Časopis GS1 INFO 859

Umíte změřit to, co vyrábíte?

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Požadavek na měření výrobků na všech úrovních hierarchie balení není rozhodně nic nového. Chcete-li například vědět, kolik výrobků můžete umístit do prodejního regálu dané velikosti, musíte znát jeho fyzické rozměry, správně využít příslušnou orientaci jeho designu. Chcete-li správně definovat, jak velký by měl být karton, musíte znát rozměry spotřebitelského balení.

Více

I remitendu v PNS lze zpracovávat efektivně

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
PNS, První novinová společnost, jako největší distributor tisku v České republice spustila na jaře loňského roku smělý projekt automatizace zpracování remitendy, tj. neprodaných výtisků periodického tisku vrácených distributorovi, pomocí snímání čárových kódů na periodikách.

Více

Nové horizonty pro GS1 DataBar

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
V červnu 2006 vyhlásila organizace GS1 globální nástup nového standardu pro identifikaci spotřebitelských jednotek v otevřeném prostoru, který byl nazván GS1 DataBar. Uvedený nový název cíleně nahradil původní označení RSS (Reduced Space Symbology), a to nejen z důvodu hrozící kolize se shodnou, velmi frekventovanou zkratkou v oblasti internetových aplikací (Really Simple Syndication), ale i z důvodu marketingově velmi vhodného zařazení do již existující sestavy názvů jednotlivých symbolů GS1. Masivní využití GS1 DataBar bylo předpokládáno od roku 2010.

Více

Integrační řešení – další krok v EDI komunikaci

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
V současné době již řada společností úspěšně implementovala standardní EDI komunikaci a výměna elektronických zpráv GS1 EANCOM s obchodními řetězci je několik let již zcela běžnou záležitostí. Zároveň se však zvyšuje rozmanitost a hloubka požadavků jednotlivých obchodních partnerů jak z hlediska řešených procesů, tak z hlediska použitých EDI standardů, požadovaných komunikačních kanálů a hlavně rychlosti realizace.To přináší zvyšující se požadavky na flexibilitu řešení a klasický koncept EDI konvertoru přestává vyhovovat – nastupuje Integrační platforma.

Více

Datová synchronizace klepe na dveře! V praxi ověřené schéma

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

V době překotně se rozvíjejícího globálního obchodu, zejména po intenzivním nástupu asijských zemí a zejména Číny v závěru minulého století, se jednoznačně potvrdila obecná potřeba standardů, využití jakéhosi univerzálního, společného obchodního jazyka, který umožňuje dostatečnou efektivitu daných logistických operací. Co je však platná možnost vysoké rychlosti toku informací a optimalizace příslušných toků materiálových, pakliže kmenová data příslušející obchodovaným produktům nejsou bez závad? Jak zabezpečit, aby v procesu využívaná, mezi partnery často vyměňovaná data byla dokonale zabezpečená a perfektní?

Organizace GS1 má řešení. Jedná se o nástroj nazývaný GDSN (Global Data Synchronization Network), síť

Více

Datová synchronizace klepe na dveře! Trh si vynucuje přesnost dat

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Potřeba synchronizovat kmenová data se objevila již koncem 80. let minulého století, kdy začaly vznikat první elektronické katalogy.Tehdy však šlo spíše o lokální katalogy pro určitý segment výrobků nebo synchronizaci dat na konkrétním národním trhu bez definovaných pravidel. Tím, že do procesu synchronizace byly většinou zapojeny globální firmy, a to jak na straně řetězců, tak i dodavatelů, začaly se stále častěji objevovat požadavky na výměnu dat mezi různými katalogy.

Více

Loštice s.r.o. a JaGa: tradiční výrobky a nová technologie: značení zrání a jeho sledování

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Loštice, s. r. o., Karel Hlaváček výstavní stánek společnosti JaGa v rámci MSV Brno, nikdo netušil, že z tohoto setkání vznikne téměř desetiletá aktivní a vzájemně zajímavá spolupráce,“ vzpomíná Miloslav Janovský, obchodně-technický zástupce JaGa spol. s r.o. Praha, a pokračuje: „Asi je zbytečné připomínat, že společnost AW Loštice je výrobce tradičních olomouckých tvarůžků. Kdo by ji chtěl osobně navštívit a s tradicí přijít přímo do kontaktu, najde světoznámou firmu v nenápadné budově v bezprostřední blízkosti náměstí. Společnost AW je však uvnitř velmi moderně vybavena a útulně uspořádána. Vše s maximálním důrazem na čistotu a funkčnost!“

Více

Nejčastější chyby při tvorbě a aplikaci lineárních čárových kódů

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Souhrn nejčastějších chyb při tvorbě a aplikaci lineárních čárových kódů.

Více