BarCodes a identifikace

LINET zavedl UDI

Značka LINET se dnes již právem počítá mezi národní stříbro. Přední evropský výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek si dlouhodobě drží pozici technologického lídra, jehož produkty si vydobyly vynikající postavení na světovém trhu. Celých 30 % obratu firmy tvoří dodávky pro zákazníky v USA. Všichni dodavatelé zdravotnické techniky na americký trh jsou povinni označovat své produkty pomocí identifikátoru UDI. Pro výrobce zdravotnických zařízení z druhé rizikové třídy, kam patří také společnost LINET, tato povinnost nastala v září tohoto roku.
Více LINET zavedl UDI

Více

Standardizace v kosmetickém sektoru postupuje

Důležitá zpráva pro kosmetický sektor! V polovině července vstoupilo v platnost Nařízení EU 1223/2009 pro sektor kosmetických výrobků, jehož cílem je posílení bezpečnosti evropských spotřebitelů. Nařízení je závazné pro výrobce, distributory, obchodní řetězce, ale týká se rovněž přímého prodeje a oblasti služeb – kosmetických salonů apod.

Více

Karlovarské minerální vody a. s.: standardní automatická identifikace, zavedení Evropské logistické etikety

Karlovarské minerální vody jsou největším producentem minerálních a pramenitých vod v České republice. Své výrobky vyváží do více než dvaceti zemí světa, například do Německa, Polska, Maďarska, Belgie, ale i do Číny a USA. V roce 2010 společnost rozšířila své portfolio značek o džusy Granini a sirupy YO, nově má ve své nabídce i výrobky Schweppes. Společnost provozuje čtyři výrobní závody v ČR a dva v zahraničí.

Více

Nový standard pro oblast kuponů uveden na trh

Kupony jsou na západ od našich hranic standardním marketingovým nástrojem pro podporu prodejů maloobchodních řetězců. V tomto směru je nejaktivnějším trhem Belgie, která dokonce vede pomyslný světový žebříček vydávaných kuponů v přepočtu na jednoho obyvatele. Tuzemský retailový trh na první významné projekty s masivním využitím kuponů zatím čeká. Organizace GS1 podporuje i tuto oblast identifikace; nový standard byl 1. 9. 2013 uveden do praxe.

Více

Pilotní projekt GS1 DataBar na Slovensku

V říjnu 2012 zahájila organizace GS1 Slovakia rozhovory se spotřebním družstvem COOP Jednota Slovensko a jeho hlavním dodavatelem masných výrobků, společností Taurus. Cílem třístranných jednání bylo vytipování vhodných oblastí pro využití standardního symbolu GS1 DataBar. Pilotní projekt má za sebou rok úspěšného provozu.

Více

Standardy GS1 lépe propojí logistické procesy v nemocnicích

Chyby při medikaci patří mezi nejčastější příčiny komplikací v nemocniční péči. Lze jim však předejít. Klíčovým prvkem bezpečného procesu výdeje léků v nemocnicích je správná identifikace léčivého přípravku až po moment jeho podání pacientovi. Předběžné studie prokázaly, že používání čárových kódů k identifikaci léků na úrovni každé jednotlivé léčebné dávky může pomoci ke snížení úrovně chybovosti při medikaci až o 41,4 %.

Více

Rotterdam: Dostupnost informací o produktech pro zákazníka

V říjnu proběhlo v Rotterdamu evropské setkání pracovníků regionální organizace GS1 in Europe. Hlavními tématy letošního fóra byla problematika dostupnosti informací o produktech pro koncového zákazníka, který chce být stále více a lépe informován. Významnými faktory prodeje se stávají nejenom mobilní technologie…

Více

Globus: Naskenovat nákup a jít

Český maloobchodní trh se „zakopal na pozicích“. Jeho rozložení je po několik let ustálené, konkurence vysoká. Vzbudit pozornost zákazníka něčím jiným než notorickými slevovými akcemi a prorazit s neotřelým projektem se zdá velmi těžké. Maloobchodnímu řetězci Globus se to podařilo. Posiluje loajalitu zákazníků a současně svoji pozici inovativního maloobchodníka programem Scan & Go s využitím samoobslužných skenovacích zařízení na prodejní ploše.

Více