„Čtverečky“ na POS a v logistice

Vývoj na trhu, především v sektorech zdravotnictví a farmacie, které stále více ovlivňuje legislativa EU, rychle směřuje k masivnímu využívání dvoudimenzionálních (2D) datových nosičů. A to téměř výhradně kódů GS1 DataMatrix.

V důsledku implementace evropské protipadělkové směrnice začínají lékárny a nemocnice používat kamerová zařízení pro sběr dat. Při načítání kódů jejich informační systémy již nebudou zpracovávat pouze GTIN, ale i další data, především sériové číslo nebo třeba datum exspirace léčivého přípravku. To ovšem neznamená, že z balení farmaceutických produktů úplně zmizí stávající symbol EAN-13. Využívání kódů GS1 DataMatrix je vymezeno pro definovanou skupinu léčiv a EAN-13 bude pro ostatní i nadále stěžejním datovým nosičem. Oba symboly, 1D kód EAN-13 i 2D kód GS1 DataMatrix, bude díky využití kamerových snímačů možné snímat jedním zařízením.

Dvoudimenzionální čárové kódy GS1 DataMatrix se postupně více rozšiřují i do oblastí, kde by byly dříve méně očekávány – především do maloobchodu, tj. do aplikací pro platební terminály (POS), a do logistiky.

V maloobchodu jsou symboly EAN/UPC přítomny více než 40 let. Po roce 2014 k nim přibyl GS1 DataBar, datový nosič schopný nést kromě GTIN i doplňující informace ve formě GS1 AI, GS1 aplikačních identifikátorů, například dobu minimální trvanlivosti (DMT), číslo šarže, zemi původu nebo hmotnost. Požadavek na zavedení datového nosiče, který by dokázal na POS přinést více dat na menší ploše, vzešel před mnoha lety od obchodníků.

U varianty GS1 DataBar Omnidirectional Stacked, nesoucí pouze GTIN, jeho vývojáři dosáhli pouhých 20 % rozměru původního EAN-13 nesoucího v podstatě stejnou informaci. Při větším množství dat (GTIN, šarže, čistá hmotnost, DMT, popř. země původu apod.) však velikost GS1 DataBar Expanded Stacked již původní rozměr EAN-13 výrazně překračuje.

Co s tím?

Ve chvíli, kdy obchodníci začnou přecházet z laserových nebo CCD zařízení na kamerové snímače, vzniká potenciál pro zavedení jiných typů datových nosičů. Slovo tak dostávají 2D datové nosiče, především GS1 DataMatrix. Tyto 2D kódy stávající laserové nebo CCD scannery nejsou schopny snímat. Důležitou podmínkou pro správné fungování je, že GS1 DataMatrix musí obsahovat znak FNC1 na první pozici (identifikátor symboliky [d2, varianta ECC 200) a že zde bude využit standard GS1 AI.

Dá se říci, že lineární kódy výraznou úsporu prostoru pro zakódování velkého množství dat nenabízejí. Připomeňme, že EAN-13 představuje potřebu prostoru přibližně 30 × 20 mm při velikosti Modulu X = 0,264 mm.

2D nosič dat na POS? Téměř jistě výhradně GS1 DataMatrix

GS1 DataMatrix představuje maticový symbol o vysoké hustotě dat; na velmi malém prostoru je schopen zakódovat velké množství informací. Na velikost vlastního kódu má však vliv nejen množství dat, která chceme do symbolu zakódovat, ale také velikost Modulu X. Pro 2D kódy obecně platí, že pokud mají být použité pro skenování pokladními terminály, velikost Modulu X by měla být 1,5- násobkem velikosti Modulu X doposud využívaných symbolů EAN/UPC. Nominální velikost EAN/UPC činí 0,330 mm, takže nominální velikost 2D kódů je 0,495 mm při tolerančním rozmezí od 0,396 do 0,990 mm.

Pokud zakódujeme do GS1 DataMatrix GTIN, DMT a číslo šarže, při velikosti Modulu X = 0,395 mm bude vlastní symbol zabírat plochu přibližně 8 × 8 mm (včetně povinných ochranných zón o minimální velikosti 1 X).

K uvedenému rozměru je však ještě nutné připočíst plochu pro HRI (Human Readable Interpretation), okem čitelnou numerickou sekvenci. Při použití fontu Arial Narrow a výšce písma 1,2 mm potřebujeme navíc další prostor, přibližně 16 × 8 mm. K realizaci symbolu včetně HRI při minimální velikosti Modulu X bude celkově potřeba 25 × 8 mm.

Tato plocha představuje pouze třetinu prostoru potřebnou pro zakódování GTIN do EAN-13 při jeho 80% zobrazení. Nezapomínejme, že kompletní HRI je povinnou součástí symbolů GS1 DataMatrix a GS1 QR Code!

Produkt z nabídky řetězce Makro označený 2D kódem GS1 DataMatrixProdukt z nabídky řetězce Makro označený 2D kódem GS1 DataMatrix.
Zdroj: GS1 CR

Zásadní nevýhodou použití symbolů GS1 DataBar nebo GS1 DataMatrix pro výrobce je (vzhledem k obsahu dynamických dat, jako např. DMT či šarže) nutnost aplikace kódů až při procesu balení. Oproti aplikaci čárových kódů EAN/UPC, které již obvykle byly součástí grafiky obalu, to s sebou přináší značnou technologickou i pracovní zátěž. Ekonomická stránka přechodu na kódování dynamických dat a výběr vhodného datového nosiče tedy není zanedbatelná. Po technické stránce řešení nabízejí termotransferové tiskárny s aplikátory etiket nebo tisk technologií INK-JET.

Nacházíme se na počátku přechodného období?

GS1 DataMatrix na logistické etiketěGS1 DataMatrix na logistické etiketě
Zdroj: GS1 CR

Po velmi dlouhou dobu bude nutné počítat s tím, že než všichni prodejci přejdou na kamerové snímače, bude nutné na obale uvádět dva datové nosiče – některý z čárových kódů EAN/UPC a současně symbol GS1 DataMatrix. Co se kvality realizace 2D kódů pro POS týče, tak minimálním požadovaným stupněm zůstává 1,5 (ASCI C).

V oblasti logistiky bude do budoucna GS1 DataMatrix na GS1 logistické etiketě (GS1 LL) doplňovat a později nejspíš i nahrazovat stávající GS1-128. Logistická etiketa je nyní, vzhledem k požadovanému množství informací, rozdělena do dvou, případně do tří řádků kódů GS1-128. Všechna tato data přitom dokáže obsáhnout jediný symbol GS1 DataMatrix.

Velikost Modulu X pro GS1 DataMatrix na GS1 LL dosud nedefinována

V ideálním stavu, kdy by mezi sebou obchodní partneři komunikovali přes EDI a zasílali si standardní zprávy, především DESADV – dodací list, by jako identifikace logistické jednotky stačilo kódovat pouze SSCC – sériové číslo logistické jednotky. Ostatní doplňující informace by již nesla zpráva DESADV. Na GS1 LL by pak stačilo SSCC zakódovat buďto pouze v GS1 DataMatrix, nebo v kombinaci s GS1-128. Velikost Modulu X pro aplikaci GS1 DataMatrix na GS1 LL doposud nebyla definována, ale předpoklad je, že jeho minimální hodnota bude 1 mm, případně ještě větší.

BRIEFINTERVIEW: GS1 DATAMATRIX NA SPOTŘEBITELSKÝCH BALENÍCH PRODUKTŮ V NABÍDCE MAKRO C&C, Zuzana Vosátková, logistic processes manager, MAKRO Cash & Carry ČR

Od kolika dodavatelů přijímáte zboží označené symboly GS1 DataMatrix?

Momentálně máme jednoho českého dodavatele masa, který již zboží 2D kódy označuje. Další dva zahraniční dodavatelé z kategorií maso a ovoce a zelenina se na tento typ značení připravují. V našem sortimentu najdete 15 produktů označených GS1 DataMatrixem a v nejbližší budoucnosti by mělo být takto označeno dalších zhruba 400 produktů.

Zaznamenali jste rozdíly v rychlosti skenování mezi kódy GS1 DataMatrix a GS1 DataBar?

Čtení GS1 DataMatrixu je nesrovnatelně rychlejší než čtení čárového kódu. Velkou výhodou je také fakt, že 2D kódy jsou mnohem méně náročné na kvalitu tisku. Jinak řečeno, u klasických kódů jsme velmi často řešili i drobné nedostatky tisku a museli jsme žádat dodavatele o nápravu.

V našich prodejnách denně označujeme zboží určené k výprodeji. Při využití GS1 DataBaru bylo nutné udržovat tiskárny v co nejlepší kondici. U 2D kódů toto do značné míry odpadá. Zkoušeli jsme například 2D kód přeškrtnout fixou a stále byl čitelný.

Použití GS1 DataMatrix přináší výraznou úsporu prostoru. Uvažujete o jeho zavedení pro vlastní produkci?

Co se týká naší vlastní produkce v novém distribučním centru, zatím o využití 2D kódů neuvažujeme, prioritou je spustit výrobu a zajistit plynulý provoz. 2D kódy aktivně používáme pro účely značení produktů pro výprodej, kde tento prostorový benefit znamenal možnost umístit kód nově na jednu etiketu společně s textem. Do té doby jsme byli nuceni používat dvě etikety pro jeden produkt. Na jedné byl umístěn GS1 DataBar a na druhé text. Jedná se jak o úsporu materiálovou, tak časovou.

Na nové značení jsme přešli v šesti prodejnách a jedná se o celý sortiment potravin. Postupně jsou zapojovány další prodejny. Zpočátku bylo pracné najít správnou konfiguraci tak, abychom byli schopni 2D kódy tisknout a zároveň aby je naše čtecí zařízení správně četla. Menší problém s chybnou identifikací produktů nastal u tzv. supersmart pokladen, ale nyní je již vše vyřešeno.

Zavedení dvoudimenzionálních kódů je pro nás logickým krokem vzhledem k nutnosti detailní identifikace zboží a k potřebě zrychlení odbavení zákazníků při průchodu pokladní zónou.

Více „Čtverečky“ na POS a v logistice

O autorovi – Michael Šimek

avatar: Michael Šimek

GS1 BarCodes Consultancy, GS1 Czech Republic

Specializací je verifikace čárových kódů.