WMS: podpora expanze společnosti NUTREND

Přední český výrobce sportovních doplňků, výživy a potravin pro aktivní životní styl, společnost NUTREND, radikálně navyšuje výrobní a skladovací kapacity tak, aby mohla uspokojit rostoucí poptávku. Tato expanze by byla nemyslitelná bez robustního systému řízeného skladu – řešení dodaného společností Kodys, akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic. Systém využívá výhod automatické identifikace pomocí čárového kódu GS1-128 s aplikačními identifikátory GS1 AI pro kódování šarže, exspirace a jazykové mutace zboží.

logo NutrendV roce 2016 oslavila společnost NUTREND již 23 let úspěšného působení na českých i zahraničních trzích. Jubileum firmu zastihlo uprostřed významného rozšiřování výrobně-logistického zázemí, které na-jdeme v Olomouci. K moderní administrativní budově s obchodem a školicími prostorami přibyly stovky čtverečních metrů výrobních hal, skladů a kanceláří. Výrobce, který je mj. více než deset let oficiálním výživovým partnerem českého a slovenského olympijského týmu, rovněž čile expanduje do zahraničí a aktuálně dodává své produkty do více než 40 zemí.

Společnost NUTREND D. S., a. s., byla založena roku 1993. Specializuje se na vývoj a výrobu výživy a potravinových doplňků pro sportovce. V současné době zaměstnává přes 200 pracovníků různých profesí a specializací.

Portfolio obsahuje 470 produktů


Zdroj: NUTREND

NUTREND se svým výrobním programem zaměřuje na sportovce, kteří se věnují kulturistice, fitness, silovým a bojovým sportům. Portfolio výrobce obsahuje tekuté a sypké produkty, gely, kapsle a proteinové, oříškové či ovesné tyčinky. Více než 70 základních produktů je rozděleno do následujících kategorií: proteiny, gainery (sacharidy), aminokyseliny, kreatiny, carnitiny, spalovače, stimulanty, anabolizéry, nápoje (energetické, koncentráty i artéská voda), tyčinky a řada vitaminů a minerálů, produktů pro kloubní výživu a mastných kyselin. Nabídku uzavírá doplňkový sortiment, jako např. šejkry pro přípravu nápojů, ručníky či trička.

Sypký sortiment, kam typicky patří kupř. rozpustné proteinové prášky, je dodáván v široké škále balení od 300 g po 5000 g a zároveň v mnoha příchutích. Pestrá nabídka příchutí je charakteristická i pro další sortimentní skupiny. Příkladem mohou být nápoje; u mírně mineralizovaného sportovního nápoje Unisport napočítáme celkem devatenáct chuťových variant. Velké množství objemových a příchuťových verzí násobí celkové portfolio až na úctyhodných 470 produktů. Do hry navíc vstupuje faktor mnoha jazykových mutací. Vzhledem k omezenému místu pro spotřebitelské informace, jejichž rozsah významně narostl s nařízením EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, je společnost u mnoha produktů nucena vyrábět dvě obalové varianty totožného produktu. Konečný počet položek, se kterými informační systém a fyzický sklad pracují jako se samostatnými SKU, je tak ještě vyšší. 

Identifikace obchodních jednotek

Výrobky společnosti NUTREND proudí k zákazníkům několika distribučními kanály. Firma dodává přes výhradního partnera, společnost Pfanner, do maloobchodních řetězců; s partnerem má nastavenu EDI komunikaci. Dále provozuje e-shop, prodává zboží prostřednictvím sítě jedenácti vlastních obchodů a využívá služeb distributorů pro export do zahraničí. Velikosti vychystávaných objednávek jsou různé: od relativně malých (jednotlivá spotřebitelská balení pro koncového zákazníka objednávaná zpravidla přes e-shop) přes střední zakázky většinou realizované vlastními prodejnami či fitcentry, po větší celky pro distributory a zahraniční odběratele. I ty největší objednávky vždy sestávají z mixovaných palet. Odmyslíme-li si jednotlivá spotřebitelská balení poptávaná v režimu B2C, základní balení pro WMS představují kartony – obchodní jednotky. Denně skladoví operátoři vychystají průměrně sto obchodních balení, měsíčně to může být až 4000 kartonů (sezonní špička připadá na leden, další nadprůměrný objem objednávek obchodní oddělení registruje v období březen až červen, kdy se překrývají sezony outdoor a indoor tréninků).

Identifikace vstupních surovin a obalů

logo KodysOperátoři výroby skenují čárové kódy označující obaly se surovinami na příjmu, během vychystávání a při míchání produktů. „Identifikace vstupních surovin nám pomáhá snižovat riziko chyb lidského faktoru na minimum,“ vysvětluje Jiří Skopal, provozní ředitel společnosti NUTREND. „Bez naskenování odpovídajícího čárového kódu u správných surovin podle aktuálního výrobního programu se neotevře klapka výrobního zařízení,“ doplňuje provozní ředitel. Opatření společnost chrání před finančními ztrátami, které by mohla způsobit záměna a znehodnocení nákladných surovin. Neméně důležitým přínosem je pak zajištění plné sledovatelnosti i na straně vstupů (na straně expedice ji zajišťuje WMS). Systém současně sleduje i práci zaměstnanců; díky elektronické evidenci je asociuje s konkrétními vykonanými úkony, a tak dává managementu nástroj pro kontrolu produktivity i případných pochybení. Pod online evidenci spadají také výrobní zařízení, což umožňuje sledovat různé mimořádné situace. Sledovatelnost zahrnuje rovněž obaly, které pracovníci označují při příjmu vlastními interními kódy. Identifikace obalových materiálů má usnadnit případné reklamace.

Implementace systému řízeného skladu


Zdroj: NUTREND

Až do loňského roku si společnost pro vedení skladového hospodářství vystačila s ekonomickým informačním systémem. Jeho využívání však naráželo na své limity a pro plánované rozšíření výrobně-logistického zázemí začínal být stávající systém nevyhovující. Situaci vyřešila implementace samostatného systému řízeného skladu Accellos One Warehouse WMS společností Kodys. Cíle projektu byly zřejmé: odlehčit ekonomickému informačnímu systému, optimalizovat rozložení zboží ve skladu, zvýšit rychlost vychystání zboží, zabránit lidským chybám a připravit procesy na další rozšiřování skladu. Nasazení systému předcházela důkladná analýza skladových procesů. Implementace systému trvala tři měsíce a na konci roku 2015 byl systém připraven na novou sezonu. Projekt mimo jiné zahrnoval i návrh a realizaci bezdrátové sítě pro skladové prostory, dodávku mobilních terminálů Zebra MC32N0 pro pracovníky skladu, dodávku termotransferových tiskáren čárových kódů Zebra pro tisk paletových štítků, spotřební materiál do tiskáren nebo také kompletní označení lokací skladu v souladu s analýzou.

Systém řízeného skladu nyní pokrývá všechny klíčové procesy od příjmu přes zaskladnění zboží do lokací až po doplňování zboží do vychystávacích lokací a samozřejmě samotné vychystání zboží. Ve všech těchto procesech pracuje skladový manipulant s mobilním terminálem, který je vybaven snímačem čárového kódu a je online napojen na systém řízeného skladu. Odpadá tak nutnost jakéhokoliv přepisování nebo kontrola podle tištěných dokumentů. Sejmutím jednoho čárového kódu z obalu výrobku je okamžitě identifikován nejen samotný typ výrobku, ale i jeho šarže, datum exspirace a jazyková mutace. Skutečnost, že systém řízeného skladu podporuje standard GS1-128, je zásadní výhodou a ulehčením práce se zbožím.

Výroba cereálních tyčinekVýroba cereálních tyčinek
Zdroj: NUTREND

Při příjmu zboží na sklad, ať již z vlastní výroby nebo od externích dodavatelů, je tímto zajištěna i velice spolehlivá kontrola přijímaného zboží. Pokud oproti podkladu pro příjem nesouhlasí nejen GTIN výrobku, ale například ani samotná šarže výrobku, je na to obsluha okamžitě upozorněna. Tím, že je tato operace realizována v jednom kroku a údaje o výrobku jsou k sobě pevně svázány, se výrazně zmenšuje prostor pro případné chyby ve všech procesech. Při zaskladnění zboží do lokací pak samozřejmě systém doporučuje lokaci, na kterou má být zboží umístěno s ohledem na nastavené uspořádání skladu.

Proces vychystání zboží začíná alokací zboží pro vybrané objednávky – tedy rezervací konkrétního zboží na lokacích skladu. Systém přitom postupuje podle algoritmu FEFO (First Expired First Out) a s výhodou tak využívá informace z příjmu a zaskladnění zboží. Tedy informace o tom, kde se dané zboží nachází včetně atributů šarže, exspirace a jazykové mutace.

Optimalizace vychystávacích tras operátorů

Pokud na vychystávacích lokacích není k dispozici zboží v dostatečném množství, jsou nejprve vygenerovány požadavky na doplnění zboží. Jedná se tedy o tzv. hot replenishment, kdy je zboží doplňováno až v případě jeho potřeby a nedostatku. V současné době je v souvislosti s rozšiřováním skladu implementován i pokročilejší přístup doplňování na základě definice minimální a maximální požadované zásoby daného zboží na vychystávacích lokacích. Tím se nadále zkracuje průměrný čas na vychystání objednávky a eliminuje se tak čekání na doplnění zboží při vychystání.

Po alokaci a případném doplnění se zboží může zařadit do vychystávací vlny, kdy se vychystává více objednávek zároveň, jedním optimálním průchodem skladem. Tento postup vychystání, používaný ze-jména pro menší objednávky typické pro prodej přes e-shop, výrazně zkracuje dobu vychystání.

Dále následuje samotné vychystání zboží, při kterém mobilní terminál Zebra MC32N0 informuje uživatele, ze které lokace má zboží vychystat a v jakém množství. Kromě čárového kódu lokace snímá pracovník opět i kód zboží se všemi jeho atributy. Vychystání nesprávného zboží je tak prakticky vyloučeno. Vychystání vždy probíhá v optimální trase skladem, a navíc zohledňuje např. hmotnost zboží tak, aby na expediční nosič bylo nejprve umístěno těžké a neskladné zboží a následně pak lehčí a menší zboží.

V novém skladu


Zdroj: NUTREND

Již rok po implementaci systému řízeného skladu rozšiřuje společnost NUTREND skladové prostory a dále optimalizuje provoz skladu. Díky možnostem nastavení systému řízeného skladu Accellos One Warehouse od společnosti Kodys je podobný růst skladu a změny v procesech skladu otázkou jednoduché konfigurace systému.

Celková kapacita skladu byla rozšířena z původních 1800 paletových míst na 5000. Expediční část skladu byla rozdělena do tří zón. První zóna využívá konvenční paletové regály pro vyskladňování celých palet. Druhá zóna s pohyblivými regály, které ovládá obsluha vysokozdvižných vozíků dálkovým ovládáním, slouží jako zásobní a současně pro expedici paletových zásilek pro zahraniční zákazníky. Posunutím regálů vzniká ulička, do které manipulační vozík vjíždí. Třetí zóna byla osazena spádovými regály, které obsluze usnadní přípravu zásilek pro koncové zákazníky a e-shop.

Klíčovým prvkem nového konceptu jsou zmíněné spádové regály. Z pohledu systému se jedná o běžné vychystávací lokace, ale jejich zásadní výhodou je jejich velikost, resp. vzdálenost lokací od sebe navzájem. Pokud uvážíme spojení spádových regálů s principem vychystání několika menších objednávek ve vlně, výrazně se tím dále zkrátí doba vychystání – průchod skladem se omezí jen na oblast se spádovým regálem.

Tento proces bude dále doplněn o tzv. kartonizaci, tedy proces, při kterém systém dopředu určí velikost cílového obalu pro danou objednávku. Obsluha pak vychystává zboží přímo do určeného obalu a odpadá tak pracnost s přebalením zboží na výstupní kontrole. Kompletně vychystaná objednávka je následně odložena na dopravník a dále expedována. „Zavedení spádových regálů nám má zajistit 50% zrychlení všech objednávek,“ vysvětluje Jiří Skopal. Efektivita skladových procesů se podle provozního ředitele zvýšila o 15 %. Návratnost investice Jiří Skopal odhaduje přibližně na 18 měsíců.

Přínosy WMS

Klíčovým přínosem je automatická identifikace zboží včetně šarže, exspirace a jazykové mutace, a to v průběhu všech procesů. To výrazně snižuje chybovost při manipulaci se zbožím. Dalším podstatným benefitem je zejména výrazné zrychlení procesu vychystání, optimalizace uložení zboží do expedičního obalu a okamžitá dostupnost detailních informací o provozu skladu a historii všech skladových operací.

V současné době se společnost zaměřuje na zvýšení průtoku zboží skladem, a to jak rozšířením skladových prostor, tak vhodnou konfigurací procesů v systému řízeného skladu. Všechny tři distribuční kanály – tuzemský prodej, zahraniční prodej i drobné objednávky e-shopu – mají svá specifika a cílem do budoucna je dále zlepšovat nastavení konkrétních procesů pro tyto distribuční kanály.

Více WMS: podpora expanze společnosti NUTREND

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.