SSCC jednotným standardem pro zásilky

Jeden ze základních GS1 identifikačních klíčů, standard SSCC (Serial Shipping Container Code – sériové číslo logistické jednotky), mění přeshraniční obchod v Evropě.

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) vydal nové specifikace pro poštovní služby a přes-hraniční zásilky. Technické specifikace (TS 17073) pro poštovní služby, rozhraní pro přeshraniční zásilky, jsou výsledkem společného úsilí zástupců poštovních organizací, online obchodů a poskytovatelů expresních přepravních a balíkových služeb. Je to součást strategie Evropské komise známé pod názvem Jednotný digitální trh: Odstranění překážek pro otevření online příležitostí.  Internet a digitální technologie mění náš svět. Avšak stávající bariéry ve sdílení informací způsobují, že zákazníci stále nedostávají svoje objednávky včas a firmy spolu se státní správou nemohou v plné míře těžit z možností digitálních nástrojů. Nastal čas pro změnu. Jednotný trh EU připravený pro digitální věk předpokládá odbourání regulačních překážek a sjednocení 28 národních trhů na jediný. Tento krok může do budoucna podle odhadů unijní ekonomice přinést 415 miliard eur ročně a vytvořit stovky tisíc nových pracovních míst.

CEN určil SSCC jednoznačným identifikátorem pro zásilky

logo CEN„Jedná se o významný krok vpřed ke skutečné inovaci přeshraničních zásilkových služeb v Evropě. Jednou z hlavních příčin potíží při dodávání zásilek jsou uzavřené standardy, které vedou ke vzniku vlastních sítí a k nevýhodným podmínkám trhu pro on-line obchodníky,“ vysvětluje Walter Trezek, spolupředseda pracovní skupiny e-Logistics v unijní organizaci Ecommerce Europe a představitel pracovní skupiny pro standardní logistickou etiketu při CEN. Hlavním cílem skupiny je proměna přeshraničních zásilkových služeb pomocí používání jediné společné etikety, která obsahuje identifikační kód zásilky. Fakt, že CEN pro jednoznačnou identifikaci zásilky a umožnění interoperability mezi všemi stranami v zásilkové síti zvolil standard GS1 SSCC je pro globální standardizační organizaci velkým úspěchem.

Výhody pro e-commerce

Vzhledem k tomu, že SSCC spolu s dalšími standardy Systému GS1 používá mnoho evropských společností, byla jeho volba přirozeným krokem. Implementace standardu v balíkových službách umožní propojení dosud uzavřených logistických systémů. Odesílatelé zásilek budou moci používat stejný typ etikety pro všechny zásilky. Každý, kdo se zásilkou manipuluje, bude moci SSCC použít ke snazšímu sledování zásilky od odesílatele až ke spotřebiteli a v případě vrácení spotřebitelem zpět k odesílateli. „Zásilkový štítek CEN s SSCC představuje zajímavou příležitost pro on-line prodejce, kteří chtějí nabídnout zákazníkům výjimečnou kvalitu dodávky za nižší cenu,“ říká Miguel Lopera, CEO GS1.

Předseda GS1 in Europe Bruno Aceto dodává: „S využitím jednotného štítku obsahujícího SSCC mohou zásilkové společnosti snadno spolupracovat, aby splnily očekávání svých zákazníků z hlediska nabídky logistických služeb s přidanou hodnotou, flexibility, transparentnosti a spolehlivosti. Kromě toho budou moci redukovat různé nákladné operace, které zákazníkům nepřinášejí žádnou hodnotu.“

GS1 bude i nadále napomáhat iniciativě CEN s cílem změnit správu přeshraničních zásilek a vítá příležitost spolupracovat s institucí Ecommerce Europe a dalšími organizacemi za účelem propagace jednotného zásilkového štítku.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.