EDI ve společnosti Asko, a.s.

O tom, že elektronická výměna dat EDI dávno není doménou pouze trhu rychloobrátkového zboží, nikdo dnes již nepochybuje. Jedním z dalších odvětví maloobchodu, kde se zdárně etabluje, je segment DIY a hobbymarketů. Více než devět let ji také s úspěchem využívá přední tuzemský distributor produktů dřevozpracujícího průmyslu, společnost ASKO.

logo AskoRodinná společnost ASKO na jaře loňského roku oslavila 25 let úspěšného rozvoje. Přední český velkoobchod disponuje stálou zásobou více než 13 000 položek zboží v široké řadě sortimentních skupin – od deskových materiálů, řeziva a podlahového materiálu přes zahradní nábytek, nátěrové a montážní hmoty až po nabídku zboží pro zahrady. Držitel certifikátu Czech Stability Award 2017 s nejvyšším hodnocením AAA – Excelentní využívá moderní skladové prostory v Praze osazené vyspělými regálovými systémy, odkud expeduje zboží zákazníkům v režimu just-in-time. Dominantními odběrateli jsou české a slovenské pobočky mezinárodních řetězců, sítě hobbymarketů a další. Firma rovněž provozuje e-shop a obsluhuje maloobchodní zákazníky; objemy prodané tímto kanálem činí 10–30 % veškerých prodejů.

WMS: radikální zefektivnění inventur

Manipulace konstrukčního dřevaManipulace konstrukčního dřeva
Zdroj: ASKO

Z distribučního centra (temperovaný a netemperovaný sklad o celkové ploše 28 000 m2) společnost vypravuje kusové, paletové i kamionové zásilky. U paletovaného zboží, které tvoří zhruba 10 % všech expedic, se velikosti zakázek mohou pohybovat od dvou až po 60 palet. Palety jsou na expedici značeny etiketou s SSCC kódem, zabalené kusové zboží (některé výrobky mohu být až 10 m dlouhé) sklad opouští označeno čárovými kódy EAN-13. Označeno je veškeré zboží. Ovšem ze strany dodavatelů tomu tak není: přibližně 30 % přijímaných výrobků musejí pracovníci ASKO označovat kódy sami. Neuspokojivý stav, kdy distributor zboží identifikuje jednotlivé položky vlastními kódy GTIN  místo výrobce a vystupuje tak jako původce zboží, se bohužel mění jen pozvolna. 

Pohled do distribučního centra v UhříněvsiPohled do distribučního centra v Uhříněvsi
Zdroj: ASKO

Distributor již více než deset let úspěšně využívá systém řízeného skladu Accellos, který dodal akreditovaný partner GS1 Czech Republic, společnost Kodys. Další rozvoj společnosti byl bez WMS nemyslitelný. „Hlavním důvodem pro implementaci WMS byla potřeba zefektivnění inventur,“ vysvětluje Pavel Mitáš, ERP administrátor ASKO. „V tzv. systému tužka – papír inventury trvaly týden a při rostoucích objemech zboží nebyly dále zvládnutelné. S WMS jsme je schopni dokončit za den.“ Tím, že je zboží evidováno na jednotlivých lokacích, dokáže systém optimálně navádět skladníka jak pro poptávané celopalety v rámci velkoobchodu, tak pro poptávané jednotlivé kusy v rámci maloobchodu na správnou lokaci, odkud je zboží vychystáno. Další důležitou funkcí je kontrola nakládky, kde se na základně vytištěného SSCC kódu palety kontroluje, zda je paleta naložená na správné auto.

Systémový integrátor pomohl s adaptací EDI zprávy

logo KodysNa Kodys jako na svého dlouholetého dodavatele skladového SW se společnost ASKO obrátila s požadavkem integrace EDI komunikace vedené s jedním z obchodních partnerů do stávajícího ERP systému (Helios Green) a WMS. V rámci integrace byl zhodnocen stávající stav značení zboží kódem EAN-13, byla provedena analýza možností značení obchodních balení a logistických jednotek. Při generování jednotlivých zpráv DESADV a INVOIC technologický partner využil automatizovaného zpracování dat ve WMS, tudíž měl k dispozici aktuální vychystané počty jednotlivých položek a jeho pracovníkům odpadl ruční přepis těchto hodnot do ERP. Následně je dodavatel použil pro sestavení EDI zprávy pro providera EDI. Zákazníkovi odchází EDI zpráva v okamžiku naložení poslední palety na kamion automaticky, bez zbytečného zdržení. Klient tak získává cenný čas na přípravu příjmu odesílaného zboží.

„V rámci dalšího rozvoje systému EDI bylo diskutováno i zavedení standardu DESADV D01B s využitím informační části o obsahu palety,“ doplňuje Peter Čech, vedoucí oddělení systémů ve společnosti Kodys. Využíváním WMS systému Accellos jsou tyto informace rovněž k dispozici a je možné je integrovat do EDI zprávy DESADV.

ASKO je připraveno maximálně využívat potenciál EDI

Elektronickou komunikaci EDI ve standardu GS1 EANCOM® má ASKO nastavenou s bezmála deseti odběrateli. Přijímá elektronické objednávky, odesílá dodací listy a faktury; s některými z partnerů si vyměňuje potvrzující zprávu APERAC. I přes relativně dlouhou historii využívání EDI však existuje prostor na zlepšení: nezřídka se uživatelé při objednávání vedle elektronických zpráv uchylují k faxům, neodesílají potvrzující zprávy (místo EDI zprávy odesílají potvrzení mailem), vyžadují různá proprietární řešení či např. dvojí variantu stejné zprávy pro český a slovenský trh, a to v rámci jedné společnosti. Tyto nešvary negují samou podstatu EDI jako standardizovaného řešení, které má usnadnit komunikaci všem stranám v dodavatelském řetězci, a limitují jeho bohatý potenciál pro zefektivnění obchodní výměny. Přes zmíněné potíže EDI díky plnému odstranění papírové komunikace a evidence uživateli zajišťuje významné zjednodušení agendy spojené s obchodními procesy. Společnost ASKO je připravena z možností standardní elektronické výměny dat vytěžit ještě více: zahájení využívání standardu D01B jí může zajistit automatické sdílení dat o obsahu expedované palety označené SSCC kódem a zjednodušený příjem zboží na straně partnerů.

Případová studie vznikla ve spolupráci  s akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.