Vítejte v GS1 Cloudu

V současné době neexistuje žádná centrální databáze, která by shromažďovala základní informace o všech produktech, kterým byl přidělen GTIN (Global Trade Item Number, globální číslo obchodní položky). To se má však změnit v roce 2018, kdy je plánováno spuštění přelomového projektu nazvaného GS1 Cloud.

GS1 Cloud bude největším zdrojem produktových informací na světě, obsahujícím více než 100 milionů GTIN a dalších atributů. Databáze přispěje ke zvýšení důvěry a komfortu spotřebitelů, kteří budou moci tato data od obchodních řetězců, online prodejců a aplikací odebírat. Také pro společnosti napříč všemi odvětvími (včetně zdravotnictví) bude mít spuštění tohoto projektu nesporné výhody – distribuce produktových dat se pro ně stane výhodnější a snadnější.

Jak GS1 Cloud funguje?

Robert Beideman, viceprezident GS1 pro retail, prezentuje na pražském regionálním fóru GS1 in Europe systém GS1 Cloud Robert Beideman, viceprezident GS1 pro retail, prezentuje na pražském regionálním fóru GS1 in Europe systém GS1 Cloud.
Zdroj: GS1 CR

Zdrojem produktových informací budou již existující databáze GS1, jako například GDSN, GEPIR a případně i lokální produktové katalogy jednotlivých členských organizací GS1. Informace o nových produktech, které nejsou součástí žádné ze zmíněných databází, budou vloženy přímo do systému GS1 Cloud.

GS1 Cloud bude v první fázi obsahovat GTIN jednotlivých produktů společně s následujícími šesti základními atributy:

  • Obchodní značka
  • Popis na etiketě
  • Obrázek produktu ve středním rozlišení
  • Cílový trh
  • Název společnosti
  • Globální produktová klasifikace

K těmto informacím budou moci získat přístupy obchodní řetězce, online obchodníci a provozovatelé webových a mobilních aplikací. Produktová data z GS1 Cloud budou přístupná pouze registrovaným členům GS1 Czech Republic či jiné členské organizace GS1.

Uživatelům, kteří využívají GDSN, bude nabídnuta možnost vkládat data do GS1 Cloud automaticky z GDSN. Ostatní uživatelé budou moci pro nahrání dat využít aplikační rozhraní.

Základní funkce GS1 Cloudu

GS1 Cloud bude mít tyto tři základní funkce:

  1. Ověření původu GTIN – kontrola, zdali byl GTIN přidělen organizací GS1
  2. Informace o produktu – poskytnutí dostupných atributů pro zadaný GTIN
  3. Vyhledávání – umožnění vyhledání nových produktů na základě globální produktové klasifikace (GPC) a cílového trhu, na kterém je produkt prodáván

Jedním z vedlejších, nicméně důležitých přínosů GS1 Cloudu bude zamezení zneužívání neautorizovaných kódů GTIN. Tím, že veškerý datový obsah bude přímo pod správou GS1, která za ně ponese zodpovědnost, se zabrání svévolným pokusům o průnik GTIN bez autorizace do tržního procesu. GS1 Czech Republic se v příštím roce zapojí do pilotního projektu GS1 Activate, který bude sloužit právě pro zadávání dat do GS1 Cloudu.

Spoluautorem článku je Jakub Nosek, GS1 Czech Republic

O autorovi – Jan Konečný

avatar: Jan Konečný

Junior manažer IT, GS1 Czech Republic

Ve sdružení GS1 Czech Republic je odpovědný za podporu informačního systému, správu databází a administraci globální databáze uživatelů Systému GS1 (GEPIR).