardů GS1 – to jsou klíčové závěry jednání významných kosmetických firem, které se sešly v reakci na nařízení Evropské komise č. 1223/2009. V červenci 2013 nařízení vstoupí v platnost ve všech 27 státech EU. Nová legislativní úprava pro oblast kosmetiky má za úkol chránit bezpečnost spotřebitelů a přináší s sebou mnohé výzvy pro zefektivnění logistiky v oboru.

Více

Aktuality z Česko-Slovenské iniciativy ECR

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Téměř půl roku od uzavření dohody o spolupráci s GS1 Czech Republic zaznamenává Česko-Slovenská iniciativa ECR, Efficient Consumer Response, nezanedbatelné úspěchy. Kromě posílení členské základny mezi ně patří i organizace velmi úspěšného workshopu na téma Future Supply Chain a založení nové pracovní skupiny Category Management. Dokončeny také byly nové webové stránky iniciativy, www.ecr.cz , a byl připraven propagační leták pro Českou a Slovenskou republiku. Byla rovněž zahájena intenzivní spolupráce s ECR Europe, s jednotlivými národními iniciativami a s vybranými médii.

Více

Česko-slovenská iniciativa ECR

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Sdružení GS1 Czech Republic a sdružení Česko-slovenská iniciativa ECR (Efficient Consumer Response) uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Tato dohoda umožňuje sdružení ECR využít administrativní a expertní zázemí GS1 Czech Republic a poskytuje mu prostor pro další možnosti rozvoje v České a Slovenské republice. Uzavřený model spolupráce vychází ze zkušeností z dalších evropských zemí v rámci působnosti ECR Europe, kde více než 75 % národních iniciativ ECR podobným způsobem spolupracuje s organizacemi GS1.

Více