BarCodes a identifikace

Billa: zaměřeno na kvalitu čárových kódů

V tomto roce pracovníci GS1 Czech Republic dokončili další projekt kontroly kvality čárových kódů, tentokrát v obchodním řetězci Billa. Maloobchodník jim poskytl databázi čísel GTIN, která měla být podrobena verifikaci, a prostor v jedné z provozoven v Praze, kde samotná kontrola kvality proběhla. Od roku 2010, kdy GS1 Czech Republic zahájila soustavné kontroly kvality čárových kódů s vybranými partnery, jde již o šestou verifikaci v tomto řetězci.

Více

Zaostřeno na dynamické informace

Proměnná data nebyla ještě v relativně nedávné době výrazněji sledována. Trh se jich příliš nedožadoval a technický vývoj by poptávce po dynamických informacích nemohl plně vyjít vstříc. Dnes je však situace jiná: poptávka trhu po dynamických datech je nekompromisní.

Více

Ze zdravotnické konference v Chicagu

V polovině října se pod záštitou GS1 US konala již 32. globální zdravotnická konference GS1. Akce se už tradičně těší velkému zájmu ze strany odborné veřejnosti, zástupců průmyslu i zdravotnických institucí. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Fóra se zúčastnilo více než 350 odborníků ze 40 zemí světa.

Více

INTERVIEW: Torben Emborg, Nestlé Česko; Jozef Šimo, Makro C&C ČR

Na sklonku loňského roku přešla Česko-Slovenská iniciativa ECR plně pod záštitu GS1 Czech Republic. Obdobný model je běžný v mnoha zemích, kde je ECR aktivní. Co bude tento krok pro další vývoj platformy a celé spolupráce v dodavatelském řetězci znamenat? Jaké aktuální úkoly před ECR stojí? V netradičním dvojrozhovoru odpovídali předsedové tuzemské iniciativy ECR, generální ředitel Nestlé Česko Torben Emborg a Jozef Šimo, vedoucí oddělení Supply Chain Planning ve společnosti Makro Cash & Carry ČR.
Více INTERVIEW: Torben Emborg, Nestlé Česko; Jozef Šimo, Makro C&C ČR

Více

Plýtvání potravinami – výzva pro ECR

Odhaduje se, že až třetina veškerých potravinářských výrobků vyprodukovaných po celém světě skončí nespotřebována a podléhá náročné likvidaci. Jde o globální problém ekonomický, ekologický i etický. Moderní logistické koncepty na bázi globálních standardů Systému GS1 mohou významným způsobem pomoci snížit ztráty způsobené neefektivními procesy ve výrobě, skladování i na prodejní ploše.
Více Plýtvání potravinami – výzva pro ECR

Více

UDI pro Evropu

V dubnu letošního roku byla vydána dvě nová nařízení EU o zdravotnických a diagnostických prostředcích in vitro, která v Evropě zavádějí systém UDI. Účinnost jednotlivých nařízení bude rozdílná. Nařízení týkající se zdravotnických prostředků bude účinné od května 2020, tedy již za tři roky, účinnost druhého nařízení je posunuta až na květen 2022.
Více UDI pro Evropu

Více

Časté chyby při realizaci čárového kódu GS1 DataBar

Lineární čárový kód GS1 DataBar přináší konec čtyřicetileté dominance symbolů EAN/UPC v pokladních zónách maloobchodů. Má řadu předností: Jako datový nosič umožňující ve verzi Expanded kódování dynamických dat slouží řetězcům zejména k načítání data minimální trvanlivosti nebo použitelnosti, šarže a hmotnosti produktu na pokladně.
Více Časté chyby při realizaci čárového kódu GS1 DataBar

Více

Globus systematicky zkvalitňuje čárové kódy

Již šesté kolo verifikace kvality čárových kódů proběhlo v maloobchodním řetězci Globus. Výsledky jednoznačně potvrzují pozitivní dopad dlouhodobé spolupráce s GS1 Czech Republic. Všechny měřené produkty z oblasti mléčných výrobků, která má kvůli používaným obalovým materiálům vyšší nároky na kvalitní provedení čárových kódů, vykázaly významné zlepšení.

Více