BarCodes a identifikace

Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: 2. část

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
V minulém čísle uvozený seriál pokračuje v tomto vydání avizovanými kapitolami, které současně představují odpovědi na velmi často pokládané otázky k příslušným tématům. I praxe posledního období opět potvrdila, že téma správného přiřazování GTIN je stále otevřené, aktuální a pro mnoho uživatelů Systému GS1 doposud do jisté míry neprůhledné. I z tohoto důvodu bude v rámci GS1Akademie otevřeno ještě v tomto roce zcela nové školení, které se touto oblastí bude podrobně zabývat.

Více

Symbolika GS1 DataBar – velmi aktuální téma

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Symbolika GS1 DataBar byla vytvořena na konci devadesátých let podle požadavků globální organizace GS1. Hlavní záměr, doplnit stávající symboliku EAN/UPC o čárový kód, který by byl schopen označit velmi malé produkty, se odrazil i v jeho původním názvu – RSS, Reduced Space Symbology, symbolika pro omezený prostor.

Více

Studie: GS1 DataBar v České republice

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Na konci roku 2010 byl pracovníky GS1 Czech Republic proveden průzkum na téma Připravenost na symboliku GS1 DataBar v České republice. Zapojila se do něj většina firem, které mají rozhodující slovo ve svém oboru. Je proto možné usuzovat, že průzkum obsáhl velké procento trhu s vysokou vypovídací hodnotou.

Více

Standard GS1 ELL uveden do praxe

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Dlouhodobá snaha o dosažení optimalizace procesů podél logistických řetězců primárně zacílila na identifikaci logistických jednotek, na automatický sběr a úchovu dat, a to hlavně ve velkých distribučních centrech pro manipulaci s výrobky zejména z oblasti rychloobrátkového zboží (FMCG), kde tok materiálu zpravidla dosahuje nejvyšší intenzity. Již v rámci předchozích vydání periodika INFO 859 jsme informovali o tomto trendu, který postupně získává zcela zřetelné obrysy. Středem zájmu se stal mezinárodní standard GS1 ELL, European Logistic Label, evropská logistická etiketa.

Více

Vinařství Mutěnice a Bartech s.r.o.: Proč evidovat víno čárovým kódem?

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

Proč identifikovat víno podle standardů GS1?

Víte, jak by to vypadalo v supermarketech bez čárových kódů? Máte rádi fronty u pokladen? Podobné otázky, týkající se zejména efektivity činnosti, si kladou velmi často pracovníci při příjmu veškerého zboží na sklad, při manipulaci s ním a při jeho následném vyskladnění. Zboží je potřeba naskladnit rychle, ale současně přesně a bez chyb.

Více

Ferring Pharmaceuticals: Pilotní projekt: GS1 DataMatrix ve farmacii – Případová studie společnosti JaGa, spol. s r.o.

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
První aplikaci identifikace pomocí GS1 DataMatrix ve farmaceutickém průmyslu v ČR najdeme ve výrobním komplexu společnosti Ferring-Léčiva. Nový způsob označování individuálních balení vyžadují některé zahraniční autority jako ochranu proti padělkům a zajištění vysledovatelnosti produktů. Implementátorem systému laserového popisu kartonových hromadných balení byla společnost JaGa, akreditovaný partner GS1 Czech Republic.

Více

Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: Úvod a 1. část

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Stalo se již tradicí, že časopis INFO 859 přináší poměrně rozsáhlé bloky důležitých informací, pojmů a pravidel, které se přímo dotýkají práce s jednotlivými oblastmi Systému GS1. Toto číslo uvozuje zcela nový seriál, jehož ústředním tématem bude práce s GTIN.
Více Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: Úvod a 1. část

Více

Kouzelné slůvko – efektivita

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
První roky nového tisíciletí přinesly do středoevropského regionu mnoho zásadních změn. Za jednu z nejdůležitějších, která se přímo dotýká každého z nás, tj. zákazníka opakovaně nakupujícího širokou paletu rychloobrátkových produktů, je možno považovat již téměř dokončené přerozdělení trhu v prodejní oblasti.
Více Kouzelné slůvko – efektivita

Více