Praha hlavním městem standardů

Na čtyři dny se Praha stala metropolí globální standardizační organizace GS1, respektive její regionální platformy GS1 in Europe. Do České republiky zavítalo na 341 delegátů ze 41 členských organizací a také z Global Office GS1. České zastoupení poskytlo organizační podporu a pomohlo zajistit jednoho z klíčových řečníků konference, zástupce společnosti LINET, který se podělil o cenné zkušenosti z implementace UDI v provozu předního světového výrobce nemocničních lůžek.

Každoroční regionální fórum GS1 in Europe se koná pokaždé v jiném evropském městě. V letošním roce byla jako hostitelské místo vybrána Praha a pro GS1 Czech Republic bylo velkou ctí i výzvou pomoci akci zajistit. Důstojné zázemí pro akci poskytl pražský hotel Corinthia Towers.

GS1 Cloud spuštěn

Nejdůležitější částí konferenčního programu, která je pro všechny členy zahraničních výprav bez ohledu na specializaci zpravidla povinná, je plenární zasedání. Na pražském fóru proběhla hned dvě. První bylo věnováno přelomovému projektu – spuštění vlastní databáze GS1 Cloud, kvůli kterému byla samostatná plenárka de facto organizována. O projektu detailněji píšeme ve článku Vítejte v GS1 Cloudu. Druhá plenární schůze s podtitulem Slovo uživatelům již byla tradiční přehlídkou prezentací a příkladů nejlepší praxe z oblasti využívání standardů Systému GS1. GS1 Czech Republic se pro ni podařilo zajistit dva lokální řečníky.

Tomáš Krásný ze společnost Blue Strategy připravil velmi fundovaný přehled vývoje tuzemského, dnes mimořádně konkurenčního maloobchodního trhu. Vysvětlil, proč se některé progresivní koncepty a technologie podporující maloobchodní prodej v ČR etablují s předstihem, poukázal na místní specifika retailového trhu a nastínil blízkou budoucnost odvětví. Vzhledem k tomu, že je Česká republika mnohými považována za laboratoř, kde si velcí mezinárodní dodavatelé i obchodníci často zkoušejí nové produkty a řešení, prezentace publikum zaujala a v mnohém byla velmi inspirativní.

UDI ve společnosti Linet

Jan Štěrba ze společnosti LINET se podělil o cenné zkušenosti ze zavádění UDI.Jan Štěrba ze společnosti LINET se podělil o cenné zkušenosti ze zavádění UDI.
Zdroj: GS1 CR

Jako druhý český řečník vystoupil Jan Štěrba, specialista regulatorních záležitostí ve společnosti LINET, která je předním světovým dodavatelem nemocničních lůžek. Jan Štěrba přednesl poctivou a informačně velmi obsažnou případovou studii na téma implementaci UDI. Posluchači ji vděčně přijali, neboť problematika zavádění UDI je v proexportně zaměřených společnostech z průmyslu zdravotnických prostředků velmi aktuální, přičemž příkladů správné praxe je napříč trhem poskrovnu. Jan Štěrba nabídl know-how výrazné světové inovativní firmy; referoval o tom, jakým způsobem LINET UDI zaváděl, aby mohl pokračovat v expanzi na perspektivní americký trh. Nemocniční lůžka pocházející ze Slaného mají silnou pozici například na trhu Velké Británie. V USA se jim nyní daří dobývat silné renomé a české nemocniční lůžko se dokonce opakovaně objevilo jako rekvizita v populárním seriálu House of Cards, kde na něm leží hlavní protagonista Kevin Spacey coby pacient nemocnice. Česká společnost přitom za tento ideální „product placement“ neplatila ani cent: tvůrci seriálu chtěli použít autentické hi-tech postele využívané špičkovou klinikou…

Specialista regulatorních záležitostí vysvětlil, v čem spočívala podpora ze strany GS1 Czech Republic při implementaci UDI. Svoje vystoupení uzavřel pro mnohé velmi užitečným nástinem dalšího vývoje projektu ve světle připravované evropské obdoby systému UDI.

MO Demo: členové představují svá řešení

Zdroj: GS1 CR

Na závěr posledního konferenčního dne se mohly členské organizace, popř. specifické pracovní skupiny GS1, pochlubit svými projekty na miniveletrhu s názvem MO Demo. Našli jsme v něm celkem jedenáct stánků, včetně prezentace GS1 Czech Republic. Tomáš Tlučhoř, manažer pro datové standardy, zde představoval aplikaci pro práci s lokálními validačními pravidly, která jsou určena pro pracovníky odpovědné za GDSN. GS1 Czech Republic aplikaci vyvinula a na regionálním fóru GS1 in Europe ji poprvé představila zahraničním kolegům.

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .