Časopis GS1 INFO 859

25 let na cestě k modernímu maloobchodu

Retail Summit, největší setkání obchodníků a dodavatelů zboží a služeb pro český a slovenský retailový trh, úspěšně absolvoval počátkem února svůj jubilejní, 25. ročník. Nápad uspořádat pravidelné výroční setkání tohoto typu vznikl v létě roku 1994, tedy v době, kdy začaly vznikat první skutečně moderní velkoprodejny na zelené louce. Spolu s nimi se na našem trhu napevno zabydlely i technologie, které napomohly celoplošnému uplatnění čárového kódu a dalších komunikačních standardů. Dvacáté páté výročí Retail Summitu se tak vlastně stalo i oslavou čtvrtstoletí vyspělého obchodování v ČR a SR. A tým GS1 Czech Republic byl samozřejmě u toho! Jaká byla vaše cesta k retailu a ke category managementu?

Více

OSA Barometr aneb Aby produkt na regále nechyběl

Zajistit spokojenost zákazníka, zvýšit prodeje a současně snížit ztráty vyplývající z nedostupnosti zboží na regálu – to jsou úkoly, na které je zaměřena pozornost pracovní skupiny ECR Benchmarking & On-Shelf-Availability. V loňském roce byla její činnost orientována na přípravu a realizaci projektu OSA Barometr. Cílem projektu bylo získat ucelený a neutrální pohled na problematiku dostupnosti zboží v rámci maloobchodní sítě v ČR a identifikovat hlavní příležitosti ke spolupráci k dosažení zlepšení. Razantní změna struktury a nárůst kapacity obchodní sítě

Více

V Globusu již posedmé

Sdružení GS1 Czech Republic, které spravuje globální Systém GS1 v České republice, je zároveň také jedinou oprávněnou organizací pro provádění verifikace čárových kódů registrovaných firem. Služba kontroly kvality čárového kódu je poskytována uživatelům Systému GS1 na vyžádání.

Více

Elektronický podpis: EDI s důvěrou a správně

Obchodní vztahy jsou vždy založené na obchodních dokumentech. Trendem posledních let je elektronizace a s ní přicházejí nové nároky na vlastnosti dokumentů v elektronické podobě. Dříve jsme řešili problém, jak dlouho a v jaké podobě fyzické dokumenty uchovávat tak, aby splňovaly legislativní požadavky. Nyní jsou aktuálními tématy nezbytné náležitosti dokumentů při jejich zpracování a archivaci v elektronické podobě.

Více

Segmentace nakupujících podle ECR

Zákazníci si každodenně vybírají z tisíců produktů. Mají mnoho možností, jak uspokojit své potřeby. Na první pohled nasycené trhy ale i tak poskytují mnoho příležitostí. Základem úspěchu je přitom znalost. Pokud výrobce ani obchodník nebude vědět, jaké jsou trendy na trhu, respektive co zákazník požaduje, bude zákazník raději nakupovat u těch, kteří vědí. Porozumění kupujícímu je proto klíčem k úspěchu.

Více

Revize zpráv APERAK, COMDIS a INVRPT

Pracovní skupina Česko-Slovenské iniciativy ECR sleduje vývoj EDI komunikace a vytváří návrhy na úpravu národních subsetů využívaných elektronických zpráv. Všechny návrhy na vylepšení, aktualizace a změny vycházejí z aktuálních potřeb a požadavků trhu. Při jejich realizaci skupina vždy dbá na dodržování platných standardů. Jaké novinky skupina připravuje pro rok 2019?

Více

Blockchain a standardy GS1

Společnost GS1 se mj. dlouhodobě zabývá projekty sledovatelnosti původu potravin stejně jako transparentností procesů logistiky. Opírá se přitom o vyzrálost svých standardů a propracované informační systémy s globální působností. Na stejnou oblast se teď zaměřily projekty využívající technologii blockchain. Přinesou lepší výsledky než dosavadní aktivity GS1 a nahradí je? Nebo se oba světy vzájemně doplní?

Více

Zdravotnická konference se vrátila do Evropy

Globální organizace GS1 pořádá pravidelně dvakrát ročně konferenci věnovanou implementaci standardů GS1 do zdravotnictví. Tato konference vždy přitáhne velkou pozornost nejenom pracovníků z jednotlivých národních organizací GS1, ale především odborné veřejnosti a specialistů z nejrůznějších oblastí zdravotnického sektoru, farmaceutickým průmyslem počínaje přes zdravotnická zařízení až po státní a regulační autority.

Více