Penny Market zavádí standardní elektronické potvrzování objednávek

Společnost Penny Market zavádí možnost potvrzování EDI objednávek standardní zprávou Systému GS1 – ORDRSP (Orders Response – odpověď na objednávku).

Maloobchodní řetězec reaguje na více než roční zkušenosti s aplikací pravidel obsažených v novelizovaném zákoně o významné tržní síle. Základním cílem společnosti Penny Market je prostřednictvím zpráv ORDRSP usnadnit a urychlit obchodní spolupráci se svými dodavateli. Dodavatele již s tímto návrhem oslovila ve spolupráci se svým partnerem, společností EDITEL CZ.

Novinka: povinnost potvrzovat objednávky

logo Penny marketNovela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití zavedla mj. povinnost písemně sjednat dobu nebo způsob jejího určení pro dodávku předmětu koupě a určení jejího množství za stanovené období nebo určení množství jednotlivé dodávky předmětu koupě. To znamená, že každá objednávka obchodního řetězce musí být písemně potvrzena dodavatelem. Potvrzení je možno poslat např. v listinné podobě, podepsaným e-mailem nebo faxem. Společnost Penny Market ověřila, že všechny tyto jmenované formy jsou pro dodavatele, resp. fungování obchodního vztahu, který se vyznačuje nezbytností pružného a rychlého reagování, velmi náročné. Proto se společnost Penny Market, člen jednoho z nejvýznamnějších partnerů společnosti EDITEL Group, skupiny REWE, rozhodla umožnit všem svým obchodním partnerům (dodavatelům) přejít na systém potvrzení objednávek prostřednictvím elektronické výměny dokladů (EDI), kterou má se svými klíčovými dodavateli zavedenu již mnoho let. Zkušenosti ukazují, že plošné zavedení nové EDI zprávy by mohlo vést ke splnění legislativních požadavků tou nejefektivnější a pro obě strany obchodního vztahu nejméně zatěžující cestou.

Pohled EDI partnera, společnosti EDITEL CZ

Jak vnímáte přístup společnosti Penny Market k řešení problematiky zákona o významné tržní síle?

logo Editel„V praxi se setkáváme s velmi rozdílnými přístupy – od obstarožního čistě papírového až po pragmatický elektronický přístup. Penny Market je jedním z hlavních nositelů myšlenky EDI. Vážíme si toho, že jsme jejím partnerem v tomto projektu. Role společnosti EDITEL CZ je budovat, definovat a zavádět elektronickou fakturaci a elektronickou výměnu obchodních dokumentů na trh. Vnímáme to jako naše poslání a vážíme si každého partnera, který jej s námi sdílí,“ konstatuje Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL CZ.

„Pro EDITEL je rozjezd nových typů zpráv rutinní záležitostí. V případech, kdy jsou obě strany připravené, je to snadné, ale horší jsou případy, kdy jedna či druhá strana nemá podporu daného formátu vyžadovaného protistranou ve svém informačním systému. Společnost Penny Market proto využila služeb Partner Managementu naší společnosti, aby byla zajištěna nutná koordinace se všemi zainteresovanými, tedy nejen s pracovníky Penny Marketu, s kolegy z dotčených oddělení společnosti EDITEL, ale hlavně s dodavateli či jejich providery. Celkem bylo osloveno okolo 300 dodavatelů, kteří byli vyzváni k zasílání tohoto typu zpráv. V současné době probíhá jejich postupné zapojování, které za EDITEL řídí kolegyně Blanárová z oddělení Partner Management,“ uzavírá Jan Molnár, obchodní manažer společnosti EDITEL CZ.

O autorce – Martina Pokorná

avatar: Martina Pokorná

, EDITEL CZ, s. r. o.