B2C

INTERVIEW: Eva Malíková, Henkel ČR

Historie společnosti Henkel sahá do roku 1876, kdy v německých Cáchách založil Fritz Henkel se dvěma společníky firmu Henkel & Cie, která začala nabízet svůj první produkt, univerzální mycí prostředek. Po více než sto čtyřiceti letech je Henkel globálně působící značkou, přičemž první zahraniční pobočka Henkel CEE byla založena v letech 1990/91 v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice. Dnes má společnost Henkel ČR se sídlem v Praze 250 zaměstnanců. 
Více INTERVIEW: Eva Malíková, Henkel ČR

Více

Klasifikace produktů dle standardu GS1

Seskupování produktů a služeb do kategorií je neodmyslitelnou součástí podnikání. Množství produktů a služeb, s kterými soukromé i veřejné organizace pracují, je obrovské. Bez jejich kategorizace podle podobných vlastností a vzájemných vazeb není možné efektivně řídit a provádět množství obchodních a logistických procesů. Jeden z produktových klasifikačních systémů vytvořila také globální standardizační organizace GS1: nazývá se GPC a je určený pro svět maloobchodu.
Více Klasifikace produktů dle standardu GS1

Více

INTERVIEW: Michal Weirich, managing director CZ/SK, WELEDA, spol. s r. o.

V polovině loňského roku proběhl v České republice pilotní projekt globální datové synchronizace. Svým významem je přelomový a znamená počátek reálného využívání GDSN na tuzemském trhu. Kromě zapojených obchodníků patří obrovský dík hlavně „devíti statečným“ – dodavatelským firmám, které se pilotu zúčastnily. Jednou z nich je české zastoupení světového výrobce celostní certifikované přírodní a bio kosmetiky a léčiv, společnosti Weleda, která v projektu reprezentovala segment malých a středních podniků. Její ředitel Michal Weirich se do projektu osobně intenzivně zapojil. Našemu časopisu nyní věnoval následující interview.
Více INTERVIEW: Michal Weirich, managing director CZ/SK, WELEDA, spol. s r. o.

Více

Bez kvalitních dat se produkt neprodá

Důležitost kvalitních produktových kmenových dat v maloobchodě dnes pravděpodobně nikdo nezpochybňuje. Zatímco kvalita B2B dat ovlivňuje zejména efektivitu fungování dodavatelského řetězce, B2C data mají v prostředí e-commerce přímý vliv na nákupní rozhodnutí zákazníka.
Více Bez kvalitních dat se produkt neprodá

Více

Nový standard pro oblast kuponů uveden na trh

Kupony jsou na západ od našich hranic standardním marketingovým nástrojem pro podporu prodejů maloobchodních řetězců. V tomto směru je nejaktivnějším trhem Belgie, která dokonce vede pomyslný světový žebříček vydávaných kuponů v přepočtu na jednoho obyvatele. Tuzemský retailový trh na první významné projekty s masivním využitím kuponů zatím čeká. Organizace GS1 podporuje i tuto oblast identifikace; nový standard byl 1. 9. 2013 uveden do praxe.

Více

Rotterdam: Dostupnost informací o produktech pro zákazníka

V říjnu proběhlo v Rotterdamu evropské setkání pracovníků regionální organizace GS1 in Europe. Hlavními tématy letošního fóra byla problematika dostupnosti informací o produktech pro koncového zákazníka, který chce být stále více a lépe informován. Významnými faktory prodeje se stávají nejenom mobilní technologie…

Více

Zájem o Mobile Commerce roste

Vývoj posledních let ukázal, jak obrovským fenoménem je oblast mobilní komunikace. Pozadu nemohla zůstat ani organizace GS1. Její aktivity v oblasti využití mobilní komunikace, specificky v souvislosti s nástupem chytrých telefonů, se soustřeďují jak na oblast datového obsahu, především z hlediska informací pro spotřebitele, tak i na aplikační využití v sektoru maloobchodu. GS1 Czech Republic daná témata diskutovala s odbornou veřejností také na letošním Retail Summitu.

Více

Využití mobilních technologií v maloobchodě – důležitá role standardů GS1

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Vývoj ve sféře komunikace a standardizace se zejména v novém tisíciletí řítí ohromným tempem, vyvstávají nové oblasti, jsou objevovány dříve netušené možnosti a návazně předkládána reálná řešení. Jedním ze směrů, který potvrzuje konstatování o extrémní rychlosti rozvoje, je oblast Mobile Commerce.

Více