P&G úspěšně zavedl GDSN

Hlavní interview tohoto vydání časopisu INFO 859 přiblížilo zkušenosti s implementací GDSN v menší společnosti (Weleda). Nyní se podívejme, jak zavádění globální datové synchronizace probíhalo ve firmě z opačného konce pomyslného spektra – u velkého mezinárodního hráče. O své zkušenosti se podělili zástupci společnosti Procter & Gamble Czech Republic.

logo P&GU jednoho z největších globálních výrobců rychloobrátkového zboží existovalo pro implementaci GDSN několik motivů. „První a nejdůležitější motivací k zavedení tohoto projektu byla automatizace procesu sdílení dat během zalistování produktů, eliminace manuální práce a vytvoření procesů s vyšší přidanou hodnotou,“ vysvětluje Karmela Yelemessová, Customer Team Logistics & GDSN Business Project Leader C&SR společnosti Procter & Gamble Czech Republic. GDSN podle ní také umožňuje efektivnější komunikaci se zákazníkem a rychlejší tok informací. „Jakmile je výrobek připravený v našem systému pro objednávku, zákazník je o tom informován. Lepší kvalita dat je další přidaná hodnota, kterou projekt přinesl. Navíc jsme věděli jak dobře GDSN funguje ze zkušeností na jiných trzích. Díky realizaci projektu jinde jsme věděli, co od něj můžeme očekávat, takže jsme se rozhodli využít zkušeností a uplatnit je na našem trhu tak, aby nám projekt přinesl významnou hodnotu.“

Realizace GDSN je otázka několika měsíců

Závod P&G RAKONA
Zdroj: GS1 CR

Od doby, kdy se Procter & Gamble Czech Republic zapojil do pilotního projektu, implementace trvala krátce přes šest měsíců. Podle představitelů firmy tato doba mohla být kratší asi o dva nebo tři měsíce. „Věděli jsme, že projekt byl na trhu nový a jako průkopník jsme byli připraveni projít potenciálně prodlouženou implementační fází nového konceptu. Kvůli tomu byla většina času vynaložena na specifikace požadavků a GDSN profilu pro český trh, což významně posunulo jeho finální spuštění. Věříme, že v situaci, kdy je profil zaveden a trh připraven, by realizace projektu GDSN byla pravděpodobně otázkou několika měsíců,“ říká Josef Skácel, Central Europe South Physical Distribution & Central Europe Customer Logistics Leader Procter & Gamble Czech Republic.

BRIEF INTERVIEW: Karmela Yelemessová, Customer Team Logistics & GDSN Business Project Leader C&SR, Procter & Gamble Czech Republic

Jak jste se na spuštění GDSN připravovali?

Pro úspěšnou implementaci je důležité především pochopení profilu a specifických požadavků trhu. I když si chceme udržet naši flexibilitu při řešení konkrétních požadavků trhu, hledáme způsoby, jak automatizovat co nejvíce procesů, abychom eliminovali manuální práci. Jakmile je implementace hotova, ujistíme se, že konektivita s dalšími systémy je vhodně nastavena a že zákazník obdrží požadovaná data.

Byla implementace náročná z hlediska lidských zdrojů?

Upřímně řečeno, GDSN není projekt náročný na lidské zdroje. U společnosti naší velikosti by měl být určen místní zástupce pobočky, aby byla zajištěna propojenost s trhem a zákazníky, poté globální projektový manažer, který řídí projekt, a specia-lista na master data. Jakmile je projekt implementován, tým analytiků obchodních dat provádí údržbu dat.

Kde spatřujete potenciální rizika projektu z pohledu zájemců o zapojení?

Je důležité přizpůsobit konkrétní tržní profil konkrétním dodavatelům a dodávanému portfoliu produktů. Někdy je obtížné určit, které atributy jsou relevantní pro konkrétní kategorie produktů. Ne všechny atributy jsou pro některé produkty nezbytné, proto jsou profily atributů odlišné u dodavatele čerstvých potravin a pro dodavatele rychloobrátkového zboží pro péči o domácnost.

BRIEF INTERVIEW: Josef Skácel, Central Europe South Physical Distribution & Central Europe Customer Logistics Leader, Procter & Gamble Czech Republic

Jaké jsou hlavní benefity úspěšně implementovaného GDSN?

Ve 21. století vnímáme jakoukoli ruční výměnu digitálních dat a informací mezi dvěma subjekty jako velkou ztrátu v hodnotovém řetězci. Projekt GDSN umožňuje automatizaci procesu sdílení master dat, eliminaci manuální práce a vytvoření procesů s vyšší přidanou hodnotou.

V budoucnu očekáváme, že tempo změn a nových zápisů se zvýší a zkrátí se doba životnosti jednotlivých SKU (Stock Keeping Unit), což dále zvýší tlak na včasnost a přesnost sdílení kmenových dat. Masivní rozšíření a rutinní používání GDSN jsou jasnou odpovědí na tyto trendy. Všechna data jsou sdílena pouze jednou a jsou efektivně distribuována zákazníkům. Zvýšená kvalita dat je další výhodou, kterou GDSN přináší každodenním operacím.

Kudy by se měl ubírat budoucí rozvoj projektu?

Vidíme velké příležitosti v dalším digitálním propojení mezi dodavatelem a zá- kazníkem. Dlouhodobou vizí je stoprocentní integrace informací a údajů v reálném čase mezi konečným spotřebitelem na jedné straně (a jeho rozhodováním při nákupu) a dodavatelem primárního hodnotového řetězce na straně druhé. Vznik a rozšíření těchto propojovacích platforem je velkou příležitostí, kterou moderní koncept hodnotového řetězce nabízí. GDSN dále umožňuje sdílení různých druhů atributů produktu a nabízí příležitosti k uspokojení dalších požadavků zákazníků. Nové atributy jsou neustále upravovány pro profily jednotlivých zemí, například obrázky produktů.

Více P&G úspěšně zavedl GDSN

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .